Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title Nullutslipps fremdriftssystem og generatoranlegg med ammoniakk som brennstoff
Status
Legal status
Detailed status
In force Granted Granted (B1)
Patent number 343554
Application number 20171354
Filed
Priority None
Case type National
Effective date
Expiry date
Publicly available
Granted
Applicant Lars Harald Heggen (NO)
Owner Lars Harald Heggen (NO)
Inventor Lars Harald Heggen (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Oppfinnelsen angår nullutslipps fremdriftssystem og generatoranlegg med ammoniakk (NH3) som brennstoff til motorer og energianlegg som dampkjel (5) for dampturbin (7), stempelmotor (9), brenselcelle (10) eller stirlingmotor (11). På grunn av ammoniakkens (NH3) dårlige brennbarhet kan en hydrogenreaktor (4) spalte ammoniakk (NH3) til hydrogen (H2) og nitrogen (N2). Hydrogenet (H2) kan mellomlagres i hydrogentank (8) og nitrogenet kan eventuelt lagres i nitrogentank (6). Hydrogen (H2) vil kunne blandes med ammoniakk (NH3) for å bedre brennbarheten og dermed lette antennelsen av en luft/ammoniakk (NH3) blandingen i motorer eller energianlegg (5, 9, 11). Alternativt kan hydrogen (H2) tilføres i et eget brennstoffsystem (5-1, 9-5, 11-8) som pilotbrennstoff til en pilotantenning av en luft/ammoniakk (NH3) blanding. Hydrogen (H2) vil også kunne benyttes i AIP systemer, da sammen med oksygen (O2) fra en oksygentank (22). Hydrogen (H2) vil da enten benyttes til brenselceller (4), for forbrenning i en dampturbins innløp/høytrykkside (7-1) eller i en stirlingmotor (11). Som pilotbrennstoff til en pilotantenning av en luft/ammoniakk (NH3) blanding kan i tillegg til hydrogen (H2) også andre bio- og fossile brennstoffer fra brennstofftank (12) benyttes. Fordelen ved å benytte eksisterende bio eller fossile brennstoffer til en pilotantenning er at motorer eller energianlegg (5, 9, 11) vil ha et pilotbrennstoffsystemet med stor nok kapasitet til å kunne opprettholde normal drift om ammoniakk (NH3) ikke er tilgjengelig. Alternativt at motorer eller energianlegg (5, 9, 11) har et ekstra brennstoffanlegg for eksisterende bio eller fossile brennstoffer for å kunne opprettholde normal drift om ammoniakk (NH3) ikke er tilgjengelig. Nitrogen (N2) i nitrogentank (6) kan benyttes som gass i brannslukningsanlegg eller som drivgass til ballasttanker til en ubåt.

View the abstract and front page figure in Espacenet

Lars Harald Heggen
Konvallveien 28 3031 DRAMMEN NO ( DRAMMEN Municipality, BUSKERUD county )
Lars Harald Heggen
Konvallveien 28 3031 DRAMMEN NO ( DRAMMEN Municipality, BUSKERUD county )
Konvallveien 28 3031 DRAMMEN NO ( DRAMMEN Municipality, BUSKERUD county )

US 2010/0288249 A1 (A1)

US 2009/0120385 A1 (A1)

US 2011/0011354 A1 (A1)

US 2013/0319359 A1 (A1)

US 2013/0340710 A1 (A1)

US 2012/0280517 A1 (A1)

US 4567857 A (A)

US 4413474 A (A)

WO 2012/170003 A2 (A2)

US 2011/0265463 A1 (A1)

US 2013/0247867 A1 (A1)

US 6155212 A (A)

WO 2013/172141 A1 (A1)

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Granted Granted (B1)
Pending Accepted for grant
Pending Second and later letter exists
Pending Second and later letter exists
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing PT Varsel om betaling av første årsavgift (3317) (PT20171354)
13-01 AltUt sending PT Varsel om betaling av første årsavgift (3317) (PT20171354)
Outgoing PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15) (PT20171354)
12-01 Outgoing Letter PT Registreringsbrev Nasjonal Patent (15) (PT20171354)
Outgoing PT Meddelelse om patent
11-01 AltUt sending PT Meddelelse om patent
Incoming, AR279760381 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Patent claims Krav ren
10-03 Patent claims Krav merket
10-04 Main letter Hovedbrev
Incoming, AR268009764 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Main letter Hovedbrev
Incoming, AR264142142 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitet patent
07-01 AltUt sending Realitet patent
Incoming, AR261846001 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Patent drawings Patenttegninger
06-03 Patent Description Beskrivelse ren
06-04 Patent Description Beskrivelse merket
06-05 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitet patent
05-01 AltUt sending Realitet patent
05-02 Attachment PT report 10:26:53
Incoming, AR257794951 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Patent Description Beskrivelse merket
04-03 Patent Description Beskrivelse ren
04-04 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitet patent
03-01 AltUt sending Realitet patent
03-02 Attachment PT report 02:09:35
Outgoing Generelt Brev Patent
02-01 AltUt sending Generelt Brev Patent
Incoming, AR214551738 Søknadsskjema Patent
01-01 National patent application form Søknadsskjema Patent
01-02 Patent Description Forside
01-03 Patent Description Beskrivelse
01-04 Patent drawings Patenttegninger

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
Årsavgift 5. avg.år. 2021.04.22 1650,0 Lars Harald Heggen Betalt og godkjent
Annual fee 4th year 2020.04.14 1350 Lars Harald Heggen Paid and approved
Annual fee 1st-3rd year 2019.07.02 2100 Lars Harald Heggen Paid and approved
31902277 2019.03.14 4450 Lars Harald Heggen Paid
31713397 2017.08.15 862 Lars Harald Heggen Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

Links to publications (only image files)

What does A1, B, B1, C stand for?

Chapters without data are removed. Document created: 24.07.2021 12:52:18