Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text VY
Status
Legal status
Detailed status
Pending Registered Message about invalidation or deletion case for court has been received (check also details in the case)
Application number 201809369
Filed
Priority None
Registration number 301384
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 09, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 39, 41, 42, 43
Applicant ZACCO NORWAY AS (NO)
Owner VYGRUPPEN AS (NO)
Agent ZACCO NORWAY AS (NO)
09
Software; datamaskiner; data hardware; nettbrett; dataprogrammer, dataapplikasjoner, mobilapplikasjoner og programvareplattform for muliggjøring og administrasjon av transportvirksomhet, turoperatørtjenester, organisering av reiser og reisereservering og plassreservering (reiser); dataprogrammer, dataapplikasjoner, mobilapplikasjoner og programvareplattform for muliggjøring og administrasjon av utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter; dataprogrammer, dataapplikasjoner, mobilapplikasjoner og programvareplattform for muliggjøring og administrasjon av bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, hotellreservering og reservering av innkvartering; bankkort; kredittkort; betalingskort; lesere for magnetisk kodede kort; briller; solbriller.
12
Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler.
16
Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; magasiner; tidsskrifter.
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; paraplyer; reisekofferter; lommebøker; passetuier og -omslag av lær eller lærimitasjoner; dokumentkofferter; pakksekker; dokumentmapper; etuier og omslag for kredittkort; etuier for nøkler (lærvarer); garderobeposer for klær (for reiseformål); håndkofferter; skipssekker; reisevesker med hjul; handlevesker; små håndkofferter; skuldervesker; pengepunger; håndvesker; konvoluttvesker for damer; pengepunger for vekslepenger; ryggsekker; portfolioer; toalettvesker; bokser for toalettsaker; beautybokser; kortholdere, kartmapper; ransler; sportsvesker; skoetuier.
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke omfattet av andre klasser; håndklær; pledd; senge- og bordtepper.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Spill og leketøy.
35
Detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av slike varer som angitt ovenfor i klassene 9, 12, 16, 18, 24, 25 og 28.
39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; turoperatørtjenester; organisering av reiser; reisereservering og plassreservering (reiser); utleie av kjøretøy; utleie av sykler; informasjon vedrørende forannevnte tjenester.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.
42
Design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og mobil-applikasjoner innenfor områdene transportvirksomhet, turoperatørtjenester, organisering av reiser og reisereservering og plassreservering (reiser), utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter, bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, hotellreservering og reservering av innkvartering.
43
Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotellreservering og reservering av innkvartering; catering; hoteller; moteller; kafeer; kafeteriaer; kantiner; restauranter; barer; snack-barer.

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
VYGRUPPEN AS
Schweigaards gate 23 0191 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
NIPO's case no. 2019/05306
Your reference: T61901436NO00F   Filed  
Current status Settled

Sender

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887

Status history for 2019/05306

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2019/05306

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR315605969 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Fullmakt
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
Your reference: T61802344NO00
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2019/05306
Your reference: T61901436NO00F   Filed  
Current status Settled

Sender

ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887

Status history for 2019/05306

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2019/05306

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR315605969 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Fullmakt
NIPO's case no. 2019/00262
Administrative review
Filed  
Current status Performed

Claimant

LEVE HYTTER AS
Granrudvegen 6 2636 ØYER NO ( ØYER Municipality, OPPLAND county )

Org. number: 998239524
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Claimant's agent

Advokatfirmaet Schjødt AS
Postboks 2444 Solli 0201 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 996918122
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2019/00262

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Performed The case handling is ceased or cancelled
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Letter with due date issued
Pending Received

Correspondence for 2019/00262

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing OP09: Oversendelse med avgjørelse
28-01 Outgoing Letter OP09: Oversendelse med avgjørelse
28-02 Attachment IAAO14V- Avgjørelse heving_1223161
Outgoing OP09: Oversendelse med avgjørelse
27-01 Outgoing Letter OP09: Oversendelse med avgjørelse
27-02 Attachment IAAO14V- Avgjørelse heving_1223161
Outgoing AO02: Bekreftelse
26-01 Outgoing Letter AO02: Bekreftelse
Outgoing AO04V: Oversendelse
25-01 Outgoing Letter AO04V: Oversendelse
25-02 Attachment Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
23-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
24-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
22-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
22-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing AO02: Bekreftelse
21-01 Outgoing Letter AO02: Bekreftelse
Outgoing AO04V: Oversendelse
20-01 Outgoing Letter AO04V: Oversendelse
20-02 Attachment Ytterligere uttalelse fra kravstilleren
Incoming Ytterligere uttalelse fra kravstilleren
19-01 General letter or reply on time limit Ytterligere uttalelse fra kravstilleren
Outgoing AO02: Bekreftelse
18-01 Outgoing Letter AO02: Bekreftelse
Outgoing AO04V: Oversendelse
17-01 Outgoing Letter AO04V: Oversendelse
17-02 Attachment Innehaveren krever dekning av sakskostnader
Incoming Korrespondanse (journaldok.)
16-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (journaldok.)
16-02 Main letter Innehaveren krever dekning av sakskostnader
Outgoing Opp til avgjørelse
15-01 Outgoing Letter Opp til avgjørelse
Outgoing Opp til avgjørelse
14-01 Outgoing Letter Opp til avgjørelse
14-02 Attachment Innehaverens andre svar
14-03 Attachment Bilag 1 og 2 - WR innlegg 09092019 - 11707904v1
Incoming Korrespondanse (journaldok.)
13-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (journaldok.)
13-02 Main letter Innehaverens andre svar
13-03 Other document Bilag 1 og 2 - WR innlegg 09092019 - 11707904v1
Outgoing Oversendelse
12-01 Outgoing Letter Oversendelse
Outgoing Oversendelse
11-01 Outgoing Letter Oversendelse
11-02 Attachment Kravstillerens andre uttalelse
11-03 Attachment Bilag 1-3
Incoming Kravstillerens andre uttalelse
10-01 General letter or reply on time limit Kravstillerens andre uttalelse
10-02 Other document Bilag 1-3
Incoming Fullmaktsbrev fra kravstilleren
09-01 General letter or reply on time limit Fullmaktsbrev fra kravstilleren
09-02 Power of attorney Fullmakt fra kravstilleren
Outgoing Oversendelse
08-01 Outgoing Letter Oversendelse
Outgoing Oversendelse
07-01 Outgoing Letter Oversendelse
07-02 Attachment Wikborg Rein første uttalelse
07-03 Attachment Bilag 1 - Store Norske Leksikon, _Vy_ - 11614472v1
Incoming Adv BAHR Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 General letter or reply on time limit Adv BAHR Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Power of attorney Fullmakt kravstiller
Incoming e-post korrespondanse
05-01 General letter or reply on time limit e-post korrespondanse
05-02 Main letter Wikborg Rein første uttalelse
05-03 Other document Bilag 1 - Store Norske Leksikon, _Vy_ - 11614472v1
Outgoing Bekreftelse
04-01 Outgoing Letter Bekreftelse
Outgoing Oversendelse av krav
03-01 AltUt sending Oversendelse av krav
03-02 Attachment Bilag 3
03-03 Attachment Bilag 2
03-04 Attachment Bilag 1
03-05 Attachment Adv BAHR Nytt overprøvningskrav (OP)
Incoming, AR315605969 Fullmakt fra innehaveren
02-01 Power of attorney Fullmakt fra innehaveren
Incoming Adv BAHR Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Adv BAHR Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Other document Bilag 3
01-03 Other document Bilag 2
01-04 Other document Bilag 1

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Message about invalidation or deletion case for court has been received
Registered Unchanged registration after opposition, administrative reevaluation or decision by higher authority
Registered Request for administrative reevaluaiton filed. Decision pending
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending New application created
Pending Case handling is suspended awaiting other decision
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Melding om søksmål
09-01 General letter or reply on time limit Melding om søksmål
Outgoing Oversendelse reg. brev (VM201809369)
08-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev (VM201809369)
Incoming, AR288420289 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Main letter Hovedbrev
07-03 Other document Overdragelse fra ABInvest
Outgoing Varemerke Generelt Brev
06-01 AltUt sending Varemerke Generelt Brev
Incoming Post inn
05-01 General letter or reply on time limit Post inn
Outgoing VM Berostillelse
04-01 AltUt sending VM Berostillelse
Incoming Svar fremskyndet behandling
03-01 General letter or reply on time limit Svar fremskyndet behandling
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming, AR273217907 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31812119 2018.07.19 10400 ZACCO NORWAY AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 18.04.2021 01:39:31