Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket MICKEY MOUSE
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 43540
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 37010
Registrert
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 16, 28, 29, 30, 32
Figurative elementer (Wien klasser) 03.05.07
Søker Disney Enterprises Inc (US)
Innehaver(e) Disney Enterprises Inc (US)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
16
Blikkbokstaver, malerbørster, redskaper for malere, gummikoster, pensler, herunder pensler til forgylling og pensler til kunstnere, ringer til pensler, malte ornamenter, metallsjabloner til bokstaver, plakatholdere, malerverktøy, papirvarer, trykksaker, kontorsaker, blekk, reklameartikler, undervisningsmateriell, skoleinventar, tegnemateriell, bokbinderstoffer; leketøy, spill og spillkort, biljardkritt, brystutviklingsapparater, gymnastikkapparater; næringsmidler for mennesker, herunder brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og krydderier, sjokolade, kakao, konfekt, drops og andre sjokolade- og sukkervarer, hermetisk konserverte næringsmidler, fruktekstrakter og -safter, essenser, ekstrakter, preparater for fremstilling av drikker, bruspulver og -pastiller, likøressenser og -tabletter, limonadesafter. <F>. Registreringen omfatter ikke landbruks- og hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og fettarter; papir og papp.
28
Blikkbokstaver, malerbørster, redskaper for malere, gummikoster, pensler, herunder pensler til forgylling og pensler til kunstnere, ringer til pensler, malte ornamenter, metallsjabloner til bokstaver, plakatholdere, malerverktøy, papirvarer, trykksaker, kontorsaker, blekk, reklameartikler, undervisningsmateriell, skoleinventar, tegnemateriell, bokbinderstoffer; leketøy, spill og spillkort, biljardkritt, brystutviklingsapparater, gymnastikkapparater; næringsmidler for mennesker, herunder brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og krydderier, sjokolade, kakao, konfekt, drops og andre sjokolade- og sukkervarer, hermetisk konserverte næringsmidler, fruktekstrakter og -safter, essenser, ekstrakter, preparater for fremstilling av drikker, bruspulver og -pastiller, likøressenser og -tabletter, limonadesafter. <F>. Registreringen omfatter ikke landbruks- og hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og fettarter; papir og papp.
29
Blikkbokstaver, malerbørster, redskaper for malere, gummikoster, pensler, herunder pensler til forgylling og pensler til kunstnere, ringer til pensler, malte ornamenter, metallsjabloner til bokstaver, plakatholdere, malerverktøy, papirvarer, trykksaker, kontorsaker, blekk, reklameartikler, undervisningsmateriell, skoleinventar, tegnemateriell, bokbinderstoffer; leketøy, spill og spillkort, biljardkritt, brystutviklingsapparater, gymnastikkapparater; næringsmidler for mennesker, herunder brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og krydderier, sjokolade, kakao, konfekt, drops og andre sjokolade- og sukkervarer, hermetisk konserverte næringsmidler, fruktekstrakter og -safter, essenser, ekstrakter, preparater for fremstilling av drikker, bruspulver og -pastiller, likøressenser og -tabletter, limonadesafter. <F>. Registreringen omfatter ikke landbruks- og hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og fettarter; papir og papp.
30
Blikkbokstaver, malerbørster, redskaper for malere, gummikoster, pensler, herunder pensler til forgylling og pensler til kunstnere, ringer til pensler, malte ornamenter, metallsjabloner til bokstaver, plakatholdere, malerverktøy, papirvarer, trykksaker, kontorsaker, blekk, reklameartikler, undervisningsmateriell, skoleinventar, tegnemateriell, bokbinderstoffer; leketøy, spill og spillkort, biljardkritt, brystutviklingsapparater, gymnastikkapparater; næringsmidler for mennesker, herunder brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og krydderier, sjokolade, kakao, konfekt, drops og andre sjokolade- og sukkervarer, hermetisk konserverte næringsmidler, fruktekstrakter og -safter, essenser, ekstrakter, preparater for fremstilling av drikker, bruspulver og -pastiller, likøressenser og -tabletter, limonadesafter. <F>. Registreringen omfatter ikke landbruks- og hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og fettarter; papir og papp.
32
Blikkbokstaver, malerbørster, redskaper for malere, gummikoster, pensler, herunder pensler til forgylling og pensler til kunstnere, ringer til pensler, malte ornamenter, metallsjabloner til bokstaver, plakatholdere, malerverktøy, papirvarer, trykksaker, kontorsaker, blekk, reklameartikler, undervisningsmateriell, skoleinventar, tegnemateriell, bokbinderstoffer; leketøy, spill og spillkort, biljardkritt, brystutviklingsapparater, gymnastikkapparater; næringsmidler for mennesker, herunder brød, konditorvarer, kolonialvarer, te, kaffe, gjær, bakepulver, salt, eddik, sirup, honning og krydderier, sjokolade, kakao, konfekt, drops og andre sjokolade- og sukkervarer, hermetisk konserverte næringsmidler, fruktekstrakter og -safter, essenser, ekstrakter, preparater for fremstilling av drikker, bruspulver og -pastiller, likøressenser og -tabletter, limonadesafter. <F>. Registreringen omfatter ikke landbruks- og hageprodukter, frukt, smør, ost, spiselige oljer og fettarter; papir og papp.
Disney Enterprises Inc
500 South Buena Vista Street CA91521 BURBANK US
Disney Enterprises Inc
500 South Buena Vista Street CA91521 BURBANK US
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
03-01 Via Altinn-sending VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
02-01 Via Altinn-sending VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2007.12.06)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2007.12.06)

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2008.01.04 2300 Bryn Aarflot AS
Fornyelse tilleggsavgift > 3 klasser 2008.01.04 1900 Bryn Aarflot AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 23.02.2024 17:19:20