Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Trygg Natt
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 202210588
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 323169
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 10, 44
Figurative elementer (Wien klasser) 26.01.13
Søker OYRI GROUP AS (NO)
Innehaver(e) TRYGG NATT AS (NO)
10
Sensorer og alarmer for pasientovervåking.
44
Atferdsmessig analyse for medisinske formål.

OYRI GROUP AS
Jegerveien 2C 0777 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 914108187
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
TRYGG NATT AS
c/o Inven2 AS, Gaustadalléen 21 0349 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 931527290
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2023/09320
Din referanse: -   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

OYRI GROUP AS
Jegerveien 2C 0777 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 914108187

Statushistorie for 2023/09320

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/09320

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR556854233 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202210588)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202210588)
Innkommende, AR501488122 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder TryggNatt.png

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32210775 expand_more 2022.08.10 2943 OYRI GROUP AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 23.02.2024 17:44:38