Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Produktangivelse Se 'Produkter & klasser'
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet 1
Søknadsnummer 20100283
Registreringsnr 082786
Løpedag
Inngitt
Prioritet Ingen
Allment tilgjengelig
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt design
Produktklasser (Locarno) 12-06
Søker Jan Myklebust (NO)
Innehaver Jan Myklebust (NO)
Designer Jan Myklebust (NO)
Fullmektig Ingen
Liste av produkter i søknad
Designnummer Produktangivelse Klasse
1 Padleåre for kajakk 12-06
Klasse Klasseoverskrift
12-06 Skip og båter (Design 1)
Jan Myklebust
Høvåg 4770 HØVÅG NO ( LILLESAND kommune, AUST-AGDER fylke )
Jan Myklebust
Høvåg 4770 HØVÅG NO ( LILLESAND kommune, AUST-AGDER fylke )
  • Jan Myklebust
    Høvåg 4770 HØVÅG NO ( LILLESAND kommune, AUST-AGDER fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet 1
Registrert Etter forutgående realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående DS Batch Varsel om betaling av fornyelse (3086)
07-01 Brev UT DS Batch Varsel om betaling av fornyelse (3086)
Utgående DS Følgebrev Registrering National Design
06-01 Brev UT DS Følgebrev Registrering National Design
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Annet dokument Annet dokument
05-03 Annet dokument Annet dokument
05-05 Designbilder DS bilder 001
05-06 Designbilder DS bilder 002
05-07 Designbilder DS bilder 003
05-08 Designbilder DS bilder 004
05-09 Designbilder DS bilder 005
05-10 Designbilder DS bilder 006
05-11 Designbilder DS bilder 007
05-12 Designbilder DS bilder 008
05-13 Designbilder DS bilder 009
05-14 Designbilder DS bilder 010
05-15 Designbilder DS bilder 011
05-16 Designbilder DS bilder 012
05-17 Designbilder DS bilder 013
05-18 Designbilder DS bilder 014
05-19 Designbilder DS bilder 015
05-20 Designbilder DS bilder 016
Utgående DS Fristforlengelse innvilget national design
04-01 Brev UT DS Fristforlengelse innvilget national design
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående DS Formelle Mangler National Design
02-01 Brev UT DS Formelle Mangler National Design
Innkommende Søknadsskjema DS (DS Form)
01-01 Søknadsskjema Design Søknadsskjema DS (DS Form)
01-03 Designbilder DS bilder 001
01-04 Designbilder DS bilder 002
01-05 Designbilder DS bilder 003
01-06 Designbilder DS bilder 004
01-07 Designbilder DS bilder 005
01-08 Designbilder DS bilder 006
01-09 Designbilder DS bilder 007
01-10 Designbilder DS bilder 008

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
1. Fornyelsesavgift design 2015.05.20 2900 Betalt og godkjent
31006716 2010.06.02 1300 Jan Myklebust Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.