Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket GHOSTBASTARDS
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Melding om ugyldighets- eller slettelsessøksmål er mottatt.
Søknadsnummer 202107982
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 316367
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 43
Søker Ghostbastards AS (NO)
Innehaver(e) Ghostbastards AS (NO)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
43
Take-awaytjenester for mat; catering.

Ghostbastards AS
Universitetsgata 26 0162 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 824556652
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Ghostbastards AS
Universitetsgata 26 0162 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 824556652
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Din referanse: 549024/HTK
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Melding om ugyldighets- eller slettelsessøksmål er mottatt.
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
04-01 Brev UT Bekreftelse på mottatt melding om søksmål
Innkommende Melding om søksmål
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Melding om søksmål
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202107982)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202107982)
Innkommende, AR435229257 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Generalfullmakt Ghostbastards AS

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32109540 expand_more 2021.06.21 2942 BRYN AARFLOT AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 06:26:16