(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title Fluidpermeabelt beskyttelsesnett for oppdrettsmerd
Status
Legal status
Detailed status
In force Granted Granted (B1) (check also details in the case)
Patent number 333479
Application number 20120133
Filed
Priority None
Case type National
Effective date
Expiry date
Publicly available
Granted
Applicant Calanus AS (NO)
Owner Salgard AS (NO)
Inventor Snorre Angell (NO)
Agent ONSAGERS AS (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning for å isolere oppdrettsmerd for fisk mot uønskede organismer, hvilken anordning anbringes omsluttende oppdrettsmerden, der anordningen omfatter et finmasket fluidpermeabelt nett som er åpent oppad og nedad når anordnet rundt oppdrettsmerden, der det fluidpermeable nettet vil strekke seg en avstand ned i oppdrettsmerdens dybderetning, for slik å danne et skjørt rundt oppdrettsmerden.

View the abstract and front page figure in Espacenet

Calanus AS
Postboks 2489 9272 TROMSØ NO
Salgard AS
Postboks 2489 Langnes 9272 TROMSØ NO ( TROMSØ Municipality, TROMS county )

Org. number: 815673662
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2016/04295
Your reference: P22900NO00   Filed  
Current status Settled

Sender

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 934603729

Status history for 2016/04295

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2016/04295

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR143520607 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Request for Assignement Endringsskjema, fullmakt
Solhøgda 16 8400 SORTLAND NO ( SORTLAND Municipality, NORDLAND county )
Oldersneia 9 9100 KVALØYSLETTA NO ( TROMSØ Municipality, TROMS county )
Aspåsveien 2 8402 SORTLAND NO ( SORTLAND Municipality, NORDLAND county )
Postboks 229 8401 SORTLAND NO ( SORTLAND Municipality, NORDLAND county )
Sigerfjordvn. 290 8400 SORTLAND NO ( SORTLAND Municipality, NORDLAND county )
Agent in Norway:
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 934603729
Your reference: P22900NO00
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

US 6062170 A (A)

NO 312056 B1 (B1)

NO 331189 B1 (B1)

RANDI NYGAARD GRØNTVEDT, Strategisamling FHF 1.-2. Juni 2010, Veterinærinstituttet, "Lakselus og kunnskap: Hvor står vi, hva skjer og hva vet vi ikke?" [Hentet 2011.11.22 fra internett] http://www.fhl.no/getfile.php/DOKUMENTER/Lakselus%20og%20kunnskap.pdf ()

Board of appeal casenumber 17/00023
NIPO's case no. 2016/00598
Filed  
Current status Settled

Claimant

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2016/00598

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Court has ruled partially or in full against the decision of the board office, Klagenemnda
Settled Appealed to court
Settled The former decision is revoked fully or partially
Pending New appeal transferred to the board office, Klagenemnda
Pending Appeal filed

Correspondence for 2016/00598

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Avgjørelse 17-00023-A
18-01 Other document Avgjørelse 17-00023-A
Incoming E-post fra KFIR
17-01 Other document E-post fra KFIR
Incoming Borgarting lagmannsretts dom av 11.09.2020
16-01 Other document Borgarting lagmannsretts dom av 11.09.2020
Incoming E-post fra KFIR
15-01 Other document E-post fra KFIR
Incoming E-post fra KFIR
14-01 General letter or reply on time limit E-post fra KFIR
Incoming Oslo tingretts dom av 2019.03.13
13-01 Main letter Oslo tingretts dom av 2019.03.13
Incoming E-post Eksternpost
12-01 General letter or reply on time limit E-post Eksternpost
Incoming E-post fra KFIR
11-01 General letter or reply on time limit E-post fra KFIR
Incoming Kjennelse KFIR
10-01 Main letter Kjennelse KFIR
Incoming Avgjørelse KFIR
09-01 Main letter Avgjørelse KFIR
Incoming E-post fra KFIR
08-01 General letter or reply on time limit E-post fra KFIR
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Other document D41 - Standardvilkår for bevilgninger FHF
07-03 Other document D42 - Overordnet strategi FHF
07-04 Main letter Hovedbrev
07-05 Other document D40 - Mandat og retningslinjer for styringsgrupper i FHF-prosjekter
07-06 Other document D43 - EpostkorrespndanseSteffen og Rune
Outgoing Oversendelse
06-01 AltUt sending Oversendelse
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Other document Mørenotvedlegg3
05-03 Other document NFRprosjekt
05-04 Other document Mathisenuttal
05-05 Other document Mørenotvedlegg2
05-06 Other document Mørenotvedlegg1
05-07 Other document NO332298
05-08 Other document AvtaleVFH
05-09 Main letter Hovedbrev
05-10 Other document NO331345
05-11 Other document RFFNORDprosjekt
05-12 Other document Elvegårduttal
05-13 Other document FakturaShanghai
05-14 Other document Domtingrett
05-15 Other document Avslagsøknad
05-16 Other document Domlagmannsrett
05-17 Other document InnsigelseNAGBotngaard
05-18 Other document KartØksfjorden
05-19 Other document InnsigelsePlany
05-20 Other document FHFprosjekt
05-21 Other document InnsigelseMørenot
Outgoing Oversendelse
04-01 AltUt sending Oversendelse
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Other document Annet dokument
Incoming, AR175908654 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Main letter Hovedbrev
Incoming, AR175873862 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Other document D10
01-03 Other document D9
01-04 Other document D6
01-05 Other document D8
01-06 Main letter Hovedbrev
01-07 Other document D11
01-08 Other document D1
01-09 Power of attorney Fullmakt
01-10 Other document D7
01-11 Other document D5
01-12 Other document D2-D3
01-13 Other document D4
Case has 3 oppositions
NIPO's case no. 2014/00143
Filed  
Current status Closed

Claimant

Plany AS
Haugsbygda 6082 GURSKEN NO ( SANDE (M.R.) Municipality, MØRE OG ROMSDAL county )

Claimant's agent

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2014/00143

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Closed Higher authority has ruled for a change in the patent/registraton
Pending Resumed or reinstated after decision of higher authority
Pending Suspended awaiting other decision
Pending Letter sendt
Pending Received

Correspondence for 2014/00143

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-01 AltUt sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-02 Attachment IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754489
Outgoing OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-01 AltUt sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-02 Attachment IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754489
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Other document Annet dokument
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Main letter Grette 7 Hovedbrev, annet dokument
Outgoing Generelt brev
10-01 AltUt sending Generelt brev
Outgoing Generelt brev
09-01 AltUt sending Generelt brev
Outgoing Berostillelse
08-01 AltUt sending Berostillelse
Outgoing Berostillelse
07-01 AltUt sending Berostillelse
Outgoing Oversendelse
06-01 AltUt sending Oversendelse
Incoming, AR67434934 Korrespondanse (hoved dok)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Power of attorney Fullmakt
Outgoing Bekreftelse
04-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
03-01 Outgoing Letter Oversendelse
03-02 Attachment Sintef vedlegg til innsigelse
03-03 Attachment Zacco
03-04 Attachment NCE vedlegg til innsigelse
Incoming Fullmakt fra innehaver
02-01 Power of attorney Fullmakt fra innehaver
Incoming, AR66295021 Zacco
01-01 Main letter Zacco
01-02 Other document NCE vedlegg til innsigelse
01-03 Other document Sintef vedlegg til innsigelse
01-04 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
NIPO's case no. 2014/00146
Filed  
Current status Closed

Claimant

Botngaard AS
Valsneset 7165 OKSVOLL NO ( BJUGN Municipality, SØR-TRØNDELAG county )

Claimant

Nordic Aqua Gear AS
Postboks 34 8006 BODØ NO ( BODØ Municipality, NORDLAND county )

Claimant's agent

ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )

Org. number: 915113737
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2014/00146

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Closed Higher authority has ruled for a change in the patent/registraton
Pending Resumed or reinstated after decision of higher authority
Pending Suspended awaiting other decision
Pending Letter sendt
Pending Received

Correspondence for 2014/00146

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-01 AltUt sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-02 Attachment IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754530
Outgoing OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-01 AltUt sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-02 Attachment IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754530
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Other document Annet dokument
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Other document 76_Domav16.06.2016_99123680
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Main letter Grette 7 Hovedbrev, annet dokument
Outgoing Generelt brev
09-01 AltUt sending Generelt brev
Outgoing Generelt brev
08-01 AltUt sending Generelt brev
Outgoing Berostillelse
07-01 AltUt sending Berostillelse
Outgoing Berostillelse
06-01 AltUt sending Berostillelse
Outgoing Generelt brev
05-01 AltUt sending Generelt brev
Incoming, AR66748671 Korrespondanse (hoved dok)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Power of attorney Fullmakt
Outgoing Bekreftelse
03-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
02-01 Outgoing Letter Oversendelse
02-02 Attachment Acapo
02-03 Attachment D18 a program og publisering av D18
02-04 Attachment D18 Botngaard Lakselus seminar Molde 29 nov 2011
02-05 Attachment D20 Luseskjørt - vanngjennomtrengning
02-06 Attachment D19 Henriksen og Olafsen 2011
02-07 Attachment D14 epost 04 05 11
02-08 Attachment D13a eksempel solgt permaskjørt 2009
02-09 Attachment D13 eksempler solgt permaskjørt 2011
02-10 Attachment D17 Knutsen 2011
02-11 Attachment D16 FHL faktaark_lakselus2011
02-12 Attachment D15 Sea Lice Integrated Pest Management
02-13 Attachment D9 Referat_oppstartsmøte_20120110
02-14 Attachment D10 Epost 13.01.2013 til prosjektdeltakerne
02-15 Attachment D11 SinkabergHansen 10. januar 2012
02-16 Attachment D12 Botngaard presentasjon 10.01.2012
02-17 Attachment D8 Prestvik et al 2010
02-18 Attachment D8a Dokumentasjon publisering D8
02-19 Attachment D6 Lien og Høy Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd
02-20 Attachment D5 Anderson et al 2001
02-21 Attachment D7 Heuch og Schram 2002
02-22 Attachment D6a Dokumentasjon publisering D6
02-23 Attachment D3 NO331189B1
02-24 Attachment D4 Grondtvedt 1.6.2010
02-25 Attachment D1 US6062170A
02-26 Attachment D2 NO312056B1
Incoming, AR66400707 D4 Grondtvedt 1.6.2010
01-01 Other document D4 Grondtvedt 1.6.2010
01-02 Other document D3 NO331189B1
01-03 Other document D2 NO312056B1
01-04 Other document D1 US6062170A
01-05 Other document D5 Anderson et al 2001
01-06 Other document D6 Lien og Høy Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd
01-07 Other document D6a Dokumentasjon publisering D6
01-08 Other document D7 Heuch og Schram 2002
01-09 Other document D11 SinkabergHansen 10. januar 2012
01-10 Other document D10 Epost 13.01.2013 til prosjektdeltakerne
01-11 Other document D9 Referat_oppstartsmøte_20120110
01-12 Other document D8a Dokumentasjon publisering D8
01-13 Other document D8 Prestvik et al 2010
01-14 Other document D12 Botngaard presentasjon 10.01.2012
01-15 Other document D13 eksempler solgt permaskjørt 2011
01-16 Other document D13a eksempel solgt permaskjørt 2009
01-17 Other document D14 epost 04 05 11
01-18 Other document D15 Sea Lice Integrated Pest Management
01-19 Other document D16 FHL faktaark_lakselus2011
01-20 Other document D17 Knutsen 2011
01-21 Other document D18 a program og publisering av D18
01-22 Power of attorney Fullmakt
01-23 Other document D18 Botngaard Lakselus seminar Molde 29 nov 2011
01-24 Other document D19 Henriksen og Olafsen 2011
01-25 Other document D20 Luseskjørt - vanngjennomtrengning
01-26 Main letter Acapo
01-27 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
NIPO's case no. 2014/00144
Filed  
Current status Closed

Claimant

Mørenot Aquaculture AS
Rennesøygata 16 5537 HAUGESUND NO ( HAUGESUND Municipality, ROGALAND county )

Status history for 2014/00144

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Closed Higher authority has ruled for a change in the patent/registraton
Pending Resumed or reinstated after decision of higher authority
Pending Suspended awaiting other decision
Pending Letter sendt
Pending Received

Correspondence for 2014/00144

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-01 AltUt sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-02 Attachment IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754534
Outgoing OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
12-01 Outgoing Letter OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
12-02 Attachment IAIN07P - Avgjørelse - innsigelse_754534
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Other document Annet dokument
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Main letter Grette 7 Hovedbrev, annet dokument
Outgoing Generelt brev
09-01 AltUt sending Generelt brev
Outgoing Generelt brev
08-01 Outgoing Letter Generelt brev
Outgoing Berostillelse
07-01 AltUt sending Berostillelse
Outgoing Berostillelse
06-01 Outgoing Letter Berostillelse
Outgoing Generelt brev
05-01 Outgoing Letter Generelt brev
Outgoing Bekreftelse
04-01 Outgoing Letter Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
03-01 AltUt sending Oversendelse
03-02 Attachment E-post
03-03 Attachment Vedlegg 2 - faktura Fylkesnes Fisk
03-04 Attachment Vedlegg 1 - Hirtshals 141210
03-05 Attachment Hovedbrev
Incoming Fullmakt fra innehaver
02-01 Power of attorney Fullmakt fra innehaver
Incoming Vedlegg 2 - faktura Fylkesnes Fisk
01-01 Other document Vedlegg 2 - faktura Fylkesnes Fisk
01-02 Other document Vedlegg 1 - Hirtshals 141210
01-03 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-04 Main letter Hovedbrev
01-05 Main letter E-post

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Granted Granted (B1)
Pending Accepted for grant
Pending Second and later letter exists
Pending Second and later letter exists
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Rettsavgjørelse mottatt
21-01 Other document Rettsavgjørelse mottatt
Incoming Begrenset kravsett (Borgarting lagmannsretts dom av 2016.06.16
20-01 Patent claims Begrenset kravsett (Borgarting lagmannsretts dom av 2016.06.16
Outgoing PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
19-01 Outgoing Letter PT Batch Påminnelse om ikke betalt årsavgift (3329)
Outgoing Batch PTREMINDER Patent varsel årsavgift
18-01 Outgoing Letter Batch PTREMINDER Patent varsel årsavgift
Outgoing PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
16-01 Outgoing Letter PT Registreringsbrev Nasjonal Patent
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-02 Other document Annet dokument
Outgoing PT Meddelelse om patent
13-01 AltUt sending PT Meddelelse om patent
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
12-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Main letter Hovedbrev
12-03 Patent drawings Patenttegninger
12-04 Patent claims Krav
12-05 Patent Description Beskrivelse
Outgoing Bekreftelse på patentsøknad
10-01 Outgoing Letter Bekreftelse på patentsøknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Realitet patent
09-01 AltUt sending Realitet patent
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Patent claims Krav
Outgoing Realitet patent
07-01 AltUt sending Realitet patent
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
06-02 Main letter Hovedbrev
06-03 Patent claims Krav med sporing
06-04 Patent claims Krav
Outgoing Realitet patent
05-01 AltUt sending Realitet patent
05-02 Attachment PT report 02:29:48
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Applicant rights on invention Erklæring: søkers rett til oppfinnelse
04-03 Power of attorney Fullmakt
Outgoing PT PFC Defect Letter
03-01 AltUt sending PT PFC Defect Letter
Outgoing Infobrev til oppfinner
02-01 Outgoing Letter Infobrev til oppfinner
Incoming National Patent Application Form
01-01 National patent application form National Patent Application Form
01-02 Patent Description Beskrivelse
01-03 Applicant rights on invention Erklæring søkers rett til oppfinnelse
01-04 Power of attorney Fullmakt
01-05 Patent claims Krav
01-06 Patent abstract Sammendrag
01-07 Patent drawings P22900NO00 tegninger

Payment due:

Description Due date Amount Status
Annual fee Ikke betalt
Årsavgift 11. avg.år. 3500,0 Total amount 3500,0 Proceed to payment

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
Annual fee 10th year 2020.12.10 3200 ONSAGERS AS Paid and approved
Annual fee 9th year 2019.12.12 2850 ONSAGERS AS Paid and approved
Annual fee 8th year 2018.12.13 2550 ONSAGERS AS Paid and approved
Annual fee 7th year 2017.11.27 2200 ONSAGERS AS Paid and approved
Annual fee 6th year 2017.01.05 2000 ONSAGERS AS Paid and approved
Annual fee 5th year 2015.12.09 1650 Onsagers AS Paid and approved
Annual fee 4th year 2015.06.16 1620 Onsagers AS Paid and approved
Annual fee 1st-3rd year 2013.11.29 1800 Onsagers AS Paid and approved
31304720 2013.04.19 1850 Onsagers AS Paid
31202226 2012.02.27 800 Onsagers AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

Links to publications (only image files)

What does A1, B, B1, C stand for?

Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 06:40:58