Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Galaxy Feel
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 202310247
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 329048
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09
Søker Samsung Electronics Co., Ltd. (KR)
Innehaver(e) Samsung Electronics Co., Ltd. (KR)
Fullmektig PLOUGMANN VINGTOFT (NO)
09
Smartringer; nedlastbar applikasjonsprogramvare for smartringer for sporing, innsamling, overvåkning, deteksjon, identifisering, lagring, overføring, styring og vurdering av biometriske og fysiologiske data, vitale tegn og personlige helseopplysninger, og for å gi medisinsk rådgivning; innregistrert applikasjonsprogramvare for smartringer for sporing, innsamling, overvåkning, deteksjon, identifisering, lagring, overføring, styring og vurdering av biometriske og fysiologiske data, vitale tegn og personlige helseopplysninger, og for å gi medisinsk rådgivning; kroppsbårne datamaskiner i form av smartarmbånd, smarthalskjeder, smartbriller og smartringer; bærbare digitale elektroniske kommunikasjonsenheter; smarttelefoner; nettbrett.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16677 SUWON-SI, GYEONGGI-DO KR
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu 16677 SUWON-SI, GYEONGGI-DO KR
PLOUGMANN VINGTOFT
C. J. Hambros plass 2 0164 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 986406263
Din referanse: T82963NO01
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202310247)
03-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202310247)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Fullmakt Generalfullmakt - Samsung Electronics Co., Ltd.
Innkommende, AR565503242 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32309955 expand_more 2023.09.14 2900 PLOUGMANN VINGTOFT Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 06:33:31