Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Hjerteslag
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphevet Opphevet etter administrativ overprøving ved avgjørelse i Patentstyret eller høyere instans (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 202111851
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 318152
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 25, 41
Søker PETTER SÆTRE (NO) .... se mer/flere nedenfor
Innehaver(e) PETTER SÆTRE (NO) .... se mer/flere nedenfor
09
Forhåndsinnspilte CD-er; grammofonplater med musikk; nedlastbare video- og lydfiler.
25
Klær, skotøy, hodeplagg.
41
Live konsertopptreden; underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; live musikkonserter; musikkonserter via tv; musikkonserter via radio.

PETTER SÆTRE
Claus Frimanns gate 1A 5011 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 914551889
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
OLE ANDRE HJELMÅS
ALLÉGATEN 26 5007 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
TORJUS HOVDEN-RAKNES
VESTRE MURALLMENNINGEN 1 5011 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
NIKOLAS JON AARLAND
SVARTEDIKSVEIEN 21 5009 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
PETTER SÆTRE
Claus Frimanns gate 1A 5011 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 914551889
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
OLE ANDRE HJELMÅS
ALLÉGATEN 26 5007 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
TORJUS HOVDEN-RAKNES
VESTRE MURALLMENNINGEN 1 5011 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
NIKOLAS JON AARLAND
SVARTEDIKSVEIEN 21 5009 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )
Patentstyrets saksnr. 2022/00058
Administrativ overprøving
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Robert Eidevik
Formanns vei 29 B 5037 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Kravstillers fullmektig

CMS KLUGE ADVOKATFIRMA AS
Postboks 394 Sentrum 5805 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 913296117
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2022/00058

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Kravet om administrativ begrensning eller overprøving har ført frem
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2022/00058

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
40-01 Brev UT OP09: Oversendelse med avgjørelse
40-02 Vedlegg IAAO10V- Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_1611322
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
39-01 Brev UT OP09: Oversendelse med avgjørelse
39-02 Vedlegg IAAO10V- Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_1611322
Utgående AO02: Bekreftelse
38-01 Brev UT AO02: Bekreftelse
Utgående AO04V: Oversendelse
37-01 Brev UT AO04V: Oversendelse
37-02 Vedlegg Innehaverens kommentarer til kravstillerens kostnadskrav
Innkommende, AR502228001 Korrespondanse (journaldok.)
36-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
36-02 Hovedbrev Innehaverens kommentarer til kravstillerens kostnadskrav
Innkommende Korrespondanse (journaldok.)
35-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
35-02 Hovedbrev Innehaverens kommentarer til kravstillerens kostnadskrav (e-post)
Innkommende Fullmakt kravstiller
34-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Fullmakt kravstiller
34-02 Fullmakt 2022-06-28 Fullmakt Robert Eidevik
Utgående OP01: Generelt brev
33-01 Brev UT OP01: Generelt brev
Utgående OP01: Generelt brev
32-01 Brev UT OP01: Generelt brev
32-02 Vedlegg sakskostnader innehaver
32-03 Vedlegg Prosesskriv til Patenstyret 27. juni 20222 - Krav om sakskostnader
Utgående OP01: Generelt brev
30-01 Brev UT OP01: Generelt brev
Utgående OP01: Generelt brev
29-01 Brev UT OP01: Generelt brev
29-02 Vedlegg Korrespondanse (Hovedbrev inn)
29-03 Vedlegg Saksoppgave kravstiller
29-04 Vedlegg 2022-06-27 Sakskostnadsoppgave til Patentstyret
29-05 Vedlegg Prosesskriv til Patenstyret 27. juni 20222 - Krav om sakskostnader
Innkommende, AR495976825 sakskostnader innehaver
31-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) sakskostnader innehaver
31-02 Hovedbrev Prosesskriv til Patenstyret 27. juni 20222 - Krav om sakskostnader
Innkommende Saksoppgave kravstiller
28-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Saksoppgave kravstiller
28-02 Hovedbrev 2022-06-27 Sakskostnadsoppgave til Patentstyret
Innkommende, AR446143100 Fullmakt Ole
27-01 Fullmakt Fullmakt Ole
27-02 Fullmakt Fullmakt-Niko
27-03 Fullmakt fullmakttorjus
Utgående Opp til avgjørelse
26-01 Brev UT Opp til avgjørelse
26-02 Vedlegg tredje uttalelse kravstiller, Kluge
26-03 Vedlegg 2022-06-02 Prosesskriv til Patentstyret
Utgående Opp til avgjørelse
25-01 Brev UT Opp til avgjørelse
25-02 Vedlegg Andre svar innehaver
25-03 Vedlegg Korrespondanse (Hovedbrev inn)
25-04 Vedlegg Bilag 1 - Tekstmelding fra Eidevik 24. juni 2020
25-05 Vedlegg Prosesskriv til Patenstyret 27052022
25-06 Vedlegg Prosesskriv til Patenstyret 27052022 (2)
Innkommende tredje uttalelse kravstiller, Kluge
24-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) tredje uttalelse kravstiller, Kluge
24-02 Hovedbrev 2022-06-02 Prosesskriv til Patentstyret
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
23-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
23-02 Hovedbrev Prosesskriv til Patenstyret 27052022 (2)
Innkommende, AR491176648 Andre svar innehaver
22-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Andre svar innehaver
22-02 Annet dokument Bilag 1 - Tekstmelding fra Eidevik 24. juni 2020
22-03 Hovedbrev Prosesskriv til Patenstyret 27052022
Innkommende 2 dagers fristbrev
21-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) 2 dagers fristbrev
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
20-01 Brev UT Fristforespørsel informasjonsbrev
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
19-01 Brev UT Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
19-02 Vedlegg Fristbrev innehaver, Wallevik
Innkommende Fristbrev innehaver, Wallevik
18-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Fristbrev innehaver, Wallevik
Utgående Oversendelse
17-01 Brev UT Oversendelse
Utgående Oversendelse
16-01 Brev UT Oversendelse
16-02 Vedlegg Andre svar kravstiller
16-03 Vedlegg 2022-05-02 Prosesskriv til Patentstyret
16-04 Vedlegg B1 Facebook-oppslag Fjorden Baby!
16-05 Vedlegg B2 Epost Jan Eivind Bertelsen 27. februar 2008
16-06 Vedlegg B3 Oppslag Bergensavisen 28. februar 2014
16-07 Vedlegg B4 SMS fra Raknes til Eidevik 11. september 2020
16-08 Vedlegg B5 SMS fra Sætre til Eidevik 29. august 2020
Innkommende Andre svar kravstiller
15-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Andre svar kravstiller
15-02 Hovedbrev 2022-05-02 Prosesskriv til Patentstyret
15-03 Annet dokument B1 Facebook-oppslag Fjorden Baby!
15-04 Annet dokument B2 Epost Jan Eivind Bertelsen 27. februar 2008
15-05 Annet dokument B3 Oppslag Bergensavisen 28. februar 2014
15-06 Annet dokument B4 SMS fra Raknes til Eidevik 11. september 2020
15-07 Annet dokument B5 SMS fra Sætre til Eidevik 29. august 2020
Utgående Generelt brev
14-01 Brev UT Generelt brev
Utgående Generelt brev
13-01 Brev UT Generelt brev
Innkommende Kopi første svar innehaver
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Kopi første svar innehaver
12-02 Hovedbrev Tilsvar til begjæring om administrativ overprøving 1. april - inklusive bilag
Utgående Oversendelse
11-01 Brev UT Oversendelse
Utgående Oversendelse
10-01 Brev UT Oversendelse
10-02 Vedlegg Bilag 1- DN-intervju
10-03 Vedlegg Bilag 2 - Oversikt over spillejobber i perioden 2011 - 2014
10-04 Vedlegg Bilag 3 - Bandbilder 2014 - 2020
10-05 Vedlegg Bilag 4 - Bruk av logo
10-06 Vedlegg Bilag 5 - Engelstads beklagelse
10-07 Vedlegg Første svar innehaver
Innkommende, AR483225684 Altinndokument innehaver
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument innehaver
09-02 Annet dokument Bilag 1- DN-intervju
09-03 Annet dokument Bilag 2 - Oversikt over spillejobber i perioden 2011 - 2014
09-04 Annet dokument Bilag 3 - Bandbilder 2014 - 2020
09-05 Annet dokument Bilag 4 - Bruk av logo
09-06 Annet dokument Bilag 5 - Engelstads beklagelse
09-07 Hovedbrev Første svar innehaver
Innkommende Ny fullmektig innehaver-frist
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Ny fullmektig innehaver-frist
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
07-01 Brev UT Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
07-02 Vedlegg Fristbrev innehaver
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
06-01 Brev UT Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende Fristbrev innehaver
05-01 Mottatt e-post Fristbrev innehaver
Utgående Bekreftelse
03-01 Brev UT Bekreftelse
Utgående Oversendelse av krav
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse av krav
02-02 Vedlegg Nytt overprøvningskrav (OP)
02-03 Vedlegg 2022-02-11 Begjæring om administrativ overprøving
Innkommende Kopi krav
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Kopi krav
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Hovedbrev 2022-02-11 Begjæring om administrativ overprøving

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphevet Opphevet etter administrativ overprøving ved avgjørelse i Patentstyret eller høyere instans
Registrert Krav om administrativ overprøving innkommet og under behandling
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202111851)
07-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202111851)
Innkommende, AR450564870 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Annet dokument Samtykke TM-reg. (1)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Annet dokument Samtykke TM-reg.
Utgående Realitetsbrev i søknad
04-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Utgående Varemerke Generelt Brev
02-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende, AR446143100 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Fullmakt Fullmakt Ole
03-03 Fullmakt Fullmakt-Niko
03-04 Fullmakt fullmakttorjus
Innkommende, AR445944626 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32113631 expand_more 2021.09.13 2940 PETTER SÆTRE Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 13:43:46