Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket TIPPEKAMPEN
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Rettigheten opprettholdt etter innsigelse (vml § 29 annet ledd), administrativ overprøving eller annet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201614776
Levert
Avdelt til 201803423
Prioritet Ingen
Registreringsnr 297339
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 35
Søker TV 2 AS (NO)
Innehaver(e) TV 2 AS (NO)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
35
Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling, systematisering og kommersialisering av forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
TV 2 AS
Postboks 2 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
TV 2 AS
Lars Hilles gate 30 5008 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 979484534
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2019/15114
Din referanse: 515465/AS/SK   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269

Statushistorie for 2019/15114

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/15114

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Overdragelse eller navne-/adresseendring Liste over saker
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Din referanse: 536765/AS
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2018/00200
Innsigelse
Innsigelsesdato  
Gjeldende status Avgjort

Innsiger

Norsk Tipping AS
Måsåbekkvegen 20 2315 HAMAR NO ( HAMAR kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 925836613
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Innsigers fullmektig

Kluge Advokatfirma AS
Postboks 394 Sentrum 5805 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 913296117
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2018/00200

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsen er forkastet
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2018/00200

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
20-01 Via Altinn-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
20-02 Vedlegg IAIN07V- Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_1088083
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
19-01 Brev UT OP09: Oversendelse med avgjørelse
19-02 Vedlegg IAIN07V- Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_1088083
Innkommende E-post fra innsiger
18-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra innsiger
18-02 Fullmakt Fullmakt fra innsiger
Utgående Opp til avgjørelse
17-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Innkommende, AR170667163 Fullmakt fra innehaver
16-01 Fullmakt Fullmakt fra innehaver
Utgående Opp til avgjørelse
15-01 Brev UT Opp til avgjørelse
15-02 Vedlegg Andre svar fra innehaver
Innkommende E-post fra innehaver
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra innehaver
14-02 Hovedbrev Andre svar fra innehaver
Utgående Bekreftelse
13-01 Brev UT Bekreftelse
Utgående Oversendelse
12-01 Via Altinn-sending Oversendelse
12-02 Vedlegg Andre uttalelse fra innsiger
Innkommende Andre uttalelse fra innsiger
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Andre uttalelse fra innsiger
Innkommende Andre uttalelse fra innsiger
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Andre uttalelse fra innsiger
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-02 Vedlegg Fristbrev fra innsiger
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
08-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende Fristbrev fra innsiger
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Fristbrev fra innsiger
Utgående Bekreftelse
06-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
05-01 Via Altinn-sending Oversendelse
05-02 Vedlegg Første svar fra innehaver
Innkommende E-post fra innehaver
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra innehaver
04-02 Hovedbrev Første svar fra innehaver
Utgående Bekreftelse
03-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse
02-02 Vedlegg Nytt overprøvningskrav (OP)
02-03 Vedlegg Hovedbrev
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Hovedbrev Hovedbrev

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Rettigheten opprettholdt etter innsigelse (vml § 29 annet ledd), administrativ overprøving eller annet
Registrert Innsigelse innkommet og under behandling
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
09-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev
Utgående VM Deling-Sammenslåing Avgjørelse
08-01 Via Altinn-sending VM Deling-Sammenslåing Avgjørelse
Utgående VM Deling-Sammenslåing Uttalelse
06-01 Via Altinn-sending VM Deling-Sammenslåing Uttalelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR170667163 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31620969 expand_more 2017.01.12 2900 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 21:51:15