Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text TIX
Status
Legal status
Detailed status
Pending Pending First letter of examination exists
Application number 202011743
Filed
Priority None
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 09, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 41
Applicant Andreas Haukeland (NO)
Agent ONSAGERS AS (NO)
09
Audiovisuelle apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- og lagringsmedia; nedlastbare dataprogrammer; nedlastbar musikk; nedlastbare videoer; nedlastbare audiovisuelle programmer og presentasjoner; optiske apparater, briller, solbriller; etuier for briller og solbriller
10
Massasjeapparater; sexhjelpemidler og sexleketøy
14
Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, smykker, edle og halvedle stener; ur, klokker og kronometriske instrumenter.
16
Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer; trykte te publikasjoner; plakater; kalendere; bøker, dagbøker; billetter; klistremerker
18
Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og klær for dyr; skinnarmbånd; skinnreimer; Bager; vesker; bager for sport; reisebager; campingsekker; etuier for nøkler; garderobeposer for klær, for reiseformål; handlenett; handlevesker; håndvesker; lommebøker; kofferter og reisevesker; notemapper; nøkkelpunger; reisekofferter; reisemapper; ryggsekker; seddelholder [lærvarer]; sekker for fjellklatrere; skolesekker; strandvesker; trillebager; tursekker.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt.
30
Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris, pasta og nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konfektyrer; sjokolade; iskrem, sorbet og annen spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, smakstilsetninger, krydder, bearbeidete urter; eddik, sauser og andre smakstilsetninger; is [frossent vann].
32
Øl; ikke-alkoholholdige drikker; mineralvann og kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup og andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av drikker.
33
Alkoholholdige drikker, unntatt øl; alkoholholdige preparater for fremstilling av drikker
34
Tobakk og tobakkerstatninger; sigaretter og sigarer; elektroniske sigaretter og fordampningsenheter for røykere; artikler for røkere; fyrstikker.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; utleie av innspillingsstudioer
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester og kulturelle aktiviteter, konserter, fremføringer, utgivelser av fonogrammer; underholdningsvirksomhet i form av levende musikkfremføringer; fremskaffelse av online nyhetsbrev på området musikk; nettside-tjenester, nemlig fremskaffelse av online spill, inkludert online dataspill, fremskaffelse av online spilling og spilltjenester, fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner; fremskaffelse av media og underholdning via forskjellige plattformer gjennom mangfoldige metoder av overføring av media; produksjon av musikk, film, dokumentarer, fjernsynsprogrammer; underholdning relatert til popmusikk; fremskaffelse av nedlastbare og ikke- nedlastbare lydopptak; animasjonstjenester underholdning relatert til popmusikk; underholdningsvirksomhet inkludert periodiske levende musikalfremføringer; underholdningstjenester; fremskaffelse av forhåndsinnspilte nedlastbare og ikke-nedlastbar musikkunderholdning og musikkvideoer via et globalt computer nettverk og/eller trådløse nettverk; fremskaffelse av forhåndsinnspilte nedlastbare og ikke-nedlastbare underholdningsvideoer via et globalt computer nettverk og/eller trådløse nettverk; fremskaffelse av underholdningsinformasjon om artister og musikere/komponister, disses fremføringer, diskografer og også fremskaffelse av fotografier og videoklipp, alle via en nettside, online profilsider, et globalt computer nettverk og/eller trådløse nettverk; fremskaffelse av nedlastbare og ikke-nedlastbare ringetoner og grafikk presentert for mobilkommunikasjonsinnretninger via et globalt computer nettverk og/eller trådløse nettverk; online journaler og blogger som viser informasjon om artister og musikere/komponister; arrangering og avholdelse av festivaler som viser artister, musikere/komponister; fanklubber; webcast som viser underholdning, film, musikk, og musikkbasert underholdning; billettkontor; billettreservasjon- og bestillingstjenester for arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; låtskriving; artistopptredener
Andreas Haukeland
Sokkabekkveien 81 3478 NÆRSNES NO ( RØYKEN Municipality, BUSKERUD county )
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 934603729
Your reference: T36796NO00/HES
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Pending First letter of examination exists
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing TMV Fristforlengelse
06-01 AltUt sending TMV Fristforlengelse
Incoming, AR447264037 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Main letter Søknad om fristforlengelse - T36796NO00
Outgoing TMV Fristforlengelse
04-01 AltUt sending TMV Fristforlengelse
Incoming, AR421463561 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Main letter Søknad om fristforlengelse - T36796NO00
Outgoing Realitetsbrev i søknad
02-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming, AR389962340 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
32014350 2020.10.13 10400 ONSAGERS AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 05:40:13