Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket POPQUIZ
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201812168
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 306982
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09
Søker Norsk Rikskringkasting AS (NO)
Innehaver(e) Norsk Rikskringkasting AS (NO)
Fullmektig ONSAGERS AS (NO)

Norsk Rikskringkasting AS
Postboks 8500 Majorstuen 0340 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 976390512
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Norsk Rikskringkasting AS
Postboks 8500 Majorstuen 0340 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 976390512
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729
Din referanse: T61803042NO00
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2022/12973
Din referanse: T38801NO00/HES   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 934603729

Statushistorie for 2022/12973

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2022/12973

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR503288392 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Norsk Rikskringkasting AS - fullmakt
01-03 Annet dokument Porteføljeoversikt - NRK

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201812168)
18-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev (VM201812168)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
17-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
17-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
16-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
13-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR319251613 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitetsbrev i søknad
11-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Annet dokument Vedlegg 1 - 3
09-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Varemerke Generelt Brev
08-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Varemerke Generelt Brev
06-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende, AR287684511 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TM15: Protest: Info til innvender om mottat protest
04-01 Via Altinn-sending TM15: Protest: Info til innvender om mottat protest
Utgående TM16: Oversendelse av protest
03-01 Via Altinn-sending TM16: Oversendelse av protest
03-02 Vedlegg Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR280098575 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31814957 expand_more 2018.09.28 2900 ZACCO NORWAY AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 22:37:38