Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Feldenkrais Method
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet
Søknadsnummer 19924795
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 163696
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41
Figurative elementer (Wien klasser) 01.15.23 26.15.03 27.99.06
Søker Norsk Forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger (NO)
Innehaver(e) Norsk Forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger (NO)
Fullmektig AWA NORWAY AS (NO)
41
Undervisningsvirksomhet, nemlig undervisning av enkeltindivider og grupper i teknikker for å understøtte modningen i nervesystemet ved bruk av det reversible slektskap ved muskel- og nervesystemet for å perfeksjonere styrke og fleksibiliteten i dets skjelett og muskler, samt for å skape en grunnleggende endring i selvbildet og kvaliteten av selvbestemmelsen.
Norsk Forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger
SANDVIKA NO
Norsk Forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger
SANDVIKA NO
AWA NORWAY AS
Postboks 1052 Hoff 0218 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 925400262
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM19924795)
07-01 Via Altinn-sending VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM19924795)
Utgående 19924795 (163696) Feldenkrais Method
06-01 Brev UT 19924795 (163696) Feldenkrais Method
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
04-01 Brev UT VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Grace period has started (TradeMark) (2004.11.25)
01-01 Brev UT Grace period has started (TradeMark) (2004.11.25)

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Fornyelse expand_less Ikke betalt
Fornyelsesavgift varemerke 2600,0 Antall registrerte klasser:1 Totalbeløp 2600,0 Gå til betaling

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2014.07.10 2600 Oslo Patentkontor AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2004.12.09 2100 Oslo Patentkontor AS
Forsinkelsesavgift varemerke 2004.12.09 600 Oslo Patentkontor AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 23.02.2024 19:21:13