Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket oljebrølet
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 202111165
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 317644
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 35
Søker Helene Sørbu (NO)
Innehaver(e) Helene Sørbu (NO)
Helene Sørbu
PUFFEN 168 2870 DOKKA NO ( NORDRE LAND kommune, OPPLAND fylke )
Helene Sørbu
PUFFEN 168 2870 DOKKA NO ( NORDRE LAND kommune, OPPLAND fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202111165)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202111165)
Innkommende, AR444189325 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32113154 expand_more 2021.09.02 2940 Helene Sørbu Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 06:19:48