(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text HongMeng
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked (check also details in the case)
Application number 201907557
Filed
Priority 2019.05.22 EM 018070857
Registration number 307701
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 09, 42
Applicant Huawei Technologies Co., Ltd. (CN)
Owner Huawei Technologies Co., Ltd. (CN)
Agent HÅMSØ PATENTBYRÅ AS (NO)
09
Apparater og instrumenter for vitenskap, forskning, navigasjon, geodesi, fotografi, kinematografi, optikk, veiing, måling, signalering, detektering, testing, inspeksjon, livredning og undervisning samt audiovisuelle apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av distribusjonen eller bruken av elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- og lagringsmedia; innspilte og nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- og lagringsmedia; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, kalkulatorer; datamaskiner og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for undervannssvømming; brannslukningsapparater; smartbriller; smartklokker; smarttelefoner; bærbare aktivitetsmålere; etuier for smarttelefoner; deksler for smarttelefoner; beskyttelsesfilm for smarttelefoner; selfiestenger; digitale fotorammer; mikrofoner; datamaskinvare; hukommelseslager for datamaskiner; integrerte kretskort [smartkort]; transpondere; høyttalerkasser; utstyr for kommunikasjon via nettverk, nemlig nettverkskommunikasjonsapparater og rekkeviddeforlengere for radio og TV utstyr; modemer; etuier for laptoper; elektriske batterier; apparater for oppladning av elektriske batterier; bærbare strømforsyningsenheter (oppladbare batterier); nettbrett; omslag for nettbrett; stativer for nettbrett; flatskjermer; fleksible flatskjermer for datamaskiner; bærbare datamaskiner; notisbok i form av datamaskin; vesker for laptoper; hodetelefoner; øretelefoner; virtual reality hodetelefoner; ferdskriver for bil; TV-dekodere; høyttalere; bærbare mediespillere; apparater for overføring av lyd; videokameraer; fotografiapparater; tastaturer for datamaskiner; mus [databehandlingsutstyr]; skrittellere; monitorer, andre enn for medisinske formål; videomonitorer; tilkoblede armbånd [måleinstrumenter]; dataprogrammer, innspilte; applikasjoner, nedlastbare; optiske linser; koblingstavler; senderapparater for elektroniske signaler; senderapparater [telekommunikasjon]; analyseapparater for gass; ferdskriver [blackbox]; interaktive berøringsskjermterminaler; humanoide roboter med kunstig intelligens; elektroniske noteark, nedlastbare; smartringer; lydgrensesnitt; elektriske og elektroniske effektapparater for musikkinstrumenter; equalizer [frekvenskorrigerer]; digitale værstasjoner; biochip; infrarøddetektorer; elektroniske nøkler (fjernkontrollerte); sikkerhetsmerker [krypteringsanordninger]; fingeravtrykkidentifikatorer; ansiktsgjenkjenningsprogramvare; programstyrte telefonsentralapparater; radioer; analyseapparater for luft; materialer for elektrisk strømføring [ledninger, kabler]; videoskjermer; integrerte kretser; elektroniske databrikkekort; termografikameraer; vekter; vekter med kroppsmasseanalyser; personlige digitalassistenter [PDAer]; dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; tynn klient datamaskiner; håndholdte elektroniske oppslagsbøker; programvare for dataskjermsparing, innspilte eller nedlastbare; dataprogramvare; nedlastbar grafikk for mobiltelefoner; kroppsbårne datamaskiner; telekommunikasjonsapparater i form av smykker; selfiestenger for smarttelefoner; roboter for overvåkning; kroppsbårne videoskjermmonitorer; selfielinser; roboter for laboratorier; roboter for undervisning; universale seriebusskabler [USB-kabler]; USB-kabler for mobiltelefoner; nedlastbare applikasjoner for bruk med mobil-utstyr; holdere for mobiltelefoner; berøringsskjermer; fjernsynsapparater; stikkontakter; elektriske stikkontakter; telefonapparater, nemlig interkomer, trådløse telefoner, personsøkere, oppkallingsanlegg, halvledere og interkomer inneholdende videofunksjon; dør interkom telefoner; interkommunikasjonsapparater; nødtelefoner i form av bærbare interkomer; digitale dørlåser; sentralalarmer; transdusere; nedlastbare emotikon for mobiltelefoner; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; storskjermer med flytende krystaller [LCD-skjermer]; elektroniske dagbøker; flytende krystallskjermer [LCD-skjermer]; elektroniske penner; videoprintere; bærbare digital-elektroniske vekter; håndleddsmonterbare smarttelefoner; fjernsynsapparater for bil; styluspenner; dataprogramvare, nedlastbar; penner for berøringsskjermer; vekter.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; rådgivingstjenester innen telekommunikasjonsteknologi; testingstjenester vedrørende produktsikkerhet; vitenskapelig forskning og utvikling; design av telekommunikasjonsutstyr; design og utvikling av multimediaprodukter; programmering for datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; design av computersystemer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; konvertering av dataprogrammer og data, andre enn fysisk konvertering; konsulenttjenester innen dataprogramvare; rådgivningstjenester innen it; elektronisk datalagring; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; rådgiving ved design og utvikling av datamaskiner; softwaretjenester [saas]; nettskytjenester; rådgivningstjenester innen datateknologi; softwareutvikling innen rammen av softwarepublisering; plattformtjenester [PaaS]; databasedesign og -utvikling; skriving av databehandlingsprogrammer; oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; datastyrt grafisk design; opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; design og utvikling av trådløse datanettverk; datakonvertering av elektronisk informasjon; design og utvikling av kunstig virkelighet-programvare; utvikling av driver- og operativsystemprogramvare; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med dataprogramvare; databaseutviklingstjenester; installasjon, reparasjon og vedlikehold av dataprogramvare; datasystemintegrering; programvaredesign og -utvikling; installasjon og vedlikehold av programvare; datanettverkdesign for andre; rådgivingstjenester vedrørende produktutvikling og kvalitetsforbedring av programvare; skriving og oppdatering av dataprogramvare; formålsprøvetjenester av nettsteder; elektroniske lagringstjenester for arkivering av elektroniske data; utvikling av programvare for drift av sikre nettverk; leie av webserver.
Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District 518129 SHENZHEN, GUANGDONG CN
Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District 518129 SHENZHEN, GUANGDONG CN
NIPO's case no. 2019/07768
Your reference: VM26433NO00   Filed  
Current status Settled

Sender

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900

Status history for 2019/07768

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2019/07768

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9 4068 STAVANGER NO ( STAVANGER Municipality, ROGALAND county )

Org. number: 918752900
Your reference: VM26433NO00 - rrk
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre
  • 2019.05.22 EM 018070857

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending Letter on formal errors
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev (VM201907557)
08-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev (VM201907557)
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Oversendelse reg. brev (VM201907557)
06-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev (VM201907557)
Incoming, AR354577955 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Main letter Hovedbrev
05-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
Outgoing Realitetsbrev i søknad
04-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
03-03 Other document Databaseutskrift søknad 201907557
Incoming, AR324940885 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
Incoming, AR323395487 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Power of attorney Fullmakt

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31909738 2019.06.14 2900 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 21.01.2021 19:12:11