Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket FRISBEE
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert 0
Søknadsnummer 98165
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 76751
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 28
Søker Wham-O (US)
Innehaver Wham-O Holding, Ltd. (HK)
Fullmektig OSLO PATENTKONTOR AS (NO)
28
Leketøy i form av flyvende tallerkener for kaste-spill.
Wham-O
182 Second Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105 US
Wham-O Holding, Ltd.
Unit B2, 11/F., Loyong Court Commercial Building, 212-220 Lockhart Road WAN CHAI HK
OSLO PATENTKONTOR AS
Postboks 7007 M 0306 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Bekreftelsesbrev Varemerke (2009.07.14)
02-01 Brev UT Bekreftelsesbrev Varemerke (2009.07.14)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2009.03.31)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2009.03.31)

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Fornyelse Ikke betalt
Fornyelsesavgift varemerke 2600,0 Antall registrerte klasser:1 Totalbeløp 2600,0 Gå til betaling

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2009.04.06 2300 Oslo Patentkontor AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.