Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Capeesh
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201910001
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 310023
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 25, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 01.15.11
Søker CAPEESH AS (NO)
Innehaver(e) CAPEESH AS (NO)
Fullmektig PRETOR ADVOKAT AS (NO)
09
Programvare; applikasjonsprogramvare; applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; pedagogisk programvare; dataprogrammer og programvare; pedagogisk programvare for barn; nedlastbar programvare for direktemeldinger og elektroniske e-posttjenester; videospillprogramvare; nedlastbar dataprogramvare; innspilte dataspillprogramvare; spillprogramvare for virtuell virkelighet; nedlastbar dataspillprogramvare; elektronisk spillprogramvare; PDF-oppretting og -konverteringsprogramvare; dataprogramvare for overføring av lyd- og videomeldinger; dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av håndholdte datamaskiner; interaktiv underholdningsprogramvare for bruk med datamaskiner; elektronisk spillprogramvare for håndholdte elektroniske enheter; dataspillprogramvare og -manualer i elektronisk format solgt som en enhet; dataprogramvare for data- og dokumentinnhenting, overføring, lagring og indeksering; dataprogramvare lastet ned fra Internett; dataprogramvare som muliggjør søk etter data; dataprogramvare som muliggjør overføring av bilder til mobiltelefoner; dataprogramvare for synkronisering av data mellom håndholdte eller bærbare datamaskiner og vertsmaskiner; dataspillprogramvare som er nedlastbart via et globalt datanettverk og trådløse enheter; dataprogramvareutviklingsverktøy; dataprogramvareplattformer; dataprogramvareprodukter; alle de forannevnte varer for bruk i forbindelse med språkopplæring.
25
Klær.
41
Språkopplæring; utdanning, undervisning og opplæring.

CAPEESH AS
DIGS Krambugata 2 7011 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 919214937
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
CAPEESH AS
DIGS Krambugata 2 7011 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 919214937
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
PRETOR ADVOKAT AS
Postboks 1734 7416 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 992827106
Din referanse: 17116-003
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2019/13330
Din referanse: Heidi Nysæter   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

PRETOR ADVOKAT AS
Postboks 1734 7416 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 992827106

Statushistorie for 2019/13330

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/13330

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR341499236 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201910001)
11-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM201910001)
Innkommende, AR375323365 Signert samtykkeerklæring Capish international AB
10-01 Annet dokument Signert samtykkeerklæring Capish international AB
10-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TMV Fristforlengelse
09-01 Via Altinn-sending TMV Fristforlengelse
Innkommende, AR371951595 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Varemerke Generelt Brev
07-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende, AR363545882 Tilleggsskjema for varer og tjenester
06-01 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
06-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TMV Fristforlengelse
04-01 Via Altinn-sending TMV Fristforlengelse
Innkommende Hovedbrev
03-01 Hovedbrev Hovedbrev
03-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR330198838 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Varemerkebilde capeesh_rgb (7)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31912683 expand_more 2019.07.26 2900 CAPEESH AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 13:29:18