Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket [Sinnataggen; Gustav Vigeland]
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Avslått Høyere instans har opprettholdt eller endret avgjørelsen i Patentstyret (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201207491A
Levert
Avdelt fra 201207491
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 06, 14, 16, 19, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 02.05.06 22.05.10
Søker Oslo kommune Kulturetaten (NO)
Fullmektig ADVOKATFIRMAET GRETTE AS (NO)
06
Varer av uedelt metall[ikke opptatt i andre klasser).
14
Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener.
16
Papir og varer laget av disse materialer, trykksaker.
19
Monumenter [ikke av metall).
41
Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter.

Oslo kommune Kulturetaten
Postboks 1453 Vika 0116 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 992410213
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 820203542
Din referanse: 310154-501
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Klagenemndas saksnummer VM 14/090
Patentstyrets saksnr. 2014/00436
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 820203542
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2014/00436

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Fastholdt Patentstyrets avgjørelse
Under behandling Oversendt til Klagenemnda
Under behandling Behandling av klagen i Patentstyret
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2014/00436

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Avgjørelse KFIR
06-01 Hovedbrev Avgjørelse KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Utgående Oversendelse
04-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående Fastholdelse til Klagenemnden
03-01 Brev UT Fastholdelse til Klagenemnden
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Annet dokument Vedlegg
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Hovedbrev E-post
01-03 Hovedbrev Hovedbrev (ingen vedlegg var vedlagt)

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avslått Høyere instans har opprettholdt eller endret avgjørelsen i Patentstyret
Avslått Avgjørelsen er påklaget til høyere instans
Avslått Ved avgjørelse i Patentstyret
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Avgjørelse §14 Nasj
10-01 Brev UT Avgjørelse §14 Nasj
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Brev UT Realitetsbrev i søknad
08-02 Hovedbrev E-post
08-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
07-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
05-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
05-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Hoved brev og varefortegnelse (2013.07.16)
04-01 Hovedbrev Hoved brev og varefortegnelse (2013.07.16)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Fullmakt Fullmakt
Utgående Brev om formelle mangler (2013.06.26)
03-01 Brev UT Brev om formelle mangler (2013.06.26)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
02-05 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder(cropped) - 2
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Hovedbrev Hovedbrev og annet dokument
06-03 Hovedbrev E-post
06-03 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitetsbrev i søknad
05-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
05-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Hovedbrev Hoved brev og varefortegnelse (2013.07.16)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Brev UT Brev om formelle mangler (2013.06.26)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
02-05 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder(cropped) - 2
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
01-02 Hovedbrev E-post
01-02 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Annet dokument Annet dokument
01-03 Hovedbrev Hovedbrev
01-05 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-06 Varemerkebilde Figurmerker og bilder(cropped) - 1

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31312837 expand_more 2013.10.29 1300 Advokatfirmaet Grette AS Betalt
31310542 expand_more 2013.08.14 2600 Advokatfirmaet Grette AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 22:38:17