Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket BASTARD BURGERS STREETFOOD CO. ESTD 2016
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201915698
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 309215
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 43
Figurative elementer (Wien klasser) 11.01.01
Søker Gatusmak AB (SE)
Innehaver(e) Gatusmak AB (SE)
Fullmektig Westerberg & Partners Advokatbyrå AB (SE)
43
Restauranttjeneste; servering av mat og drikker; mobile restauranttjenester.
Gatusmak AB
Box 6014 80006 GÄVLE SE
Gatusmak AB
Box 6014 80006 GÄVLE SE
Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Box 3101 10362 STOCKHOLM SE
Din referanse: 00119-0029

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Uttalelse om formalia
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201915698)
05-01 Brev UT Oversendelse reg. brev (VM201915698)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Fullmakt Fullmakt
Utgående Realitetsbrev i søknad
03-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Figurmerker og bilder Figurmerke
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Figurmerke
01-03 Hovedbrev Søknadsskjema

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31919920 expand_more 2019.12.31 2900 Westerberg & Partners Advokatbyrå AB Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 06:29:56