Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket KiMs Potet Sticks
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Rettigheten endret etter innsigelse eller administrativ overprøving eller annet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 202300781
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 325911
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29, 30
Søker Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (NO)
Innehaver(e) Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (NO)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; chips og snacks hovedsakelig basert på frukt, poteter, rotfrukter, linser, bønner eller ost; behandlede nøtter; stenger og barer hovedsakelig basert på nøtter.
30
Te, kakao; ris, pasta og nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konfektyrer; sjokolade; iskrem, sorbet og annen spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, smakstilsetninger, krydder, bearbeidete urter; eddik, sauser og andre smakstilsetninger; is [frossent vann]; sjokolade og sjokoladeprodukter; sukkervarer, godteri og pastiller; snacks og chips av korn eller maismel; ostesnacks hovedsakelig bestående av korn eller mais; popcorn; stenger og barer hovedsakelig basert på korn og/eller sjokolade; kjeks.
Patentstyrets saksnr. 2023/11646
Din referanse: T39286NO00/ml   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729

Statushistorie for 2023/11646

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/11646

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
03-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Utgående PPH Formalia
02-01 Via Altinn-sending PPH Formalia
Innkommende, AR563053359 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Hovedbrev T39286NO00 begrensning i varefortegnelse

Orkla Confectionery & Snacks Norge AS
Postboks 13 Skøyen 0212 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 940712580
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS
Postboks 13 Skøyen 0212 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 940712580
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ONSAGERS AS
Postboks 1813 Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 932214636
Din referanse: T39286NO00/ml
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2023/00337
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2023/00337

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Krav om endring av søknad eller registrering er godtatt
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/00337

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP13: Avgjørelse merkeendring
03-01 Via Altinn-sending OP13: Avgjørelse merkeendring
Utgående Generelt brev
02-01 Via Altinn-sending Generelt brev
Innkommende, AR564408505 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Figurmerker og bilder Kims Potet Sticks
01-03 Hovedbrev Letter_to_NIPO_Aug_11,_2023
Patentstyrets saksnr. 2023/00258
Innsigelse
Innsigelsesdato  
Gjeldende status Avgjort

Innsiger

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
Calle 73 No.8-13 BOGOTÁ CO

Innsigers fullmektig

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2023/00258

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsessaken er hevet
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/00258

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
11-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
11-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - Innsigelse Nasj_Madr heving_1764234
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
10-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
10-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - Innsigelse Nasj_Madr heving_1764234
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Merkeendring
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Merkeendring
08-02 Annet dokument 2023-08-14 Filed response with NIPO - altinn-receipt
08-03 Annet dokument Letter_to_NIPO_Aug_11,_2023
Utgående Berostillelse
07-01 Via Altinn-sending Berostillelse
Utgående Berostillelse
06-01 Via Altinn-sending Berostillelse
06-02 Vedlegg berostillelse
Innkommende berostillelse
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) berostillelse
Utgående Bekreftelse
04-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse av innsigelse
03-01 Via Altinn-sending Oversendelse av innsigelse
03-02 Vedlegg Nytt overprøvningskrav (OP)
03-03 Vedlegg Innsigelse vm reg 325911 [554418] 26062023
Innkommende Fullmakt innsiger, Bryn
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Fullmakt innsiger, Bryn
02-02 Fullmakt Noruega - FNC Poder firmado
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Hovedbrev Innsigelse vm reg 325911 [554418] 26062023

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Rettigheten endret etter innsigelse eller administrativ overprøving eller annet
Registrert Innsigelse innkommet og under behandling
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Brev Bekreftelse Varemerke
05-01 Via Altinn-sending Brev Bekreftelse Varemerke
05-02 Vedlegg Bekreftelse VM
Utgående Bekreftelse VM
04-01 Brev UT Bekreftelse VM
Innkommende, AR573593101 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Hovedbrev PDF_573593101
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202300781)
03-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202300781)
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202300781)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202300781)
Innkommende, AR532083152 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Orkla Confectionery Snacks Norge AS
01-03 Figurmerker og bilder T39286
01-04 Figurmerker og bilder T39286(cropped) - 1

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32300839 expand_more 2023.02.03 2900 ONSAGERS AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 06:57:19