Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Produktangivelse Se 'Produkter & klasser'
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående realitetsuttalelse
Søknadsnummer 20210344
Registreringsnr 087095
Løpedag
Levert
Prioritet Ingen
Allment tilgjengelig
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Registreringen kan opprettholdes frem til
Sakstype Nasjonalt design
Produktklasser (Locarno) 03-01, .... se mer/flere nedenfor
Søker Beckmann AS (NO)
Innehaver(e) Beckmann AS (NO)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
Info: Registreringen gjelder samregistrering

Liste av produkter i søknad
Designnummer Produktangivelse Klasse
1 Ryggsekk 03-01
2 Ryggsekk 03-01
Liste av produkter i søknad
Klasse Klasseoverskrift  
03-01 Kofferter, håndkofferter, dokumentmapper, håndvesker, nøkkelholdere, futteraler spesielt laget for sitt innhold, lommebøker, og lignende gjenstander (Design 1, 2)  
Beckmann AS
Buråsen 32 4636 KRISTIANSAND S NO ( KRISTIANSAND kommune, VEST-AGDER fylke )

Org.nummer: 810438452
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Beckmann AS
Buråsen 32 4636 KRISTIANSAND S NO ( KRISTIANSAND kommune, VEST-AGDER fylke )

Org.nummer: 810438452
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Din referanse: D62101541NO00
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Registreringsbrev for designregistrering (DS20210344)
06-01 Via Altinn-sending Registreringsbrev for designregistrering (DS20210344)
Innkommende, AR443772598 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Tilbakemelding i designsøknad
04-01 Via Altinn-sending Tilbakemelding i designsøknad
Utgående Certified priority document DS (WIPO DAS)
02-01 Brev UT Certified priority document DS (WIPO DAS)
Innkommende, AR426213044 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende, AR425236919 Søknadsskjema Design
01-01 Søknadsskjema Design Søknadsskjema Design
01-02 Fullmakt D62101541NO00 Executed PoA
01-03 Designbilder Design 1.1 - Norm_Perspective Left
01-04 Designbilder Design 1.2 - Norm_Front View
01-05 Designbilder Design 1.3 - Norm_Back View
01-06 Designbilder Design 1.4 - Norm_Side View Left
01-07 Designbilder Design 1.5 - Norm_Side View Right
01-08 Designbilder Design 1.6 - Norm_Top View
01-09 Designbilder Design 1.7 - Norm_Bottom View
01-10 Designbilder Design 2.1 - Exp_Perspective Left
01-11 Designbilder Design 2.2 - Exp_Front View
01-12 Designbilder Design 2.3 - Exp_Back View
01-13 Designbilder Design 2.4 - Exp_Side View Left
01-14 Designbilder Design 2.5 - Exp_Side View Right
01-15 Designbilder Design 2.6 - Exp_Top View
01-16 Designbilder Design 2.7 - Exp_Bottom View

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32105738 expand_more 2021.05.07 3200 ZACCO NORWAY AS Betalt

Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 15.04.2024 06:57:15