Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Loen Skylift
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201911809
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 305892
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 35, 39, 41, 43
Figurative elementer (Wien klasser) 26.11.01
Søker LOEN SKYLIFT AS (NO)
Innehaver(e) LOEN SKYLIFT AS (NO)
Fullmektig SANDS ADVOKATFIRMA DA (NO)
35
Annonse- og reklamevirksomhet; online annonserings- og markedsføringstjenester; annonsering av forretningsnettsteder; administrasjon av kundeklubber; markedsføring; online annonsering; salg (detaljhandel) av matvarer; salg (detaljhandel) av sportsartikler, salg (detaljhandel) av smykker, juvelvarer, nøkkelringer; salg av bilder, fotografier, plakater, bøker, brosjyrer, emballasje av papir, konvolutter, poster; salg av kaffekopper, plastkopper, glass, glassvarer, porselen og keramikk, engangskopper; salg av klær, fottøy, hodeplagg, sokker, solskjerm, hansker [bekledning], luer, ponchoer; salg (detaljhandel) av spill og leker; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
39
Sightseeing [turistbesøk]; turisttransport; turistinformasjonstjenester i forbindelse med reiser; nettbaserte informasjons- og bestillingstjenester innen turistreiser; bestilling av reiser via turistkontorer; reiseguidetjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med sykkelutleietjenester; taubanevirksomhet; transport ved taubane.
41
Ledelse av guidede klatreturer; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannings- og opplæringstjenester relatert til sport; utleie av sportsutstyr; opplæring i bruk av sportsutstyr.
43
Beverting og tilbringing av mat og drikke; catering; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; restauranttjenester.

LOEN SKYLIFT AS
c/o Hotel Alexandra Lodalsvegen 22 6789 LOEN NO ( STRYN kommune, SOGN OG FJORDANE fylke )

Org.nummer: 913324277
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
LOEN SKYLIFT AS
c/o Hotel Alexandra Lodalsvegen 22 6789 LOEN NO ( STRYN kommune, SOGN OG FJORDANE fylke )

Org.nummer: 913324277
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
SANDS ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1829 Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 960716647
Din referanse: 148495kmh
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201911809)
03-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM201911809)
Innkommende Fullmakt
02-01 Fullmakt Fullmakt
02-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende, AR335285130 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31915022 expand_more 2019.09.10 3703 SANDS ADVOKATFIRMA DA Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 15:20:14