Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket ROTTEFELLA
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 202111115
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 319225
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 18, 25, 28
Figurative elementer (Wien klasser) 27.05.01
Søker Rottefella AS (NO)
Innehaver(e) Rottefella AS (NO)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
18
Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; spesielt: bager for sport, ryggsekker, tursekker, sekker, trillebager, vesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, reisebager, reisevesker; stropper og skulderstropper til tidligere nevnte varer.
25
Klær, fottøy, hodeplagg; spesielt sportsklær, vinterklær, skibekledning, skibukser og skijakker, undertøy, luer, hansker, pannebånd og votter; såler, såler til skisko, støvler for sport, sportsfottøy, skistøvler, fjellsko.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spesielt sportsutstyr som sport og treningsutstyr (ikke inkludert i andre klasser) spesielt ski, snowboard, skistaver, ski- og snowboardbindinger, skøyter, truger; bagger spesielt tilpasset ski, overtrekk for ski, skiposer; rulleskøyter, rulleski.

Rottefella AS
Industriveien 1 3490 KLOKKARSTUA NO ( HURUM kommune, BUSKERUD fylke )

Org.nummer: 915113648
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Rottefella AS
Industriveien 1 3490 KLOKKARSTUA NO ( HURUM kommune, BUSKERUD fylke )

Org.nummer: 915113648
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Din referanse: T347450RU00
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Brev Bekreftelse Varemerke
04-01 Brev UT Brev Bekreftelse Varemerke
Utgående Confirmation TM (Original)
03-01 Brev UT Confirmation TM (Original)
Innkommende, AR475727554 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester List_of_goods_and_services_Feb_16,_2022_236685
05-03 Hovedbrev PDF_475727554
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202111115)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202111115)
Innkommende, AR443352142 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Rottefella AS
01-03 Figurmerker og bilder T347450

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32112893 expand_more 2021.09.23 2900 ZACCO NORWAY AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:55:18