Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket SVANE
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 81942
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 70442
Registrert
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 20
Søker Ekornes ASA (NO)
Innehaver(e) Ekornes ASA (NO)
Fullmektig AWA NORWAY AS (NO)
Basis for int. søknad MP/NO2006188 info
20
Puffer og oppbevaringspaller til alle rom; madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; soveromsmøbler, herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn.
3 hendelser
  1. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2021/01426
Din referanse: V77273   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

OSLO PATENTKONTOR AS
c/o AWA Norway AS Postboks 1052 Hoff 0218 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068

Statushistorie for 2021/01426

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2021/01426

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Annet dokument Dom av 6. november 2020
  2. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2014/03710
Din referanse: V77273   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

OSLO PATENTKONTOR AS
c/o AWA Norway AS Postboks 1052 Hoff 0218 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068

Statushistorie for 2014/03710

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2014/03710

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Hovedbrev Hovedbrev E-post
  3. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2013/04702
Din referanse: V77273   Levert  
Gjeldende status Under behandling

Avsender

OSLO PATENTKONTOR AS
c/o AWA Norway AS Postboks 1052 Hoff 0218 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 910476068

Statushistorie for 2013/04702

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Under behandling Andre og senere brev til kunde
Under behandling Brev med frist til kunde
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2013/04702

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
04-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Hovedbrev E-post
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Hovedbrev Delvis slettelse, varefortegnelse
01-03 Hovedbrev Hovedbrev e-post
Ekornes ASA
6222 IKORNNES NO ( SYKKYLVEN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
Ekornes ASA
6222 IKORNNES NO ( SYKKYLVEN kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
AWA NORWAY AS
Postboks 1052 Hoff 0218 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 925400262
Din referanse: -
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2022/06510
Din referanse: V132550 m. fl.   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

AWA NORWAY AS
Postboks 1052 Hoff 0218 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 925400262

Statushistorie for 2022/06510

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2022/06510

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR487720507 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Ekornes AS
Patentstyrets saksnr. 2014/00464
Administrativ overprøving
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

TMK A/S
Skaustrupvej 16 7500 HOLSTEBRO DK

Kravstillers fullmektig

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2014/00464

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Høyere instans har forkastet kravet om administrativ begrensning eller overprøving
Avgjort Avgjørelsen er påklaget til høyere instans
Avgjort Kravet om administrativ begrensning eller overprøving er forkastet
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2014/00464

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
21-01 Via Altinn-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
21-02 Vedlegg IAAO10V - Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_528388
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
20-01 Via Altinn-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
20-02 Vedlegg IAAO10V - Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_528388
Utgående Generelt brev
19-01 Via Altinn-sending Generelt brev
Utgående Oversendelse
18-01 Via Altinn-sending Oversendelse
18-02 Vedlegg Krav om saksomkostninger fra kravstiller
Innkommende, AR89010318 Altinndokument
17-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
17-02 Hovedbrev Krav om saksomkostninger fra kravstiller
Utgående Generelt brev
16-01 Via Altinn-sending Generelt brev
Utgående Oversendelse
15-01 Via Altinn-sending Oversendelse
15-02 Vedlegg Omkostningsoppgave - Oslo P_
15-03 Vedlegg E-post fra innehaver, saksomkostninger
Innkommende Journaldokument
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Journaldokument
14-02 Annet dokument Omkostningsoppgave - Oslo P_
14-03 Hovedbrev E-post fra innehaver, saksomkostninger
Utgående Opp til avgjørelse
13-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Utgående Opp til avgjørelse
12-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
12-02 Vedlegg Andre svar fra innehaver
Innkommende Journaldokument
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Journaldokument
11-02 Hovedbrev Andre svar fra innehaver
11-03 Hovedbrev E-post fra innehaver (andre svar)
Utgående Oversendelse
10-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående Oversendelse
09-01 Brev UT Oversendelse
09-02 Vedlegg Andre uttalelse fra kravstiller
Innkommende Journaldokument
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Journaldokument
07-02 Hovedbrev Andre uttalelse fra kravstiller
07-03 Hovedbrev E-post fra kravstiller, korrigert utgave
Innkommende, AR85012152 Altinndokument
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
08-02 Annet dokument bilag 2
08-03 Annet dokument bilag 3
08-04 Annet dokument bilag 4
08-05 Annet dokument bilag 5
08-06 Hovedbrev Andre uttalelse fra kravstiller, ikke korrigert versjon
08-07 Annet dokument bilag 1
Utgående Oversendelse
06-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående Oversendelse
05-01 Via Altinn-sending Oversendelse
05-02 Vedlegg Første svar fra innehaver
05-03 Vedlegg Annet dokument
05-04 Vedlegg Annet dokument
05-05 Vedlegg Annet dokument
05-06 Vedlegg Annet dokument
05-07 Vedlegg Annet dokument
05-08 Vedlegg Annet dokument
05-09 Vedlegg Annet dokument
05-10 Vedlegg Annet dokument
05-11 Vedlegg Annet dokument
05-12 Vedlegg Annet dokument
05-13 Vedlegg Annet dokument
05-14 Vedlegg Annet dokument
05-15 Vedlegg Annet dokument
05-16 Vedlegg Annet dokument
05-17 Vedlegg Annet dokument
05-18 Vedlegg Annet dokument
05-19 Vedlegg Annet dokument
Innkommende Journaldokument
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Journaldokument
04-02 Annet dokument Annet dokument
04-03 Annet dokument Annet dokument
04-04 Annet dokument Annet dokument
04-05 Annet dokument Annet dokument
04-06 Annet dokument Annet dokument
04-07 Hovedbrev E-post fra innehaver
04-08 Hovedbrev Første svar fra innehaver
04-09 Annet dokument Annet dokument
04-10 Annet dokument Annet dokument
04-11 Annet dokument Annet dokument
04-12 Annet dokument Annet dokument
04-13 Annet dokument Annet dokument
04-14 Annet dokument Annet dokument
04-15 Annet dokument Annet dokument
04-16 Annet dokument Annet dokument
04-17 Annet dokument Annet dokument
04-18 Annet dokument Annet dokument
04-19 Annet dokument Annet dokument
04-20 Annet dokument Annet dokument
Utgående Bekreftelse
03-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse av krav
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse av krav
02-02 Vedlegg Annet dokument
02-03 Vedlegg Annet dokument
02-04 Vedlegg Tandberg 7 Hovedbrev
Innkommende, AR80126156 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Annet dokument Annet dokument
01-03 Fullmakt Fullmakt
01-04 Hovedbrev Tandberg 7 Hovedbrev
01-05 Annet dokument Annet dokument
Klagenemndas saksnummer VM15/078
Patentstyrets saksnr. 2015/00309
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2015/00309

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Fastholdt Patentstyrets avgjørelse
Under behandling Oversendt til Klagenemnda
Under behandling Behandling av klagen i Patentstyret
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2015/00309

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Avgjørelse KFIR
04-01 Hovedbrev Avgjørelse KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Utgående Oversendelse
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Innkommende, AR105359072 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Annet dokument bilag 4.5 E-postmelding fra Tandbergs Patentkontor AS til Oslo Patentkontor AS den 19. mars 2014
01-03 Annet dokument bilag 4.4 E-postmelding fra Tandbergs Patentkontor AS til Oslo Patentkontor AS den 13. august 2012
01-04 Annet dokument bilag 4.2 Utskrift av søk på «puff» på søkemotoren Google
01-05 Annet dokument bilag 5 Ekornes andre svar til Patentstyret av 6. januar 2015
01-06 Annet dokument bilag 4.3 Utskrift av søk på «pall» på søkemotoren Google
01-07 Annet dokument bilag 7 Utskrift fra SNL.no
01-08 Annet dokument bilag 6 Utskrift fra ordnett.no
01-09 Hovedbrev Hovedbrev
01-10 Annet dokument bilag 8 Sakskostnadsoppgave til Patentstyret datert 29. januar 2015
01-11 Annet dokument bilag 4.1 Utskrift av søk på «garderobe» på søkemotoren Google
01-12 Annet dokument bilag 1 Patentstyrets avgjørelse av 7. april 2015
01-13 Annet dokument bilag 3.2 Ekornes katalog 2015
01-14 Annet dokument bilag 2 TMKs begjæring om delvis slettelse av varemerkereg. nr. 70442 SVANE til Patentstyret av 29. oktober 2014
01-15 Annet dokument bilag 2.2 Kopi av varemerkesøknad nr. 201200474 SVANE KJØKKENET (kombinert)
01-16 Fullmakt bilag 2.1 Kopi av fullmakt
01-17 Annet dokument bilag 2.3 Patentstyrets brev av 9. mai 2012
01-18 Annet dokument bilag 4 TMKs andre innlegg til Patentstyret av 11. desember 2015
01-19 Annet dokument bilag 3.3 E-postmelding fra selskapet Stolwit Meble s.c.
01-20 Annet dokument bilag 3.1 Ekornes katalog 2014-2015
01-21 Annet dokument bilag 3 Ekornes første svar til Patentstyret av 24. november 2014

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Rettigheten opprettholdt etter innsigelse (vml § 29 annet ledd), administrativ overprøving eller annet
Registrert Krav om administrativ overprøving innkommet og under behandling
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2016.03.02 2600 Oslo Patentkontor AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2006.10.06 2300 Oslo Patentkontor AS
30616233 expand_more 2006.09.15 550 Oslo Patentkontor AS Betalt
30610511 expand_more 2006.06.26 550 Oslo Patentkontor AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:45:24