Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket POPQUIZ
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Under behandling Første realitetsuttalelse
Søknadsnummer 201812168
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 38, 41
Søker Norsk Rikskringkasting AS (NO)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
09
CD, video/DVD, CD-rom spill; dataspill; dataprogramvare; digitale applikasjoner; undervisningsmateriell, nemlig digitale applikasjoner; software for online virtuelle verdener (online interaktiv underholdning); refleks; refleksvest.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt internett og andre digitale medier.
41
Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-TV, mobil-TV, mobilt internett og andre digitale medier, herunder sosiale medier og blogger hvor det formidles bilder og tekst, spilltjenester tilbudt online.

Norsk Rikskringkasting AS
Postboks 8500 Majorstuen 0340 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 976390512
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Referanse på sak: T61803042NO00
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Realitetsbrev i søknad
11-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Annet dokument Vedlegg 1 - 3
09-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Varemerke Generelt Brev
08-01 AltUt-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Varemerke Generelt Brev
06-01 AltUt-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende, AR287684511 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TM15: Protest: Info til innvender om mottat protest
04-01 AltUt-sending TM15: Protest: Info til innvender om mottat protest
Utgående TM16: Oversendelse av protest
03-01 AltUt-sending TM16: Oversendelse av protest
03-02 Vedlegg Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR280098575 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31814957 2018.09.28 2900 ZACCO NORWAY AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.