(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title APPARAT FOR FUNDAMENTERING AV UTRUSTNING I HAVBUNNEN
Status
Legal status
Detailed status
Pending Granted Message about invalidation case or transfer of patent case for court has been received. (check also details in the case)
Patent number 340658
Application number 20111016
Filed
Priority 2008.12.12, NO 20085187
Case type PCT
Registered internationally
International application number PCT/NO2009/000433
Effective date
Expiry date
Publicly available
Granted
Applicant NeoDrill AS (NO)
Owner NeoDrill AS (NO)
Inventor Øyvind Hosøy (NO)
Agent HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Det omtales en anordning ved fundamentering for montasje i en havbunn, omfattende en nedad åpen husformet kappedannende konstruksjon innrettet for nedsetting i havbunnen, hvilken konstruksjon omfatter en toppdel, og toppdelen omfatter et langstrakt hult organ (140) som rager en strekning innvendig inn i konstruksjonen. Oppfinnelsen er kjennetegnet ved at innerrørets lengde er kortere eller lengre enn kappens lengde. Når innerrøret er kortere, er dets lengde i størrelsesorden 10-90 % av skjørtets 10 lengde, fortrinnsvis 25 til 60 %, og aller mest foretrukket 50 %. Når innerrøret er lengre, er dettes lengde mer enn (over) 100 % og opptil ca 300 % av ytterkappens (10) lengde, fortrinnsvis 150 til 200 %, og aller mest foretrukket 300 %. Det omtales også en fremgangsmåte og ulike anvendelser.

View the abstract and front page figure in Espacenet

NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL Municipality, ROGALAND county )
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL Municipality, ROGALAND county )
NIPO's case no. 2012/00996
Your reference: P26584NO00/P26584NO01   Filed  
Current status Settled

Sender

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900

Status history for 2012/00996

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2012/00996

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Power of attorney Fullmakt
01-04 Assignment Overdragelsesdokument
01-05 Assignment Overdragelsesdokument
Steinsvikvegen 149 5251 SØREIDGREND NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )
Nedre Blekevei 1 5003 BERGEN NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )
Agent in Norway:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900
Your reference: P26584NO01
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2012/00996
Your reference: P26584NO00/P26584NO01   Filed  
Current status Settled

Sender

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900

Status history for 2012/00996

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2012/00996

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Power of attorney Fullmakt
01-04 Assignment Overdragelsesdokument
01-05 Assignment Overdragelsesdokument

2008.12.12, NO 20085187

US 4572304 A (A)

CN 2349127 Y (Y)

US 6659182 B1 (B1)

 • Status: Registered
  Start date for license:
  Type of license:
  Scope: Gjelder hele rettighetene
  Licensee:

  Equinor ASA
  Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

  Org. number: 923629016
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
    

  Source: The Brønnøysund Register Centre
  Owner of rights:
  Kanalsletta 4 4033 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Granted Message about invalidation case or transfer of patent case for court has been received.
Granted Granted (B1)
Pending Accepted for grant
Pending Second and later letter exists
Pending Second and later letter exists
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
23-01 Outgoing Letter Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
Incoming Melding om søksmål
22-01 Main letter Melding om søksmål
Outgoing PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
21-01 AltUt sending PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
Outgoing PT Meddelelse om patent
20-01 AltUt sending PT Meddelelse om patent
Incoming, AR196577703 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-02 Main letter Hovedbrev
19-03 Patent drawings Patenttegninger
19-04 Patent Description Beskrivelse
Outgoing Realitet patent
18-01 AltUt sending Realitet patent
Outgoing PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
17-01 Outgoing Letter PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
Incoming, AR132036410 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-02 Main letter Hovedbrev
Incoming, AR126349313 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitet patent
14-01 AltUt sending Realitet patent
Incoming, AR115702387 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-02 Patent claims Krav ren
13-03 Patent claims Krav merket
13-04 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitet patent
12-01 AltUt sending Realitet patent
12-02 Attachment PT report 02:57:10
Incoming E-post
11-01 General letter or reply on time limit E-post
11-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Generelt Brev Patent
10-01 AltUt sending Generelt Brev Patent
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Grace period has started (Patent) (2012.03.06)
08-01 Outgoing Letter Grace period has started (Patent) (2012.03.06)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
07-02 Power of attorney or declaration Fullmakt Erklæring søkers rett til oppfinnelse
Outgoing Patent - Reminder of first annual fee (2011.10.07)
06-01 Outgoing Letter Patent - Reminder of first annual fee (2011.10.07)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Main letter Hovedbrev
05-03 Patent claims Krav
Outgoing Publisert patentsøknad
04-01 Outgoing Letter Publisert patentsøknad
Outgoing PT PFC Defect Letter
03-01 AltUt sending PT PFC Defect Letter
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Electronic Attachment Document from Takisai Tegninger
02-03 Patent Description Beskrivelse
Incoming National Patent Application Form
01-01 National patent application form National Patent Application Form
01-02 PCT pamphlet PCT pamflett

Payment due:

Description Due date Amount Status
Annual fee Ikke betalt
Årsavgift 13. avg.år. 4200,0 Total amount 4200,0 Proceed to payment

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
Annual fee 12th year 2020.12.03 3850 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Paid and approved
Annual fee 11th year 2019.12.16 3500 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 10th year 2018.12.03 3200 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 9th year 2017.12.28 2850 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
31707662 2017.05.16 1200 Håmsø Patentbyrå AS Paid
Annual fee 8th year 2016.12.08 2550 Håmsø Patentbyrå ANS Paid and approved
Annual fee 7th year 2016.03.07 2200 Håmsø Patentbyrå ANS Paid and approved
Late payment fee 2016.03.07 440 Håmsø Patentbyrå ANS Paid and approved
Annual fee 6th year 2014.12.05 2000 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 5th year 2013.12.10 1500 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
[Crediting] Annual fee 4th year 2012.12.10 -600 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 4th year 2012.12.06 1800 Håmsø Patentbyrå AS Paid and approved
Annual fee 1st-3rd year 2012.05.04 2160 Acapo AS Paid and approved
31116048 2011.12.22 200 Acapo AS Paid
31109421 2011.08.19 800 Acapo AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

Links to publications (only image files)

What does A1, B, B1, C stand for?

Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 05:09:59