Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket FRYDENLUNDS BRYGGERI
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 31784
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 26743
Registrert
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 32
Figurative elementer (Wien klasser) 26.01.06 02.09.14 25.01.19
Søker Ringnes AS (NO)
Innehaver(e) Ringnes AS (NO)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)

Ringnes AS
Postboks 7152 Majorstuen 0307 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 914670705
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Ringnes AS
Postboks 7152 Majorstuen 0307 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 914670705
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
02-01 Via Altinn-sending VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
01-01 Via Altinn-sending VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2008.08.29 2300 Onsagers AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 21:55:41