Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201910000
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 305034
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 25, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 01.15.11 04.05.05
Søker CAPEESH AS (NO)
Innehaver(e) CAPEESH AS (NO)
Fullmektig PRETOR ADVOKAT AS (NO)
09
Programvare; dataprogrammer og programvare; computer videospillprogramvare; applikasjonsprogramvare.
25
Klær; klær, fottøy, hodeplagg.
41
Språkopplæring; utdanning, undervisning og opplæring.

CAPEESH AS
DIGS Krambugata 2 7011 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 919214937
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
CAPEESH AS
DIGS Krambugata 2 7011 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 919214937
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
PRETOR ADVOKAT AS
Postboks 1734 7416 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 992827106
Din referanse: -
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2019/13244
Din referanse: 17116-003   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

PRETOR ADVOKAT AS
Postboks 1734 7416 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 992827106

Statushistorie for 2019/13244

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/13244

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR340706511 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201910000)
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM201910000)
Innkommende, AR330196924 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Varemerkebilde capeesh_markred

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31912682 expand_more 2019.07.26 2900 CAPEESH AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 13:46:39