(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text ART EXPEDITION
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Application number 201809656
Filed
Priority None
Registration number 302205
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 12, 22, 35
Applicant ART AUTO AS (NO)
Owner ART AUTO AS (NO)
Agent ATTORNEY ANGELICA COPPINI (MT)
12
Antiblendingsutstyr for kjøretøyer; bagasjebærere for kjøretøyer; bagasjenett for kjøretøyer; bagasjevogner; befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller på skinner; bobiler; bremsedeler for kjøretøyer; bremser for kjøretøyer; campingbiler; campingvogner; chassiser for automobiler; dekk og slanger for kjøretøyer; drivmekanismer for landkjøretøyer; strukturelle deler for kjøretøy; vinduer for kjøretøy; hjul for kjøretøyer; innvendig utstyr for kjøretøyer [polstringer]; luftpumper [tilbehør til kjøretøyer]; motorer for landkjøretøyer; ratt for kjøretøyer; seter for kjøretøyer; speil for kjøretøyer; spoilere for biler; støtdempere for kjøretøyer; takgrind for kjøretøyer; tilhengere [kjøretøy]; tilhengerfester for kjøretøyer; teltvogner; teltbokser for kjøretøy (taktelt).
22
Nett; oppbindingsbånd, ikke av metall; opphengningssnorer; presenninger; presenninger for kjøretøyer; seilduk; slepetau for biler; stropper for håndtering av tung last, ikke av metall; tau; telt.
35
Import og eksport; detalj- og grossisthandel med ovennevnte varer i klassene 12 og 22 samt soveposer, campingmøbler, campingmadrasser, kokeapparater for camping og oppblåsbare madrasser, fra fast driftssted og som fjernhandel over nett eller telefon.

ART AUTO AS
Strømsbusletta 8 4847 ARENDAL NO ( ARENDAL Municipality, AUST-AGDER county )

Org. number: 995825015
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ART AUTO AS
Strømsbusletta 8 4847 ARENDAL NO ( ARENDAL Municipality, AUST-AGDER county )

Org. number: 995825015
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ATTORNEY ANGELICA COPPINI
c/o Trademack-Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill STJ1149 ST. JULIANS MT
Your reference: OID 2142

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev (VM201809656)
11-01 Outgoing Letter Oversendelse reg. brev (VM201809656)
Outgoing Protest: Info til innvender om registrering
10-01 Outgoing Letter Protest: Info til innvender om registrering
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Other document Annet dokument
Outgoing Realitetsbrev i søknad
08-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
Outgoing Protest: Info til innvender om mottat protest
07-01 Outgoing Letter Protest: Info til innvender om mottat protest
Outgoing Epost ut
05-01 Outgoing Letter Epost ut
Outgoing Oversendelse av protest
04-01 Outgoing Letter Oversendelse av protest
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Main letter Hovedbrev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
Incoming Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Main letter Søknadsskjema, VF

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31812273 2018.08.01 2900 ATTORNEY ANGELICA COPPINI Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 27.02.2021 00:57:17