Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket viaplay
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 202008658
Notifikasjonsdato
Prioritet 2020.04.01 EM 018219653
Registreringsnr 1539474
Registrert internasjonalt , 1539474
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 35, 38, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 26.01.16
Søker Nordic Entertainment Group Sweden AB (SE)
Innehaver(e) Viaplay Group Sweden AB (SE)
09
Media content; downloadable motion pictures; downloadable television shows; downloadable series; downloadable digital music; podcasts; animated cartoons; cinematographic films; multi-media recordings; audio and visual recordings; application software for televisions; computer software for entertainment; Video recordings; computer software; software for streaming audiovisual and multimedia content via the internet and global communications networks; software for streaming audiovisual and multimedia content to mobile digital electronic devices; software for searching, organizing, and recommending multimedia content; downloadable computer software applications; downloadable mobile applications; video game software; computer game software; DVDs; virtual reality game hardware and software; computer software for wireless content delivery; computer software for purchasing, accessing, streaming and viewing movies, TV shows, videos, and multimedia content; mobile applications for accessing and streaming audiovisual and multimedia content via the internet and global communications networks; audio and visual recordings featuring music, stories, dramatic performances, non-dramatic performances, live-action entertainment, animated entertainment, learning activities for children, and games; encoded electronic chip cards; magnetically encoded gift cards; television set-top boxes; digital media players; digital media streaming devices.
35
Advertising; provision and rental of advertising space, time and media; provision of advertising space; rental of advertising space, time and materials; rental of advertising time on communication media; retail services in relation to computer software; retail services in relation to games; retail services in relation to recorded content; online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies.
38
Telecommunication services; broadcasting services; subscription television broadcasting; pay-per-view television transmission services; audiovisual transmission services; Information services relating to broadcasting; transmission of video data via the Internet; streaming of video material on the internet; streaming of television over the Internet; telephone and mobile telephone services; provision of access to an Internet portal featuring video-on-demand programs; video-on-demand transmission; television broadcasting; broadcasting and transmission of pay-per-view television programs; transmission of television programs; transmission of webcasts.
41
Education, entertainment and sports; entertainment services; television entertainment; film production services; advisory services relating to entertainment; providing entertainment information; organising of entertainment competitions; television viewing guide services; production of television entertainment features; provision of radio and television entertainment services; providing user rankings for entertainment or cultural purposes; Entertainment services provided on-line from a computer database or the internet; education, entertainment and sport services; entertainment by film; entertainment services in the form of television programmes; entertainment by IP-TV; entertainment services for matching users with audio and video recordings; entertainment services provided by telephone; entertainment services provided by on-line streams; providing films, not downloadable, via video-on-demand services; providing television programmes, not downloadable, via video-on-demand services; Provision of non-downloadable films.
Nordic Entertainment Group Sweden AB
Ringvägen 52 11867 STOCKHOLM SE
Viaplay Group Sweden AB
Box 17179 10462 STOCKHOLM SE
3 hendelser
  1. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2022/16744
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2022/16744

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2022/16744

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202241_1080
04-01 MECA Origin Files N202241_1080
Innkommende N202241_1079
03-01 MECA Origin Files N202241_1079
Innkommende N202241_1078
02-01 MECA Origin Files N202241_1078
Innkommende N202241_1077
01-01 MECA Origin Files N202241_1077
  2. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2021/12060
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2021/12060

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2021/12060

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202132_779
02-01 MECA Origin Files N202132_779
Innkommende N202132_778
01-01 MECA Origin Files N202132_778
  3. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2021/09415
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2021/09415

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2021/09415

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202124_501
09-01 MECA Origin Files N202124_501
Innkommende N202124_500
08-01 MECA Origin Files N202124_500
Innkommende N202124_499
07-01 MECA Origin Files N202124_499
Innkommende N202124_498
06-01 MECA Origin Files N202124_498
Innkommende N202124_497
05-01 MECA Origin Files N202124_497
Innkommende N202124_496
04-01 MECA Origin Files N202124_496
Innkommende N202124_495
03-01 MECA Origin Files N202124_495
Innkommende N202124_494
02-01 MECA Origin Files N202124_494
Innkommende N202124_493
01-01 MECA Origin Files N202124_493
 • 2020.04.01 EM 018219653
 • Hva gjelder oppføringen? Pant
  Status: Anmerket i register
  Avtalen inngått:
  Melding innkommet Patentstyret:
  Avtalen opphørt:
  Info: Pantekravets størrelse er angitt til SEK 15,940,000,000. Pantekravet gjelder flere rettigheter. Meldingen innkom Patentstyret 2024.02.08
  Pantsetter:
  Viaplay Group Sweden AB
  Box 16285 10325 STOCKHOLM SE
  Panthaver:
  Intertrust (Sweden) AB
  Box 16285 10325 STOCKHOLM SE

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202241_1079
06-01 MECA Origin Files N202241_1079
Innkommende N202132_778
05-01 MECA Origin Files N202132_778
Innkommende N202124_500
04-01 MECA Origin Files N202124_500
Utgående SGPOK
03-01 Brev UT SGPOK
Utgående EXOK
02-01 Meca file with all transactions EXOK
Innkommende N202026_29
01-01 MECA Origin Files N202026_29
01-02 Figurmerker og bilder 1539474

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:46:39