Previous result 1 Next result
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text POPQUIZ
Status
Legal status
Detailed status
Pending Pending First letter of examination exists
Application number 201812168
Filed
Priority None
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 09, 38, 41
Applicant Norsk Rikskringkasting AS (NO)
Agent ZACCO NORWAY AS (NO)
09
CD, video/DVD, CD-rom spill; dataspill; dataprogramvare; digitale applikasjoner; undervisningsmateriell, nemlig digitale applikasjoner; software for online virtuelle verdener (online interaktiv underholdning); refleks; refleksvest.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt internett og andre digitale medier.
41
Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt internett og andre digitale medier, herunder sosiale medier og blogger hvor det formidles bilder og tekst, spilltjenester tilbudt online.

Norsk Rikskringkasting AS
Postboks 8500 Majorstuen 0340 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 976390512
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
Case reference : T61803042NO00
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
13-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming, AR319251613 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Realitetsbrev i søknad
11-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Other document Vedlegg 1 - 3
09-03 Main letter Hovedbrev
Outgoing Varemerke Generelt Brev
08-01 AltUt sending Varemerke Generelt Brev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Varemerke Generelt Brev
06-01 AltUt sending Varemerke Generelt Brev
Incoming, AR287684511 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing TM15: Protest: Info til innvender om mottat protest
04-01 AltUt sending TM15: Protest: Info til innvender om mottat protest
Outgoing TM16: Oversendelse av protest
03-01 AltUt sending TM16: Oversendelse av protest
03-02 Attachment Hovedbrev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Main letter Hovedbrev
Incoming, AR280098575 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Power of attorney Fullmakt

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31814957 2018.09.28 2900 ZACCO NORWAY AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.