Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Produktangivelse Se 'Produkter & klasser'
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet 1
Søknadsnummer 20120891
Registreringsnr 083788
Løpedag
Inngitt
Prioritet Ingen
Allment tilgjengelig
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt design
Produktklasser (Locarno) 07-02, , med flere
Søker WILFA AS (NO)
Innehaver WILFA AS (NO)
Designer Arild Jørgensen (NO)
Fullmektig IPR SA (NO)
Anmerkning Designene er i farger. Registreringen gjelder samregitrering.
Liste av produkter i søknad
Designnummer Produktangivelse Klasse
1 Kaffetrakter 07-02
2 Kaffetrakter 07-02
3 Vannbeholder 07-02
Klasse Klasseoverskrift
07-02 Kokeinnretninger, -redskaper og -beholdere (Design 1, 2, 3)
WILFA AS
Postboks 146 1483 HAGAN NO ( NITTEDAL kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 917349568
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
WILFA AS
Postboks 146 1483 HAGAN NO ( NITTEDAL kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 917349568
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
 • Arild Jørgensen
  Ellingsrudveien 8A 1089 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
IPR SA
c/o Leogriff AS Fornebuveien 33 1366 LYSAKER NO ( BÆRUM kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 993594105
Referanse på sak: WILD009NO
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet 1
Registrert Etter forutgående realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående DS Batch Varsel om betaling av fornyelse (3086)
05-01 AltUt-sending DS Batch Varsel om betaling av fornyelse (3086)
Utgående DS Følgebrev Registrering National Design
04-01 AltUt-sending DS Følgebrev Registrering National Design
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Fullmakt Fullmakt
03-03 Fullmakt Fullmakt
Utgående DS Formelle Mangler National Design
02-01 AltUt-sending DS Formelle Mangler National Design
Innkommende DS Application form
01-01 Søknadsskjema Design DS Application form
01-02 Designbilder WS Presisjon 1A Front nocoffeWilfa jpg
01-03 Designbilder WS Presisjon 1A Diagonal Wilfa jpg
01-04 Designbilder WS Presisjon 1B Diagonal Wilfa jpg
01-05 Designbilder WS Presisjon 1B front nocoffee jpg
01-06 Designbilder WS Presisjon 1AB watertank Wilfa jpg

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
1. Fornyelsesavgift design 2017.09.15 2900 Betalt og godkjent
Fornyelse samregistrering design > 1 2017.09.15 2600
31213126 2012.11.14 4100 ip.coop (IPR SA) Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.