Hva er Patentstyrets database?

Sjekk om ideen din er ny


Hva kan du bruke tjenesten til?

 • å sjekke om det finnes like eller lignende varemerker før du bruker tid og penger på utvikling og markedsføring
 • å sjekke eksisterende patentlitteratur, før du bruker tid og penger på å utvikle teknologi som kanskje allerede er patentert eller som ikke er ny
 • å sjekke om det finnes like eller lignende design, før du bruker tid og penger på å beskytte eller ta den i bruk
 • å undersøke hva dine konkurrenter beskytter
 • å undersøke hvilke industrielle rettigheter et selskap har før du investerer i selskapet
 • å finne detaljert informasjon om saker; beskrivelse, bilder, brev, betaling og mye mer

Oppdatering:
 • hele tiden: informasjon om fornyelser som er foretatt via Betalingsløsningen
 • daglig: nye allment tilgjengelige søknader, endret status og ny korrespondanse
 • hver helg: alle andre endringer (navn, adresse, fullmektig, oppdaterte bilder, merke-endring og så videre)
 • for hver sak finner du detaljert informasjon om når denne saken sist ble oppdatert øverst. Det vil være siste fulle oppdatering(helg), eller senere hvis det har vært en endring i saken


Hvor kommer data fra?

 • Tjenesten inneholder et uttrekk av informasjon fra de offisielle registrene for varemerke, patent og design i Norge
 • Inneholder norske allment tilgjengelige patentsøknader fra ca 1976, og meddelte norske patenter fra 1976 inklusiv SPC, samt noen eldre saker
 • Inneholder norske varemerkeregistreringer helt tilbake fra slutten av 18-hundretallet, forutsatt at registreringen var i kraft i da digitalisering begynte i1996. Fra og med 1987 finnes alle norske varemerkesøknader
 • Inneholder norske designsøknader innlevert fra 1. april 2003. I tillegg til finnes noe begrenset informasjon i registrerte design som fremdeles var i kraft sommeren 2006 (fra registreringsnummer 67149-70200 og alle registrerte fra 70201 til 79802). Disse registrerte designene vil være søkbare, men begrenset til søk på for eksempel søknadsnummer og registreringsnummer
 • På patentområdet finnes lenker fra den enkelte sak til publiserte patentdokumenter og/eller til Norsk Tidende, samt til Espacenet og European register for EP-saker
 • På varemerke- og designområdet finnes lenker fra den enkelte sak til Norsk Tidende og i noen tilfelle lenke til internasjonal Gazette (kun for nyere saker)
Tjenesten er et konsultasjonsverktøy hvor du kan søke etter industrielle rettigheter i Norge. Tjenesten har god funksjonalitet for sortering og analyse av søkeresultatene (oppgaver du tidligere måtte gjøre i regneark).
Tilknyttet tjenesten finnes også Varsling, med mulighet til å overvåke saker eller nye søknader fra f.eks. konkurrenter i. Du kan også finne sammenstilte tall i en egen Statistikkmodul.


Forbehold

Søketjenesten er et konsultasjonsverktøy for varemerke, patenter og design. De offisielle registrene inneholder også data som ikke er publisert i denne tjenesten. Kvalitet på data er resultat av kunders søknader og korrespondanse, og intern saksbehandling i Patentstyret. Opplysninger vedrørende søker eller innehaver sendes oss fra kunder, så vi kan ikke garantere at de er 100% korrekt og oppdatert i alle saker.
 
Alle produksjonsprosesser er NS-ISO 9001:2008 sertifisert. Patentstyret garanterer høy kvalitet på data, men feil kan forekomme. Patentstyret kan ikke holdes ansvarlig for slike feil. Hvis du oppdager feil, kan du bidra ved å sende oss en tilbakemelding.Du må være oppmerksom på muligheten for at en søknad eller rettighet som tilsynelatende ikke er i kraft, kan bli påklaget, og så igjen bli en løpende rettighet. Les om søknadsbehandling på Patentstyrets nettsted under hvert fagområde. Her kan du lære mer om ulike statuser (for eksempel gjenopptagelse og klage). Vær bevist informasjon om status i en sak. 

Innholdet på nettstedet er underlagt Norsk lov om varemerke, patent og design. IP-adressen til besøkende på websidene blir lagret, men kun med formål å framskaffe statistikk for bruk av tjenesten. For å ha fullt utbytte av tjenesten må du ha installert javascript i nettleseren din.

Copyright ©

Tjenesten er gratis og gir fri tilgang til industrielle rettigheter søkt beskyttet eller registrert i Norge.

Reproduksjon av søkeresultat, detaljert visning av informasjon i en sak eller andre rapporter er tillatt, gitt at kilde er oppgitt på reprodusert materiale. Det skal også oppgis at materialet er gratis tilgjengelig.
Reproduksjon av hele eller større deler av databasen er ulovlig. Denne nettjenesten er beskyttet av opphavsrett.