(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated info
Trademark text
Status
Legal status
Detailed status
Not in force info Refused Higher authority has confirmed decision of Patentstyret (check also details in the case)
Application number 201207491A
Filed
Divided from 201207491
Priority None
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 06, 14, 16, 19, 41
Figurative elements (Vienna class) 02.05.06 22.05.10
Applicant Oslo kommune Kulturetaten (NO)
Agent ADVOKATFIRMAET GRETTE AS (NO)
06
Varer av uedelt metall[ikke opptatt i andre klasser).
14
Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener.
16
Papir og varer laget av disse materialer, trykksaker.
19
Monumenter [ikke av metall).
41
Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter.

Oslo kommune Kulturetaten
Postboks 1453 Vika 0116 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 992410213
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 820203542
Your reference: 310154-501
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Board of appeal casenumber VM 14/090
NIPO's case no. 2014/00436
Filed  
Current status Settled

Claimant

ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 820203542
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2014/00436

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled The decision of Patentstyret is confirmed
Pending Transferred to the board office, Klagenemnda
Pending Pending evaluatin of the appeal in Patentstyret
Pending Appeal filed

Correspondence for 2014/00436

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Avgjørelse KFIR
06-01 Main letter Avgjørelse KFIR
Incoming E-post fra KFIR
05-01 General letter or reply on time limit E-post fra KFIR
Outgoing Oversendelse
04-01 AltUt sending Oversendelse
Outgoing Fastholdelse til Klagenemnden
03-01 Outgoing Letter Fastholdelse til Klagenemnden
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Other document Vedlegg
Incoming Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Main letter E-post
01-03 Main letter Hovedbrev (ingen vedlegg var vedlagt)

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Refused Higher authority has confirmed decision of Patentstyret
Refused Decision appealed to higher authority
Refused By decision of Patentstyret
Pending Second and later examination letter exists
Pending Second and later examination letter exists
Pending Second and later examination letter exists

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Avgjørelse §14 Nasj
10-01 Outgoing Letter Avgjørelse §14 Nasj
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Other document Annet dokument
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
08-02 Main letter E-post
08-03 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitetsbrev i søknad
07-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Other document Annet dokument
Outgoing Realitetsbrev i søknad
05-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
05-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
Incoming Hoved brev og varefortegnelse (2013.07.16)
04-01 Main letter Hoved brev og varefortegnelse (2013.07.16)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Power of attorney Fullmakt
Outgoing Brev om formelle mangler (2013.06.26)
03-01 Outgoing Letter Brev om formelle mangler (2013.06.26)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Color image as attachment Figurmerker og bilder
02-05 Color image as attachment Figurmerker og bilder(cropped) - 2
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Other document Annet dokument
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Main letter Hovedbrev og annet dokument
06-03 Main letter E-post
06-03 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Realitetsbrev i søknad
05-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
05-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Main letter Hoved brev og varefortegnelse (2013.07.16)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Outgoing Letter Brev om formelle mangler (2013.06.26)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Color image as attachment Figurmerker og bilder
02-05 Color image as attachment Figurmerker og bilder(cropped) - 2
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
01-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
01-02 Main letter E-post
01-02 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Other document Annet dokument
01-03 Main letter Hovedbrev
01-05 Color image as attachment Figurmerker og bilder
01-06 Trademark picture Figurmerker og bilder(cropped) - 1

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31312837 2013.10.29 1300 Advokatfirmaet Grette AS keyboard_arrow_down Paid
31310542 2013.08.14 2600 Advokatfirmaet Grette AS keyboard_arrow_down Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 06.12.2021 18:22:34