Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket aerOHeal
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 202105015
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 315350
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 05, 11, 40
Søker BEDRE INNEKLIMA AS (NO)
Innehaver(e) BEDRE INNEKLIMA AS (NO)
05
Luftfriskere og luftrensere.
11
Luftrensere; luftrensere for biler; industrielle luftrensere; elektriske luftrensere; filtre for luftrensere; bærbare luftrensere (wearable); husholdningsluftrensere; luftrensere for husholdningsformål; luftrenser for stikkontakter; luftrensingsfiltre [deler av luftrensere eller -systemer]; avfuktere; luftfuktere; luftfuktere for musikkinstrumenter; luftfuktere [til husholdningsbruk]; luftfuktere med aniongenerator; luftfuktere for biler; luftfuktere for husholdningsformål; luftfuktere [apparater] for hjemmet; elektriske luftfuktere; elektriske luftfuktere til husholdningsbruk; uSB-drevne luftfuktere til husholdningsbruk; luftbehandlingsutstyr; luftbehandlingsanlegg.
40
Luftbehandling.

BEDRE INNEKLIMA AS
Pindsleveien 8B 3221 SANDEFJORD NO ( SANDEFJORD kommune, VESTFOLD fylke )

Org.nummer: 990162689
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
BEDRE INNEKLIMA AS
Pindsleveien 8B 3221 SANDEFJORD NO ( SANDEFJORD kommune, VESTFOLD fylke )

Org.nummer: 990162689
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202105015)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202105015)
Innkommende, AR425726142 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32105954 expand_more 2021.04.20 2900 BEDRE INNEKLIMA AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 22.06.2024 10:36:54