Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Direct to registration handling
Application number 201811236
Filed
Priority None
Registration number 299919
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Not given
Goods/services (NICE class) 16, 25, 41
Figurative elements (Vienna class) 04.03.20 28.19.
Applicant CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN (NO)
Owner CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN (NO)
16
Lærebøker; manuskriptbøker; religiøse bøker; romaner; fotobøker; historiebøker; håndbøker; oppslagsbøker; serier av romaner og dokumentarbøker; bøker.
25
Plysjklær; vanntette klær; vanntette ytterklær; klær for menn; lommer for klær; jakker; nasjonaldrakter [klær]; klær av pels; sportsklær; pelser [klesplagg]; konfeksjonsklær; trikotasje [klær]; klessett [klær]; ullklær; lærbelter [klær]; belter laget av stoff [klær]; dameundertøy [klær]; klær for bruk innen bryting; belter [bekledning]; yttertøy; klær for gymnastikk; pengebelter [bekledningsgjenstand]; termiske klær; topper [klær]; klær, skotøy, hodeplagg; hetter [klær]; regntøy; jerseyklær; paramenter [klesplagg]; arbeidsklær; klesartikler laget av pels; hansker [bekledning]; klær, fottøy, hodeplagg.
41
Tilveiebringelse av opplæringskurs; høyere utdanning, akademisk, språklig og faglig utdanning, samt opplæringstjenester; språkutdannings- og opplæringstjenester; fysiske treningstjenester; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; yrkesveiledning [utdannings- og opplæringsrådgivning]; utdannings- og opplæringstjenester; idrettstrening; opplæring og videregående opplæring for personal-, gruppe- og organisatorisk utvikling; faglige opplæringstjenester; utdanning og opplæring i forbindelse med naturvern og miljø; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; tilveiebringelse av opplæring via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av opplæringsfasiliteter; undervisnings- og opplæringstjenester; utgivelse av opplæringshåndbøker; personlig trener [mosjon og trim]; voksenopplæring; tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs; utdanning, undervisning og opplæring; tilveiebringelse av opplæring og utdanning; utdannings- og undervisningstjenester relatert til sport; trening og trim; opplæring og videregående opplæring for personalutvikling; faglige utdannings- og opplæringstjenester; opplæringsvirksomhet; videregående utdannelse; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fysisk trening via et nettsted; tilveiebringelse av opplæring innen landbruk, hagebruk og skogbruk; tilveiebringelse av nettbasert opplæring; rådgivning i forbindelse med opplæring og videregående opplæring; personlig utviklingsopplæring; utgivelse av utdannings- og opplæringsveiledninger; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.
CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN
NORSKK, TOLLBUGATA 8 B 0152 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN
NORSKK, TOLLBUGATA 8 B 0152 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming, AR277691235 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Trademark picture Varemerkebilde

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31813850 2018.08.27 2900 CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 03.08.2020 16:15:24