Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket LOEN SKYLIFT
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201907541
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 306974
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 07, 14, 16, 21, 25, 28, 32
Figurative elementer (Wien klasser) 26.11.01
Søker LOEN SKYLIFT AS (NO)
Innehaver(e) LOEN SKYLIFT AS (NO)
Fullmektig SANDS ADVOKATFIRMA DA (NO)
07
Heiseanordninger; gondol; svevebane; taubane; pendelbane; skiheis
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer; smykker; nøkkelringer
16
Bilder; fotografier; plakater; bøker; brosjyrer; emballasje av papir; konvolutter; poster.
21
Kaffekopper, plastkopper, glass; glassvarer, porselen og keramikk; engangskopper.
25
Klær; fottøy; hodeplagg; sokker; solskjerm; hansker [bekledning]; luer; ponchoer.
28
Spill og leketøy.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

LOEN SKYLIFT AS
. 6789 LOEN NO ( STRYN kommune, SOGN OG FJORDANE fylke )

Org.nummer: 913324277
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
LOEN SKYLIFT AS
. 6789 LOEN NO ( STRYN kommune, SOGN OG FJORDANE fylke )

Org.nummer: 913324277
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
SANDS ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1829 Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 960716647
Din referanse: 148495kmh
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201907541)
03-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM201907541)
Innkommende, AR325508201 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende, AR323055007 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Figur

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31909658 expand_more 2019.06.14 5900 SANDS ADVOKATFIRMA DA Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 14:53:51