Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Merket er en figur
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201811236
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 299919
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 16, 25, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 28.19. 04.03.20
Søker CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN (NO)
Innehaver CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN (NO)
16
Lærebøker; manuskriptbøker; religiøse bøker; romaner; fotobøker; historiebøker; håndbøker; oppslagsbøker; serier av romaner og dokumentarbøker; bøker.
25
Plysjklær; vanntette klær; vanntette ytterklær; klær for menn; lommer for klær; jakker; nasjonaldrakter [klær]; klær av pels; sportsklær; pelser [klesplagg]; konfeksjonsklær; trikotasje [klær]; klessett [klær]; ullklær; lærbelter [klær]; belter laget av stoff [klær]; dameundertøy [klær]; klær for bruk innen bryting; belter [bekledning]; yttertøy; klær for gymnastikk; pengebelter [bekledningsgjenstand]; termiske klær; topper [klær]; klær, skotøy, hodeplagg; hetter [klær]; regntøy; jerseyklær; paramenter [klesplagg]; arbeidsklær; klesartikler laget av pels; hansker [bekledning]; klær, fottøy, hodeplagg.
41
Tilveiebringelse av opplæringskurs; høyere utdanning, akademisk, språklig og faglig utdanning, samt opplæringstjenester; språkutdannings- og opplæringstjenester; fysiske treningstjenester; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; yrkesveiledning [utdannings- og opplæringsrådgivning]; utdannings- og opplæringstjenester; idrettstrening; opplæring og videregående opplæring for personal-, gruppe- og organisatorisk utvikling; faglige opplæringstjenester; utdanning og opplæring i forbindelse med naturvern og miljø; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; tilveiebringelse av opplæring via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av opplæringsfasiliteter; undervisnings- og opplæringstjenester; utgivelse av opplæringshåndbøker; personlig trener [mosjon og trim]; voksenopplæring; tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs; utdanning, undervisning og opplæring; tilveiebringelse av opplæring og utdanning; utdannings- og undervisningstjenester relatert til sport; trening og trim; opplæring og videregående opplæring for personalutvikling; faglige utdannings- og opplæringstjenester; opplæringsvirksomhet; videregående utdannelse; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fysisk trening via et nettsted; tilveiebringelse av opplæring innen landbruk, hagebruk og skogbruk; tilveiebringelse av nettbasert opplæring; rådgivning i forbindelse med opplæring og videregående opplæring; personlig utviklingsopplæring; utgivelse av utdannings- og opplæringsveiledninger; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.
CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN
NORSKK, TOLLBUGATA 8 B 0152 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN
NORSKK, TOLLBUGATA 8 B 0152 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR277691235 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Varemerkebilde Varemerkebilde

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31813850 2018.08.27 2900 CHRISTOPHER THOROLF BJØRNSEN Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.