Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tittel APPARAT FOR FUNDAMENTERING AV UTRUSTNING I HAVBUNNEN
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Meddelt Melding om ugyldighetssøksmål eller søksmål om overføring av patent er mottatt.
Patentnummer 340658
Søknadsnummer 20111016
Inngitt
Prioritet 2008.12.12, NO 20085187
Sakstype PCT
Int. registrert
Internasjonalt søknadsnummer PCT/NO2009/000433
Løpedag
Utløpsdato
Allment tilgjengelig
Meddelt
Søker NeoDrill AS (NO)
Innehaver NeoDrill AS (NO)
Oppfinner Øyvind Hosøy (NO)
Fullmektig HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
Patentfamilie Se i Espacenet

Det omtales en anordning ved fundamentering for montasje i en havbunn, omfattende en nedad åpen husformet kappedannende konstruksjon innrettet for nedsetting i havbunnen, hvilken konstruksjon omfatter en toppdel, og toppdelen omfatter et langstrakt hult organ (140) som rager en strekning innvendig inn i konstruksjonen. Oppfinnelsen er kjennetegnet ved at innerrørets lengde er kortere eller lengre enn kappens lengde. Når innerrøret er kortere, er dets lengde i størrelsesorden 10-90 % av skjørtets 10 lengde, fortrinnsvis 25 til 60 %, og aller mest foretrukket 50 %. Når innerrøret er lengre, er dettes lengde mer enn (over) 100 % og opptil ca 300 % av ytterkappens (10) lengde, fortrinnsvis 150 til 200 %, og aller mest foretrukket 300 %. Det omtales også en fremgangsmåte og ulike anvendelser.

IPC-klasse

B63B 21/27  

CPC-klasse

B63B 21/27  
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
NeoDrill AS
Postboks 179 4339 ÅLGÅRD NO ( GJESDAL kommune, ROGALAND fylke )
Steinsvikvegen 149 5251 SØREIDGREND NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
Nedre Blekevei 1 5003 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
Fullmektig i Norge:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 171 4301 SANDNES NO ( SANDNES kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 918752900
Referanse på sak: P26584NO01
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

2008.12.12, NO 20085187

US 4572304 A (A)

CN 2349127 Y (Y)

US 6659182 B1 (B1)

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Meddelt Melding om ugyldighetssøksmål eller søksmål om overføring av patent er mottatt.
Meddelt Patent meddelt (B1)
Under behandling Godkjent til meddelelse
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Andre og senere realitetsskriv foreligger
Under behandling Første realitetsuttalelse foreligger
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
23-01 Brev UT Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
Innkommende Melding om søksmål
22-01 Hovedbrev Melding om søksmål
Utgående PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
21-01 AltUt-sending PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15)
Utgående PT Meddelelse om patent
20-01 AltUt-sending PT Meddelelse om patent
Innkommende, AR196577703 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-02 Hovedbrev Hovedbrev
19-03 Patenttegninger Patenttegninger
19-04 Beskrivelse Beskrivelse
Utgående Realitet patent
18-01 AltUt-sending Realitet patent
Utgående PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
17-01 Brev UT PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
Innkommende, AR132036410 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR126349313 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
14-01 AltUt-sending Realitet patent
Innkommende, AR115702387 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-02 Krav Krav ren
13-03 Krav Krav merket
13-04 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitet patent
12-01 AltUt-sending Realitet patent
12-02 Vedlegg PT report 02:57:10
Innkommende E-post
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post
11-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Generelt Brev Patent
10-01 AltUt-sending Generelt Brev Patent
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Grace period has started (Patent) (2012.03.06)
08-01 Brev UT Grace period has started (Patent) (2012.03.06)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
07-02 Fullmakt eller erklæring Fullmakt Erklæring søkers rett til oppfinnelse
Utgående Patent - Reminder of first annual fee (2011.10.07)
06-01 Brev UT Patent - Reminder of first annual fee (2011.10.07)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Hovedbrev Hovedbrev
05-03 Krav Krav
Utgående Publisert patentsøknad
04-01 Brev UT Publisert patentsøknad
Utgående PT PFC Defect Letter
03-01 AltUt-sending PT PFC Defect Letter
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Vedlegg digital levert Tegninger
02-03 Beskrivelse Beskrivelse
Innkommende National Patent Application Form
01-01 Søknadsskjema Patent National Patent Application Form
01-02 PCT pamflett PCT pamflett

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Årsavgift 10. avg.år. 2018.12.03 3200 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 9. avg.år. 2017.12.28 2850 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
31707662 2017.05.16 1200 Håmsø Patentbyrå AS Betalt
Årsavgift 8. avg.år. 2016.12.08 2550 Håmsø Patentbyrå ANS Betalt og godkjent
Årsavgift 7. avg.år. 2016.03.07 2200 Håmsø Patentbyrå ANS Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift 2016.03.07 440 Håmsø Patentbyrå ANS
Årsavgift 6. avg.år. 2014.12.05 2000 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 5. avg.år. 2013.12.10 1500 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
[Kreditering] Årsavgift 4. avg.år. 2012.12.10 -600 Håmsø Patentbyrå AS Kreditert
Årsavgift 4. avg.år. 2012.12.06 1800 Håmsø Patentbyrå AS Betalt og godkjent
Årsavgift 1. tom 3. avg.år. 2012.05.04 2160 Acapo AS Betalt og godkjent
31116048 2011.12.22 200 Acapo AS Betalt
31109421 2011.08.19 800 Acapo AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.

Lenker til publikasjoner og Norsk Patenttidende (søkbare tekstdokumenter)

Lenker til publikasjoner (ikke søkbare tekstdokumenter)

Hva betyr A1, B, B1, C osv?