Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Hard Joik Cafe
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphørt Slettet etter begjæring fra innehaver (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 202009706
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 310986
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41
Søker ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK (NO)
Innehaver(e) ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK (NO)
41
Organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer.

ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK
Postboks 14 8691 HATTFJELLDAL NO ( HATTFJELLDAL kommune, NORDLAND fylke )

Org.nummer: 974764814
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK
Postboks 14 8691 HATTFJELLDAL NO ( HATTFJELLDAL kommune, NORDLAND fylke )

Org.nummer: 974764814
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2020/00485
Innsigelse
Innsigelsesdato  
Gjeldende status Avgjort

Innsiger

Hard Rock Holdings Limited
Cannon Place, 78 Cannon Street EC4N6AF LONDON GB

Innsigers fullmektig

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2020/00485

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsessaken er hevet
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2020/00485

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
14-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - innsigelse, heving_1467185
Utgående OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-01 Via Altinn-sending OP10: Oversendelsesbrev med avgjørelse uten klagefrist
13-02 Vedlegg IAIN09V- Avgjørelse - innsigelse, heving_1467185
Utgående Opp til avgjørelse
12-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Utgående Opp til avgjørelse
11-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Utgående Bekreftelse
10-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
09-01 Via Altinn-sending Oversendelse
09-02 Vedlegg Andre uttalelse fra innsiger
09-03 Vedlegg Andre uttalelse fra innsiger - del 2
Innkommende, AR406645906 Altinndokument
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
08-02 Hovedbrev Andre uttalelse fra innsiger - del 2
Innkommende, AR406596904 Altinndokument
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
07-02 Hovedbrev Andre uttalelse fra innsiger
Utgående Bekreftelse
06-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
05-01 Via Altinn-sending Oversendelse
05-02 Vedlegg Første svar fra innehaver
Innkommende, AR402028902 Altinndokument
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
04-02 Annet dokument PDF_402028902
04-03 Hovedbrev Første svar fra innehaver
Utgående Bekreftelse
03-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse av innsigelse
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse av innsigelse
02-02 Vedlegg OT2222NO00 innsigelse
Innkommende, AR397518279 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Fullmakt Hard Rock Holdings Limited
01-03 Hovedbrev OT2222NO00 innsigelse

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Slettet etter begjæring fra innehaver
Registrert Innsigelse innkommet og under behandling
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM202009706)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM202009706)
Innkommende, AR383931853 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
32011791 expand_more 2020.08.06 2900 ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 13:47:22