Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Stortorvet Gjestgiveri Hamar
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling info Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Søknadsnummer 201807875
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 43
Figurative elementer (Wien klasser) 11.01.01
Søker MADRIKU AS (NO)
43
Restauranttjenester; Servering av mat og drikke; Bar- og restauranttjenester

MADRIKU AS
Postboks 57 2301 HAMAR NO ( HAMAR kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 914115426
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Protest: Info til innvender om mottat protest
09-01 Brev UT Protest: Info til innvender om mottat protest
Utgående VM Berostillelse
08-01 Via Altinn-sending VM Berostillelse
Utgående Oversendelse av protest
07-01 Via Altinn-sending Oversendelse av protest
07-02 Vedlegg Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Annet dokument Vedlegg
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitetsbrev i søknad
04-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR264426920 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Varemerkebilde Varemerkebilde

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31810040 expand_more 2018.06.15 2900 MADRIKU AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 22:00:42