Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Produktangivelse Se 'Produkter & klasser'
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 20080195
Registreringsnr 081332
Løpedag
Levert
Prioritet Ingen
Allment tilgjengelig
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt design
Produktklasser (Locarno) 25-03
Søker Ånund Ottesen (NO)
Innehaver(e) Ånund Ottesen (NO)
Designer Ånund Ottesen (NO)
Fullmektig Ingen

Liste av produkter i søknad
Designnummer Produktangivelse Klasse
1 Bølge- og vindkraftverk (hybrid) 25-03
Liste av produkter i søknad
Klasse Klasseoverskrift  
25-03 Hus, garasjer og andre bygninger (Design 1)  
Ånund Ottesen
Sundgot 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
Ånund Ottesen
Sundgot 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
  • Ånund Ottesen
    Sundgot 6065 ULSTEINVIK NO ( ULSTEIN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert Etter forutgående realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Batch DSGRACEOVER non renewal
07-01 Brev UT Batch DSGRACEOVER non renewal
Utgående Grace period has started (Design) (2013.06.14)
06-01 Brev UT Grace period has started (Design) (2013.06.14)
Utgående Reminder of fee (Design) (2013.01.16)
05-01 Brev UT Reminder of fee (Design) (2013.01.16)
Utgående DS Følgebrev Registrering Design (2008.09.26)
04-01 Brev UT DS Følgebrev Registrering Design (2008.09.26)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående DS Formelle mangler (2008.07.24)
02-01 Brev UT DS Formelle mangler (2008.07.24)
Innkommende DS Application form
01-01 Søknadsskjema Design DS Application form
01-02 Designbilder FramOver280308Tekst.jpg - 5 Figurmerker og bilder
01-04 Designbilder FramUnder280308Tekst
01-06 Designbilder SideOver280308Tekst

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
30807247 expand_more 2008.04.21 1300 Ånund Ottesen Betalt

Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 15.04.2024 08:47:58