Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Produktangivelse Se 'Produkter & klasser'
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 20090150
Registreringsnr 081898
Løpedag
Levert
Prioritet Ingen
Allment tilgjengelig
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt design
Produktklasser (Locarno) 25-03
Søker Ånund Ottesen (NO)
Innehaver(e) Ånund Ottesen (NO)
Designer Ånund Ottesen (NO)
Fullmektig Ingen

Liste av produkter i søknad
Designnummer Produktangivelse Klasse
1 Hybrid bølge- og vindkraftverk 25-03
Liste av produkter i søknad
Klasse Klasseoverskrift  
25-03 Hus, garasjer og andre bygninger (Design 1)  
Ånund Ottesen
Sundgot 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
Ånund Ottesen
Sundgot 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
  • Ånund Ottesen
    Boks 198 6067 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert Etter forutgående realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående DS Batch Opphørt for ikke betalt fornyelse (3082)
07-01 Brev UT DS Batch Opphørt for ikke betalt fornyelse (3082)
Utgående DS Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3088)
06-01 Brev UT DS Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3088)
Utgående Batch DSREMINDER Varsel fornyelse
05-01 Brev UT Batch DSREMINDER Varsel fornyelse
Utgående DS Følgebrev Registrering National Design
04-01 Brev UT DS Følgebrev Registrering National Design
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Designbilder DS bilder
03-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående DS Formelle mangler (2009.06.17)
02-01 Brev UT DS Formelle mangler (2009.06.17)
Innkommende DS Application form
01-01 Søknadsskjema Design DS Application form
01-02 Designbilder 210309Bilde101
01-04 Designbilder 210309Bilde102
01-06 Designbilder 210309Bilde103

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
30905494 expand_more 2009.04.22 1300 Ånund Ottesen Betalt

Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:50:43