Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Capeesh
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201909998
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 310022
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 25, 41
Søker CAPEESH AS (NO)
Innehaver(e) CAPEESH AS (NO)
Fullmektig PRETOR ADVOKAT AS (NO)
09
Programvare, for bruk i forbindelse med språkopplæring.
25
Klær.
41
Språkopplæring; utdannings- og undervisningstjenester relatert til spill; utdannings- og undervisningstjenester.

CAPEESH AS
DIGS Krambugata 2 7011 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 919214937
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
CAPEESH AS
DIGS Krambugata 2 7011 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 919214937
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
PRETOR ADVOKAT AS
Postboks 1734 7416 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 992827106
Din referanse: 17116-003
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2019/13244
Din referanse: 17116-003   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

PRETOR ADVOKAT AS
Postboks 1734 7416 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 992827106

Statushistorie for 2019/13244

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/13244

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR340706511 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201909998)
11-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM201909998)
Innkommende, AR375323365 Signert samtykkeerklæring Capish international AB
10-01 Annet dokument Signert samtykkeerklæring Capish international AB
10-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TMV Fristforlengelse
09-01 Via Altinn-sending TMV Fristforlengelse
Innkommende, AR371950055 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Varemerke Generelt Brev
07-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende, AR363543061 Tilleggsskjema for varer og tjenester
06-01 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
06-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TMV Fristforlengelse
04-01 Via Altinn-sending TMV Fristforlengelse
Innkommende Hovedbrev
03-01 Hovedbrev Hovedbrev
03-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR330189419 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31912680 expand_more 2019.07.26 2940 CAPEESH AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 13:18:51