Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Produktangivelse Se 'Produkter & klasser'
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Besluttet gjeldende Uten forutgående realitetsuttalelse
Søknadsnummer 20191458
Registreringsnr DM/203217
Løpedag
Levert
Prioritet Design:1, 2, 3 - EM 006645644 2019.07.24
Allment tilgjengelig
Allment tilgjengelig Ja
Publisert i WIPO
Int. registrert , DM/203217
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Registreringen kan opprettholdes frem til
Sakstype Internasjonalt design
Produktklasser (Locarno) 12-16, .... se mer/flere nedenfor
Søker Audi AG (DE)
Innehaver(e) Audi AG (DE)
Designer Stephan Fahr-Becker (DE).... se mer/flere nedenfor
Fullmektig Ingen
Info: Registreringen gjelder samregistrering.

Liste av produkter i søknad
Designnummer Produktangivelse Klasse
1 Radiator grille for vehicles 12-16
2 Vehicle wheel rim 12-16
3 Vehicle wheel rim 12-16
Liste av produkter i søknad
Klasse Klasseoverskrift  
12-16 Andre deler, utstyr og tilbehør for kjøretøyer, ikke spesifisert andre steder (Design 1, 2, 3)  
Audi AG
85045 INGOLSTADT DE
Audi AG
85045 INGOLSTADT DE
  • Stephan Fahr-Becker
    c/o AUDI AG 85045 INGOLSTADT DE
  • Albert Rosello Visa
    c/o AUDI AG 85045 INGOLSTADT DE
Design Prioritet Prioritet Dato
1, 2, 3 EM 006645644 2019.07.24

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Uten forutgående realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående HaagInnSGP
02-01 Brev UT HaagInnSGP
Innkommende H201941_63
01-01 MECA Origin Files H201941_63
01-02 Designbilder 203217_m001_001
01-03 Designbilder 203217_m001_002
01-04 Designbilder 203217_m001_003
01-05 Designbilder 203217_m001_004
01-06 Designbilder 203217_m001_005
01-07 Designbilder 203217_m001_006
01-08 Designbilder 203217_m001_007
01-09 Designbilder 203217_m002_001
01-10 Designbilder 203217_m002_002
01-11 Designbilder 203217_m002_003
01-12 Designbilder 203217_m002_004
01-13 Designbilder 203217_m002_005
01-14 Designbilder 203217_m002_006
01-15 Designbilder 203217_m002_007
01-16 Designbilder 203217_m003_001
01-17 Designbilder 203217_m003_002
01-18 Designbilder 203217_m003_003
01-19 Designbilder 203217_m003_004
01-20 Designbilder 203217_m003_005
01-21 Designbilder 203217_m003_006
01-22 Designbilder 203217_m003_007

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale design fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger

Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 15.04.2024 08:33:53