Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text Loen Skylift
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Direct to registration handling
Application number 201911809
Filed
Priority None
Registration number 305892
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 35, 39, 41, 43
Figurative elements (Vienna class) 26.11.01
Applicant LOEN SKYLIFT AS (NO)
Owner LOEN SKYLIFT AS (NO)
Agent SANDS ADVOKATFIRMA DA (NO)
35
Annonse- og reklamevirksomhet; online annonserings- og markedsføringstjenester; annonsering av forretningsnettsteder; administrasjon av kundeklubber; markedsføring; online annonsering; salg (detaljhandel) av matvarer; salg (detaljhandel) av sportsartikler, salg (detaljhandel) av smykker, juvelvarer, nøkkelringer; salg av bilder, fotografier, plakater, bøker, brosjyrer, emballasje av papir, konvolutter, poster; salg av kaffekopper, plastkopper, glass, glassvarer, porselen og keramikk, engangskopper; salg av klær, fottøy, hodeplagg, sokker, solskjerm, hansker [bekledning], luer, ponchoer; salg (detaljhandel) av spill og leker; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
39
Sightseeing [turistbesøk]; turisttransport; turistinformasjonstjenester i forbindelse med reiser; nettbaserte informasjons- og bestillingstjenester innen turistreiser; bestilling av reiser via turistkontorer; reiseguidetjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sykkelutleietjenester; taubanevirksomhet; transport ved taubane.
41
Ledelse av guidede klatreturer; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannings- og opplæringstjenester relatert til sport; utleie av sportsutstyr; opplæring i bruk av sportsutstyr.
43
Beverting og tilbringing av mat og drikke; catering; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; restauranttjenester.

LOEN SKYLIFT AS
6789 LOEN NO ( STRYN Municipality, SOGN OG FJORDANE county )

Org. number: 913324277
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
LOEN SKYLIFT AS
6789 LOEN NO ( STRYN Municipality, SOGN OG FJORDANE county )

Org. number: 913324277
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
SANDS ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1829 Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 960716647
Your reference: 148495kmh
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Direct to registration handling
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev (VM201911809)
03-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev (VM201911809)
Incoming Fullmakt
02-01 Power of attorney Fullmakt
02-02 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming, AR335285130 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31915022 2019.09.10 3703 SANDS ADVOKATFIRMA DA Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 06:57:18