Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Stortorvet Gjestgiveri Hamar
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen
Søknadsnummer 201807875
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 43
Figurative elementer (Wien klasser) 11.01.01
Søker MADRIKU AS (NO)
43
Restauranttjenester; Servering av mat og drikke; Bar- og restauranttjenester

MADRIKU AS
Postboks 57 2301 HAMAR NO ( HAMAR kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 914115426
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Automatisk endelig henleggelse, ikke svar
12-01 Via Altinn-sending Automatisk endelig henleggelse, ikke svar
Utgående Automatisk henleggelse, ikke svar
11-01 Via Altinn-sending Automatisk henleggelse, ikke svar
Utgående Realitetsbrev i søknad
10-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Utgående Protest: Info til innvender om mottat protest
09-01 Brev UT Protest: Info til innvender om mottat protest
Utgående VM Berostillelse
08-01 Via Altinn-sending VM Berostillelse
Utgående Oversendelse av protest
07-01 Via Altinn-sending Oversendelse av protest
07-02 Vedlegg Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Annet dokument Vedlegg
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitetsbrev i søknad
04-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR264426920 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Varemerkebilde Varemerkebilde

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31810040 expand_more 2018.06.15 2900 MADRIKU AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 25.05.2024 04:04:29