(0)
((0))
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text Fuck Cancer
Status
Legal status
Detailed status
Pending Pending First letter of examination exists
Application number 201906683
Filed
Priority None
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Not given
Goods/services (NICE class) 14, 16, 18, 25, 28, 36, 41
Figurative elements (Vienna class) 26.02.01
Applicant KREFTFORENINGEN (NO) , and others
14
Armbånd [smykker]; perler [smykker]; kjeder [smykker]; halskjeder [smykker]; mansjettknapper; nøkkelringer [splittringer med pynte- eller dekorative hemper]; perler til smykker; smykker; øredobber.
16
Blyanter; penner [kontorrekvisita]; brosjyrer; bruksveiledninger; bøker; dagbøker; emballasjepapir; flygeblader; grafiske trykk; hefter; informasjonsskriv; kalendere; kort; kort for spesielle begivenheter; kladdebok; kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; notatblokker; pennaler; plakater; postkort; notisbøker.
18
Handlenett; bagasjemerker ; bager; bager for sport; handlevesker; kortmapper; kredittkortholdere [lommebøker]; lommebøker; paraplyer; punger for sminke, nøkler og andre personlige artikler; ryggsekker; toalettvesker solgt tomme; kosmetikkvesker solgt tomme.
25
Klær, skotøy, hodeplagg.
28
Spill og leker.
36
Veldedighetsinnsamlinger.
41
Kulturaktiviteter.

KREFTFORENINGEN
Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 951812528
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

UNG KREFT
Postboks 78 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 985807116
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Pending First letter of examination exists
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing TMV Fristforlengelse
04-01 AltUt sending TMV Fristforlengelse
Incoming, AR327559438 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Realitetsbrev i søknad
02-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming, AR320684300 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Trademark picture Fuckcancer_logo_Positiv

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31908548 2019.05.16 5986 UNG KREFT Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 2/24/2020 2:40:58 PM