(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text Fremskrittspartiet
Status
Legal status
Detailed status
Pending Registered Opposition filed and pending decision (check also details in the case)
Application number 201808646
Filed
Priority None
Registration number 301222
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 09, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 38, 41, 42, 45
Figurative elements (Vienna class) 05.07.13 27.99.06
Applicant FREMSKRITTSPARTIET (NO)
Owner FREMSKRITTSPARTIET (NO)
Agent ONSAGERS AS (NO)
09
Dataprogramvare; applikasjoner til mobiler og andre digitale medier.
16
Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); valgkampanjemateriell; flagg av papir; papirkrus.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt- beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); vaffeljern.
24
Tekstiler og tekstilvarer; flagg, faner ikke av papir.
25
Klær; fottøy; hodeplagg.
26
Jakkemerker (buttons), pins, knapper, maljer, skoornamenter.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; spillkort.
38
Telekommunikasjonstjenester
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisning relatert til politisk virksomhet; organisering og ledelse av seminarer, kollokvium, konferanser og arbeidsgrupper; kompetanseutvikling innenfor områdene ledelse, kultur, politikk og samfunnsutvikling.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk; informasjon og rådgivning om organisasjonens virksomhet; informasjon og rådgivning om partipolitiske tjenester vedrørende sosiale og økonomiske forhold i samfunnet; informasjon og rådgivning om politikk; informasjon og rådgivning om politiske standpunkter og virkemidler for styring av landet; informasjonsvirksomhet om deltakelse i politiske beslutningsprosesser og offentlig myndigheter; informasjon og rådgivning om drift av politisk parti både på nasjonalt, kommunalt/regionalt nivå; rådgivning vedrørende tiltak som gjelder styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i særskilte saker.
45
Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; politisk lobbyvirksomhet; informasjon og rådgivningstjenester relatert til politikk, valg, lovgivning, regjeringsdannelser og statsstyre.

FREMSKRITTSPARTIET
Karl Johans gate 25 0159 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 970374825
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
FREMSKRITTSPARTIET
Karl Johans gate 25 0159 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 970374825
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 934603729
Your reference: T34726NO00/MMO
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Opposition number 2019/00096
Opposition date  
Current status Pending

Opponent

Apple Inc.
One Apple Park Way CA95014 CUPERTINO US

Opponent's agent

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2019/00096

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Pending Letter sendt
Pending Letter sendt
Pending Received

Correspondence for 2019/00096

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
35-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
35-02 Attachment Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
34-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming, AR449379551 Korrespondanse (journaldok.)
33-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (journaldok.)
33-02 Main letter Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
32-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
32-02 Attachment Fristbrev fra innehaver
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
31-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming, AR435995899 Altinndokument
30-01 General letter or reply on time limit Altinndokument
30-02 Main letter Fristbrev fra innehaver
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
29-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
29-02 Attachment Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
28-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming, AR408278240 Korrespondanse (journaldok.)
27-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (journaldok.)
27-02 Main letter Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
26-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
25-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming, AR364009154 Korrespondanse (journaldok.)
24-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (journaldok.)
24-02 Main letter Beroforespørsel fra innehaveren
24-03 Other document Vedlegg
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
23-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
23-02 Attachment Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
22-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innehaveren
21-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
20-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
19-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innehaveren
18-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
17-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
17-02 Attachment Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
16-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
14-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
14-02 Attachment Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
13-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innehaveren
12-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
11-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
11-02 Attachment Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
10-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innehaveren
09-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
08-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
08-02 Attachment Fristbrev fra innehaveren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
07-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innehaveren
06-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innehaveren
Incoming, AR269723648 Fullmakt fra innehaver
05-01 Power of attorney Fullmakt fra innehaver
Outgoing Bekreftelse
04-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
03-01 AltUt sending Oversendelse
03-02 Attachment E-post fra innsiger vedrørende regnr. 279659 (motholdet skal strykes)
03-03 Attachment Hovedbrev
Incoming Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Main letter Hovedbrev
01-03 Power of attorney Fullmakt
Incoming E-post fra innsiger vedrørende regnr. 279659 (motholdet skal strykes)
02-01 General letter or reply on time limit E-post fra innsiger vedrørende regnr. 279659 (motholdet skal strykes)

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Opposition filed and pending decision
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev (VM201808646)
02-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev (VM201808646)
Incoming, AR269723648 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Color image as attachment Figur

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31811085 2018.07.13 8900 ONSAGERS AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 06:18:13