Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text SVANE
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Renewed (check also details in the case)
Application number 81942
Filed
Priority None
Registration number 70442
Registered
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 20
Applicant Ekornes ASA (NO)
Owner Ekornes ASA (NO)
Agent OSLO PATENTKONTOR AS (NO)
Case on which an IA is based MP/NO2006188
20
Puffer og oppbevaringspaller til alle rom; madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; soveromsmøbler, herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn.
3 events
  1. event  
NIPO's case no. 2021/01426
Your reference: V77273   Filed  
Current status Settled

Sender

OSLO PATENTKONTOR AS
Hoffsveien 1A 0275 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 910476068

Status history for 2021/01426

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2021/01426

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Other document Dom av 6. november 2020
  2. event  
NIPO's case no. 2014/03710
Your reference: V77273   Filed  
Current status Settled

Sender

OSLO PATENTKONTOR AS
Hoffsveien 1A 0275 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 910476068

Status history for 2014/03710

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2014/03710

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Main letter Hovedbrev E-post
  3. event  
NIPO's case no. 2013/04702
Your reference: V77273   Filed  
Current status Pending

Sender

OSLO PATENTKONTOR AS
Hoffsveien 1A 0275 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 910476068

Status history for 2013/04702

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Pending 2. or later outgoing letter to customer
Pending Letter with due date
Pending Received at office

Correspondence for 2013/04702

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
04-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Main letter E-post
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Main letter Delvis slettelse, varefortegnelse
01-03 Main letter Hovedbrev e-post
Ekornes ASA
6222 IKORNNES NO ( SYKKYLVEN Municipality, MØRE OG ROMSDAL county )
Ekornes ASA
6222 IKORNNES NO ( SYKKYLVEN Municipality, MØRE OG ROMSDAL county )
OSLO PATENTKONTOR AS
Hoffsveien 1A 0275 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 910476068
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Board of appeal casenumber VM15/078
NIPO's case no. 2015/00309
Filed  
Current status Settled

Claimant

TANDBERG INNOVATION AS
Postboks 1570 Vika 0118 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 916637195
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2015/00309

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled The decision of Patentstyret is confirmed
Pending Transferred to the board office, Klagenemnda
Pending Pending evaluatin of the appeal in Patentstyret
Pending Appeal filed

Correspondence for 2015/00309

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Avgjørelse KFIR
04-01 Main letter Avgjørelse KFIR
Incoming E-post fra KFIR
03-01 General letter or reply on time limit E-post fra KFIR
Outgoing Oversendelse
02-01 AltUt sending Oversendelse
Incoming, AR105359072 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Other document bilag 4.5 E-postmelding fra Tandbergs Patentkontor AS til Oslo Patentkontor AS den 19. mars 2014
01-03 Other document bilag 4.4 E-postmelding fra Tandbergs Patentkontor AS til Oslo Patentkontor AS den 13. august 2012
01-04 Other document bilag 4.2 Utskrift av søk på «puff» på søkemotoren Google
01-05 Other document bilag 5 Ekornes andre svar til Patentstyret av 6. januar 2015
01-06 Other document bilag 4.3 Utskrift av søk på «pall» på søkemotoren Google
01-07 Other document bilag 7 Utskrift fra SNL.no
01-08 Other document bilag 6 Utskrift fra ordnett.no
01-09 Main letter Hovedbrev
01-10 Other document bilag 8 Sakskostnadsoppgave til Patentstyret datert 29. januar 2015
01-11 Other document bilag 4.1 Utskrift av søk på «garderobe» på søkemotoren Google
01-12 Other document bilag 1 Patentstyrets avgjørelse av 7. april 2015
01-13 Other document bilag 3.2 Ekornes katalog 2015
01-14 Other document bilag 2 TMKs begjæring om delvis slettelse av varemerkereg. nr. 70442 SVANE til Patentstyret av 29. oktober 2014
01-15 Other document bilag 2.2 Kopi av varemerkesøknad nr. 201200474 SVANE KJØKKENET (kombinert)
01-16 Power of attorney bilag 2.1 Kopi av fullmakt
01-17 Other document bilag 2.3 Patentstyrets brev av 9. mai 2012
01-18 Other document bilag 4 TMKs andre innlegg til Patentstyret av 11. desember 2015
01-19 Other document bilag 3.3 E-postmelding fra selskapet Stolwit Meble s.c.
01-20 Other document bilag 3.1 Ekornes katalog 2014-2015
01-21 Other document bilag 3 Ekornes første svar til Patentstyret av 24. november 2014
NIPO's case no. 2014/00464
Administrative review
Filed  
Current status Performed

Claimant

TMK A/S
Skaustrupvej 16 7500 HOLSTEBRO DK

Claimant's agent

TANDBERG INNOVATION AS
Postboks 1570 Vika 0118 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 916637195
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2014/00464

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Performed Higher authority has refused the claim of overruling/limitation
Performed Decision appeald and appeal pending
Performed The request is refused
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Received

Correspondence for 2014/00464

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing OP09: Oversendelse med avgjørelse
21-01 AltUt sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
21-02 Attachment IAAO10V - Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_528388
Outgoing OP09: Oversendelse med avgjørelse
20-01 AltUt sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
20-02 Attachment IAAO10V - Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_528388
Outgoing Generelt brev
19-01 AltUt sending Generelt brev
Outgoing Oversendelse
18-01 AltUt sending Oversendelse
18-02 Attachment Krav om saksomkostninger fra kravstiller
Incoming, AR89010318 Altinndokument
17-01 General letter or reply on time limit Altinndokument
17-02 Main letter Krav om saksomkostninger fra kravstiller
Outgoing Generelt brev
16-01 AltUt sending Generelt brev
Outgoing Oversendelse
15-01 AltUt sending Oversendelse
15-02 Attachment Omkostningsoppgave - Oslo P_
15-03 Attachment E-post fra innehaver, saksomkostninger
Incoming Journaldokument
14-01 General letter or reply on time limit Journaldokument
14-02 Other document Omkostningsoppgave - Oslo P_
14-03 Main letter E-post fra innehaver, saksomkostninger
Outgoing Opp til avgjørelse
13-01 AltUt sending Opp til avgjørelse
Outgoing Opp til avgjørelse
12-01 AltUt sending Opp til avgjørelse
12-02 Attachment Andre svar fra innehaver
Incoming Journaldokument
11-01 General letter or reply on time limit Journaldokument
11-02 Main letter Andre svar fra innehaver
11-03 Main letter E-post fra innehaver (andre svar)
Outgoing Oversendelse
10-01 AltUt sending Oversendelse
Outgoing Oversendelse
09-01 Outgoing Letter Oversendelse
09-02 Attachment Andre uttalelse fra kravstiller
Incoming Journaldokument
07-01 General letter or reply on time limit Journaldokument
07-02 Main letter Andre uttalelse fra kravstiller
07-03 Main letter E-post fra kravstiller, korrigert utgave
Incoming, AR85012152 Altinndokument
08-01 General letter or reply on time limit Altinndokument
08-02 Other document bilag 2
08-03 Other document bilag 3
08-04 Other document bilag 4
08-05 Other document bilag 5
08-06 Main letter Andre uttalelse fra kravstiller, ikke korrigert versjon
08-07 Other document bilag 1
Outgoing Oversendelse
06-01 AltUt sending Oversendelse
Outgoing Oversendelse
05-01 AltUt sending Oversendelse
05-02 Attachment Første svar fra innehaver
05-03 Attachment Annet dokument
05-04 Attachment Annet dokument
05-05 Attachment Annet dokument
05-06 Attachment Annet dokument
05-07 Attachment Annet dokument
05-08 Attachment Annet dokument
05-09 Attachment Annet dokument
05-10 Attachment Annet dokument
05-11 Attachment Annet dokument
05-12 Attachment Annet dokument
05-13 Attachment Annet dokument
05-14 Attachment Annet dokument
05-15 Attachment Annet dokument
05-16 Attachment Annet dokument
05-17 Attachment Annet dokument
05-18 Attachment Annet dokument
05-19 Attachment Annet dokument
Incoming Journaldokument
04-01 General letter or reply on time limit Journaldokument
04-02 Other document Annet dokument
04-03 Other document Annet dokument
04-04 Other document Annet dokument
04-05 Other document Annet dokument
04-06 Other document Annet dokument
04-07 Main letter E-post fra innehaver
04-08 Main letter Første svar fra innehaver
04-09 Other document Annet dokument
04-10 Other document Annet dokument
04-11 Other document Annet dokument
04-12 Other document Annet dokument
04-13 Other document Annet dokument
04-14 Other document Annet dokument
04-15 Other document Annet dokument
04-16 Other document Annet dokument
04-17 Other document Annet dokument
04-18 Other document Annet dokument
04-19 Other document Annet dokument
04-20 Other document Annet dokument
Outgoing Bekreftelse
03-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse av krav
02-01 AltUt sending Oversendelse av krav
02-02 Attachment Annet dokument
02-03 Attachment Annet dokument
02-04 Attachment Tandberg 7 Hovedbrev
Incoming, AR80126156 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Other document Annet dokument
01-03 Power of attorney Fullmakt
01-04 Main letter Tandberg 7 Hovedbrev
01-05 Other document Annet dokument

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Renewed
Registered Unchanged registration after opposition, administrative reevaluation or decision by higher authority
Registered Request for administrative reevaluaiton filed. Decision pending
Registered Sub code not available

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
Renewal fee trademark 2016.03.02 2600 Oslo Patentkontor AS Paid and approved
Renewal fee trademark 2006.10.06 2300 Oslo Patentkontor AS
30616233 2006.09.15 550 Oslo Patentkontor AS Paid
30610511 2006.06.26 550 Oslo Patentkontor AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 27.02.2021 02:26:02