Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Fuck Cancer
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201906683
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 308975
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 14, 16, 18, 25, 28, 36, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 26.02.01
Søker KREFTFORENINGEN (NO) .... se mer/flere nedenfor
Innehaver(e) KREFTFORENINGEN (NO) .... se mer/flere nedenfor
14
Armbånd [smykker]; perler [smykker]; kjeder [smykker]; halskjeder [smykker]; mansjettknapper; nøkkelringer [splittringer med pynte- eller dekorative hemper]; perler til smykker; smykker; øredobber.
16
Blyanter; penner [kontorrekvisita]; brosjyrer; bruksveiledninger; bøker; dagbøker; emballasjepapir; flygeblader; grafiske trykk; hefter; informasjonsskriv; kalendere; kort; kort for spesielle begivenheter; kladdebok; kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; notatblokker; pennaler; plakater; postkort; notisbøker.
18
Handlenett; bagasjemerker ; bager; bager for sport; handlevesker; kortmapper; kredittkortholdere [lommebøker]; lommebøker; paraplyer; punger for sminke, nøkler og andre personlige artikler; ryggsekker; toalettvesker solgt tomme; kosmetikkvesker solgt tomme.
25
Klær, skotøy, hodeplagg.
28
Spill og leker.
36
Veldedighetsinnsamlinger.
41
Kulturaktiviteter.

KREFTFORENINGEN
Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 951812528
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

UNG KREFT
Postboks 78 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 985807116
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
KREFTFORENINGEN
Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 951812528
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
UNG KREFT
Postboks 78 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 985807116
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201906683)
07-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM201906683)
Innkommende CURIA - Application
06-01 Annet dokument CURIA - Application
06-02 Annet dokument CURIA - Judgment
06-03 Annet dokument CURIA - Opinion
06-04 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende, AR362385702 Hovedbrev
05-01 Hovedbrev Hovedbrev
05-02 Annet dokument Bilder fra workshop
05-03 Annet dokument bukkeplakat Kreftforeningens Vitensenter-50x70-10-feb20
05-04 Annet dokument Diplom A4-Stafett for livet final - v1.hi
05-05 Annet dokument DLA piper
05-06 Annet dokument Fandens bestemor NRK Vestland
05-07 Annet dokument Folder lag_A4-Stafett for livet_final_2019.hi
05-08 Annet dokument Fuck Cancer Armbånd - Anmeldelser
05-09 Annet dokument Informasjonsflyer_A5-Stafett for livet_final.hi
05-10 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TMV Fristforlengelse
04-01 Via Altinn-sending TMV Fristforlengelse
Innkommende, AR327559438 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR320684300 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Varemerkebilde Fuckcancer_logo_Positiv

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31908548 expand_more 2019.05.16 5986 UNG KREFT Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 25.05.2024 03:09:30