Forrige treff 10 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket FRYDENLUNDS BRYGGERI
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert 0
Søknadsnummer 31784
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 26743
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 32
Figurative elementer (Wien klasser) 25.01.19 02.09.14 26.01.06
Søker Ringnes AS (NO)
Innehaver Ringnes AS (NO)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)
32
Vørterøl.

Ringnes AS
Postboks 7152 Majorstuen 0307 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 914670705
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Ringnes AS
Postboks 7152 Majorstuen 0307 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 914670705
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
02-01 AltUt-sending VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
01-01 AltUt-sending VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Fornyelse Ikke betalt
Fornyelsesavgift varemerke 2600,0 Forsinkelsesavgift varemerke 550,0 Antall registrerte klasser:1 Totalbeløp 3150,0 Gå til betaling Opprinnelig betalingsfrist var

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2008.08.29 2300 Onsagers AS
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.