Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Fjellvettreglene
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphørt Slettet etter begjæring fra innehaver (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 202303029
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 325947
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 32, 33
Søker ROSMERSHOLM AS (NO)
Innehaver(e) ROSMERSHOLM AS (NO)
32
Øl og alkoholfritt øl.
33
Brennevin [drikker].

ROSMERSHOLM AS
Pilestredet 94C 0358 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 988855979
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ROSMERSHOLM AS
Pilestredet 94C 0358 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 988855979
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Saken har 2 innsigelser/protester
Patentstyrets saksnr. 2023/00142
Innsigelse
Innsigelsesdato  
Gjeldende status Avgjort

Innsiger

NN
NO

Statushistorie for 2023/00142

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsessaken er hevet
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/00142

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
03-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
03-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - innsigelse, heving_1697669
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
02-01 Brev UT OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
02-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - innsigelse, heving_1697669
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
Patentstyrets saksnr. 2023/00145
Innsigelse
Innsigelsesdato  
Gjeldende status Avgjort

Innsiger

NN
NO

Statushistorie for 2023/00145

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsessaken er hevet
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/00145

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
04-01 Brev UT Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
04-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - innsigelse, heving_1697675
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
03-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
03-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - innsigelse, heving_1697675
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
02-01 Brev UT OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
02-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - innsigelse, heving_1697675
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Slettet etter begjæring fra innehaver
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202303029)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202303029)
Innkommende, AR539674046 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32302788 expand_more 2023.03.03 3703 ROSMERSHOLM AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 14:36:30