Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket verisure SMART ALARMS
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201917210
Notifikasjonsdato
Prioritet 2018.12.04 CH 731764
Registreringsnr 1505747
Registrert internasjonalt , 1505747
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 06, 09, 11, 12, 36, 37, 38, 39, 42, 45
Figurative elementer (Wien klasser) 05.05.19
Søker Verisure Sàrl (CH)
Innehaver(e) Verisure Sàrl (CH)
06
Doors, gates, windows and window coverings of metal; locks and keys of metal; locking cylinders of metal; metal security lock cylinders; metal safety shutters; safes and strongrooms of metal.
09
Signaling devices; alarm signal receivers and transmitters; alarms and warning equipment; alarms; alarm systems; burglar and anti-theft alarms; electric fire alarms and smoke detectors; fire extinguishing apparatus; life-saving devices; personal electronic alarm devices; electric and electronic doorbells; security alarms; personal security alarms; alarm systems, security alarms and security alarm systems; central alarm units; display and alarm apparatus; alarm monitoring systems; alarm electronic indicator panels; control panels and keypads for security alarms; wireless control panels and keypads for security alarms; security control and security monitoring device; safety warning device; electric and electronic security alarms; access control devices; electronic and biometric devices and installations for access control; automatic and electric access control units; sound recording apparatus; identity verification apparatus; identity verification apparatus, namely, encoded identity cards, magnetic identity cards, fingerprint readers, devices for facial and voice recognition, PIN code readers, electronic tags and electronic security tags; data storage devices and access control devices, only for protection against burglary, fire, attacks, physical damage and theft; cards encoded with security features for identification purposes, only for protection against burglary, fire, attacks, physical damage and theft; inductive readers, card readers, inductive carriers and data carriers, only for protection against burglary, fire, attacks, physical damage and theft; automatic safety barriers; measuring, detecting and monitoring indicators, regulators and instruments; humanoid robots with artificial intelligence; sensors and detectors; wireless sensors; electric and electronic sensors; digital sensors; infrared sensors, active and passive infrared sensors; alarm sensors; heat sensors; smoke sensors; fire sensors; temperature sensors; gas sensors; photosensitive sensors; motion sensors; displacement sensors; position sensors; pressure sensors; photoelectric sensor; sensors for detecting objects; LED detection sensors; microwave-type intrusion sensors; optical sensors; motion sensors for security lighting; smoke detectors; fire detection apparatus; fire alarm installations; heat detectors; motion detectors; leak detectors; laser detectors; infrared detectors; active and passive infrared detectors; intrusion detection devices; apparatus for detecting the opening and closing of doors; telecommunication apparatus and mobile and digital telecommunication apparatus, only for protection against burglary, fire, attacks, physical damage and theft; interconnection apparatus; signal processing apparatus and instruments, audio apparatus and audio receivers, video apparatus and video receivers, optical apparatus and instruments for monitoring, remote control and alarm functions; apparatus for recording, transmission and reproduction of network-machine communication; television, video, telephone and radar units; radar systems, apparatus and screens; electric cells and batteries; plug-in connectors and electric plug-in connectors; cameras; digital cameras; infrared cameras; security cameras; surveillance cameras, cameras with motion detector; network surveillance cameras; intelligent gateway for real-time analysis; electronic apparatus and devices for remote control of electronic and electrical apparatus and household appliances; computer hardware for downloading and updating software for electronic and electrical apparatus and household appliances; application software; mobile application software; application software for use with mobile devices; security software; software for the remote control of security apparatus; software for controlling construction in an environment, access and protection system; software for the management of alarms, data capture, remote monitoring or remote control; central measuring units; remote monitoring units; software for the remote control of electronic and electrical apparatus and household appliances; software for fire detection; intrusion detection systems (IDS); software for machine-network communication, software for communication in network machines, software for secure communication in network machines, development software for machine communication and electronic communication; home automation software; software for building automation; servers for home automation; artificial intelligence software; all the above software only regarding protection against burglary, fire, assault, physical damage and theft; electric and electronic locks.
11
Smoke machines (artificial smoke machines).
12
Anti-theft, security and safety devices for vehicles; alarms and alarm system with respect to security for vehicles; alarms for land vehicles.
36
Insurance services; advice relating to insurance; providing information with respect to insurance, only regarding protection against burglary, fire, assault, physical damage and theft.
37
Installation, repair, servicing and maintenance of safety and security equipment, security systems and security devices for vehicles, and telecommunication and intercommunication equipment; services provided by consultants concerning the installation and maintenance of safety and security equipment, security devices for vehicles and telecommunication and intercommunication equipment.
38
Telecommunication services; information services concerning telecommunication; advice concerning telecommunication; services provided by consultants in the field of telecommunication; computer-aided transmission of messages and images; electronic messaging services; message sending; transmission by mobile telephone lines, computer terminals and telephones; paging services (radio, telephone, satellite or other electronic communication services); satellite transmission; rental of message sending apparatus; rental of modems and other electronic communication devices, all the aforesaid services only in the field of the protection against break-in, fire, assault, physical damage and theft.
39
Global Positioning System navigation services; location of the position of vehicles and goods.
42
Engineering services; software development, software engineering, software implementation and installation and maintenance of software, only regarding protection against burglary, fire, assault, physical damage and theft; design of electronic systems; design and development of security systems; testing, analysis and evaluation of alarm equipment, alarm operations and methods for the purpose of certification, only regarding protection against burglary, fire, assault, physical damage and theft; certification of services and goods to confirm their compliance with regulatory standards; technical consultancy in the field of telecommunication.
45
Security services for the protection of material assets and persons; monitoring and alarm monitoring services, only regarding protection against burglary, fire, assault, physical damage and theft; electronic surveillance services for security purposes; monitoring of security systems, anti-theft alarms and security alarms; consulting services in the field of residential security, only regarding protection against burglary, fire, assault, physical damage and theft; verification services for alarms and intervention subsequent to the triggering thereof; security guarding services for installations for security purposes, security guarding services for departures and arrivals of individuals; locating of persons and animals; rental of alarm equipment and security equipment; verification of compliance with quality standards; awarding quality labels; Locating stolen goods; information with respect to security, only regarding protection against burglary, fire, assault, physical damage and theft; personal bodyguard services; legal services.
Patentstyrets saksnr. 2020/06068
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2020/06068

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2020/06068

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202017_302
01-01 MECA Origin Files N202017_302
Farge: Red (Pantone Red 185) and grey (Cool Grey 1, 3, 5, 8 and 11)

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3/3 A 1290 VERSOIX CH
Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3/3 A 1290 VERSOIX CH
Patentstyrets saksnr. 2020/03675
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2020/03675

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2020/03675

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202010_583
01-01 MECA Origin Files N202010_583
  • 2018.12.04 CH 731764

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående SGPOK
05-01 Brev UT SGPOK
Utgående EXOK
04-01 Meca file with all transactions EXOK
Innkommende N202017_302
03-01 MECA Origin Files N202017_302
Innkommende N202010_583
02-01 MECA Origin Files N202010_583
Innkommende N201950_107
01-01 MECA Origin Files N201950_107
01-02 Figurmerker og bilder 1505747

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:16:30