Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text LOEN SKYLIFT
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Direct to registration handling
Application number 201907541
Filed
Priority None
Registration number 306974
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 07, 14, 16, 21, 25, 28, 32
Figurative elements (Vienna class) 26.11.01
Applicant LOEN SKYLIFT AS (NO)
Owner LOEN SKYLIFT AS (NO)
Agent SANDS ADVOKATFIRMA DA (NO)
07
Heiseanordninger; gondol; svevebane; taubane; pendelbane; skiheis
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer; smykker; nøkkelringer
16
Bilder; fotografier; plakater; bøker; brosjyrer; emballasje av papir; konvolutter; poster.
21
Kaffekopper, plastkopper, glass; glassvarer, porselen og keramikk; engangskopper.
25
Klær; fottøy; hodeplagg; sokker; solskjerm; hansker [bekledning]; luer; ponchoer.
28
Spill og leketøy.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

LOEN SKYLIFT AS
. 6789 LOEN NO ( STRYN Municipality, SOGN OG FJORDANE county )

Org. number: 913324277
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
LOEN SKYLIFT AS
. 6789 LOEN NO ( STRYN Municipality, SOGN OG FJORDANE county )

Org. number: 913324277
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
SANDS ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1829 Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 960716647
Your reference: 148495kmh
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev (VM201907541)
03-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev (VM201907541)
Incoming, AR325508201 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming, AR323055007 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Color image as attachment Figur

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31909658 2019.06.14 5900 SANDS ADVOKATFIRMA DA Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 06:31:33