Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket ERSTATNING.NO
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 202107608
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 316368
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41, 45
Figurative elementer (Wien klasser) 26.07.19
Søker ADVOKATFIRMAET TEIGSTAD AS (NO)
Innehaver(e) ADVOKATFIRMAET TEIGSTAD AS (NO)
41
Online publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter.
45
Juridisk rådgivning; juridiske tjenester; juridisk rådgivning og representasjon; juridiske advokattjenester; utarbeidelse av juridisk informasjon.

ADVOKATFIRMAET TEIGSTAD AS
Beddingen 8 0250 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 915549268
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ADVOKATFIRMAET TEIGSTAD AS
Beddingen 8 0250 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 915549268
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202107608)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202107608)
Innkommende, AR434297919 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder designcrowd_qazcrnehccyzv6nex4mmtevyrt_image.jpg

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32109193 expand_more 2021.06.14 2940 ADVOKATFIRMAET TEIGSTAD AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 25.05.2024 02:48:51