(0)
(0)
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text F
Status
Legal status
Detailed status
Pending Registered Opposition filed and pending decision (check also details in the case)
Application number 201808589
Filed
Priority None
Registration number 301176
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 09, 16, 21, 24, 25, 26, 28
Figurative elements (Vienna class) 05.07.13 27.99.06
Applicant FREMSKRITTSPARTIET (NO)
Owner FREMSKRITTSPARTIET (NO)
Agent ONSAGERS AS (NO)
09
Dataprogramvare; applikasjoner til mobiler og andre digitale medier.
16
Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); valgkampanjemateriell; flagg av papir; papirkrus.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt- beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); vaffeljern.
24
Tekstiler og tekstilvarer; flagg, faner ikke av papir.
25
Klær; fottøy; hodeplagg.
26
Jakkemerker (buttons), pins, knapper, maljer, skoornamenter.
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; spillkort.

FREMSKRITTSPARTIET
Karl Johans gate 25 0159 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 970374825
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
FREMSKRITTSPARTIET
Karl Johans gate 25 0159 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 970374825
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 934603729
Your reference: T34728NO00/MMO
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Opposition number 2019/00094
Opposition date  
Current status Pending

Opponent

Apple Inc.
One Apple Park Way CA95014 CUPERTINO US

Opponent's agent

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2019/00094

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Pending Letter sendt
Pending Letter sendt
Pending Received

Correspondence for 2019/00094

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
30-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
30-02 Attachment Fristbrev fra innehaver
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
29-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming, AR435810771 Altinndokument
28-01 General letter or reply on time limit Altinndokument
28-02 Main letter Fristbrev fra innehaver
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
27-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
27-02 Attachment Beroforespørsel fra innehaveren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
26-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming, AR407177881 Korrespondanse (journaldok.)
25-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (journaldok.)
25-02 Main letter Beroforespørsel fra innehaveren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
24-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
24-02 Attachment Vedlegg
24-03 Attachment Beroforespørsel fra innehaveren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
23-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming, AR364007872 Korrespondanse (journaldok.)
22-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (journaldok.)
22-02 Main letter Beroforespørsel fra innehaveren
22-03 Other document Vedlegg
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
21-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
21-02 Attachment Fristbrev innehaver, Onsagers
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
20-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev innehaver, Onsagers
19-01 General letter or reply on time limit Fristbrev innehaver, Onsagers
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
18-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
18-02 Attachment fristbrev innehaver
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
17-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming fristbrev innehaver
16-01 General letter or reply on time limit fristbrev innehaver
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
15-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
15-02 Attachment Onsagers fristbrev
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
14-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Onsagers fristbrev
13-01 General letter or reply on time limit Onsagers fristbrev
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
12-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
12-02 Attachment fristbrev innehaver
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
11-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming fristbrev innehaver
10-01 General letter or reply on time limit fristbrev innehaver
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-02 Attachment Onsagers 4 fristbrev innsiger, Onsagers
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
08-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Onsagers 4 fristbrev innsiger, Onsagers
07-01 General letter or reply on time limit Onsagers 4 fristbrev innsiger, Onsagers
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
06-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
06-02 Attachment Onsagers 4 fristbrev
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
05-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Onsagers 4 fristbrev
04-01 General letter or reply on time limit Onsagers 4 fristbrev
Outgoing Bekreftelse
03-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
02-01 AltUt sending Oversendelse
02-02 Attachment Nytt overprøvningskrav (OP)
02-03 Attachment Hovedbrev
Incoming Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Main letter Hovedbrev

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Opposition filed and pending decision
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev (VM201808589)
02-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev (VM201808589)
Incoming, AR269168451 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Color image as attachment Figurmerke
01-03 Power of attorney Fullmakt

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31810980 2018.07.13 5900 ONSAGERS AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 18.09.2021 08:47:37