(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Description / title Frasparkfremmende anordning for ski
Status
Legal status
Detailed status
In force Granted Sub code not available
Patent number 318691
Application number 20030380
Filed
Priority None
Case type National
Effective date
Expiry date
Publicly available
Granted
Applicant Erik Hartmann (NO)
Owner Erik Hartmann (NO)
Inventor Erik Hartmann (NO)
Agent CURO AS (NO)
Patent family Look up in Espacenet

Frasparkfremmende anordning for ski, der anordningen innbefatter et bånd eller en remse som på én flate derav er festbar til et parti av skiens såle ved klebing og som på motsatt flate er utstyrt med en fell, et smøringsfritt belegg eller et skismøringsbelegg. I skien er det montert en inngrepskloss som har minst ett inngrepshull for å kunne danne inngrep med et holdestykke som et fremre parti av båndet eller remsen er festet til, idet holdestykket er utstyrt med minst én festelabb for innfesting i nevnte inngrepshull ved innføring fra skiens underside.

View the abstract and front page figure in Espacenet

Erik Hartmann
Tostenbakken 48 6416 MOLDE NO ( MOLDE Municipality, MØRE OG ROMSDAL county )
Erik Hartmann
Tostenbakken 48 6416 MOLDE NO ( MOLDE Municipality, MØRE OG ROMSDAL county )
Tostenbakken 48 6416 MOLDE NO ( MOLDE Municipality, MØRE OG ROMSDAL county )
Agent in Norway:
CURO AS
Vestre Rosten 81 7075 TILLER NO ( TRONDHEIM Municipality, SØR-TRØNDELAG county )

Org. number: 936803911
Your reference: E26701 JFL/IFO
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre

DE 4012348 (B1)

DE 1187163 (B1)

NO 139465 (B1)

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Granted Sub code not available

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing PT RegistreringsBrev (2005.04.26)
11-01 Outgoing Letter PT RegistreringsBrev (2005.04.26)
Outgoing Patent Specifications (2005.04.21)
10-01 Outgoing Letter Patent Specifications (2005.04.21)
Incoming Hoveddok
02-01 Other incoming document Hoveddok
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Return of outgoing correspondence/ old documents Retur av Brev UT som vedlegg
02-02 Patent abstract (text-only) Sammendragocr
02-03 Patent Description Beskrivelse
02-03 Patent drawings Patenttegninger
02-04 Patent claims Krav
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
09-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
Outgoing PT Medelelse om patent (2005.01.26)
08-01 Outgoing Letter PT Medelelse om patent (2005.01.26)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
07-02 Patent Description Beskrivelse
07-03 Patent claims Krav
Outgoing Patent - Reminder of first annual fee (2004.11.27)
06-01 Outgoing Letter Patent - Reminder of first annual fee (2004.11.27)
Outgoing PT Realitet_patent (2004.10.27)
05-01 Outgoing Letter PT Realitet_patent (2004.10.27)
Outgoing Patent First Page (2004.08.25)
04-01 Outgoing Letter Patent First Page (2004.08.25)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Patent drawings Patenttegninger
Outgoing Dokument utgår
01-01 Outgoing Letter Dokument utgår
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Other incoming document Hoveddok
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Return of outgoing correspondence/ old documents Retur av Brev UT som vedlegg
02-02 Patent abstract (text-only) Sammendragocr
02-03 Patent Description Beskrivelse
02-03 Patent drawings Patenttegninger
02-04 Patent claims Krav

Payment due:

Description Due date Amount Status
Annual fee Ikke betalt
Årsavgift 20. avg.år. 6500,0 Total amount 6500,0 Proceed to payment

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Payment date Amount Payer Status
Annual fee 19th year 2021.01.25 6200 Curo AS Paid and approved
Annual fee 18th year 2020.01.27 5800 Curo AS Paid and approved
Annual fee 17th year 2019.01.25 5500 Curo AS Paid and approved
Annual fee 16th year 2018.01.25 5200 Curo AS Paid and approved
Annual fee 15th year 2017.01.26 4850 Curo AS Paid and approved
Annual fee 14th year 2016.01.26 4500 Curo AS Paid and approved
Annual fee 13th year 2015.01.22 4200 Curo AS Paid and approved
Annual fee 12th year 2014.01.28 3500 Curo AS Paid and approved
Annual fee 11th year 2013.01.28 3200 Curo AS Paid and approved
Annual fee 10th year 2012.01.26 2900 Curo AS Paid and approved
Annual fee 9th year 2011.01.27 2600 Curo AS Paid and approved
Annual fee 8th year 2010.01.28 1900 Curo AS Paid and approved
Annual fee 7th year 2009.02.19 2280 Curo AS
Annual fee 6th year 2008.01.10 1100 Computer Patent Annuities
Annual fee 5th year 2007.01.10 1100 Computer Patent Annuities Ltd
Annual fee 4th year 2006.01.11 1100 Computer Patent Annuities Ltd
30501879 1000 Zacco Norway AS Credited/ Canceled
30502001 2005.03.11 2500 Zacco Norway AS Paid
Annual fee 1st-3rd year 2005.01.12 1500 Computer Patent Annuities Ltd
30301124 2003.02.27 3200 Zacco Norway AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.

Links to publications and the Norwegian Patent Gazette (searchable text documents)

Links to publications (only image files)

What does A1, B, B1, C stand for?

Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 07:03:11