Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text domene.no
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Direct to registration handling
Application number 201807491
Filed
Priority None
Registration number 299139
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Not given
Goods/services (NICE class) 09, 38, 42, 45
Figurative elements (Vienna class) 26.02.16 26.02.12
Applicant DOMENE AS (NO)
Owner DOMENE AS (NO)
09
E-postsikkerhetsprogramvare; Dataprogramvare for telefaks, e-post, talepost, eller Internettmeldinger; Nedlastbar programvare for direktemeldinger og elektroniske e-posttjenester; E-handelprogramvare som lar brukere utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk
38
E-post- og meldingstjenester; E-post- og direktemeldingstjenester; Elektronisk overføring av post og meldinger; Tilgang til plattformer for e-handel på internett; Overføring av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og alle andre data
42
Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; Design og vedlikehold av hjemmesider på internett; Design og opprettelse av hjemmesider og internettsider; Design av hjemmesider og internettsider; Design og oppdatering av hjemmesider og nettsider; Design og bygging av hjemmesider og nettsteder; Design og opprettelse av hjemmesider og nettsider; Design og opprettelse av hjemmesider og nettsteder; Design og utvikling av hjemmesider og nettsteder; Design av hjemmesider og nettsider; Hosting av nettsteder for andre; Hosting av multimedia og interaktive applikasjoner; Hosting av plattformer på internett; Hosting av et nettsted for opprettelse og hosting av mikronettsteder for virksomheter; Hosting av nettsteder; Hosting av databaser; Hosting av nettportaler; Hosting av nettblogger [blogger]; Hosting av dataprogramvare for andre; Nettstedbaserte designtjenester; Oppdatering av nettsteder; Design og vedlikehold av nettsteder for andre; Opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; Tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et nettsted; Nettstedutvikling; Hosting av e-handelsplattformer på internett; Programmering av programvare for e-handelsplattformer; Rådgivning i forbindelse med opprettelse og design av nettsteder for e-handel; Design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; Hosting av nettsteder på internett; Hosting og utleie av minneplass for nettsteder; Hosting av brukertilpassede nettsider; Hosting av minneplass på internett; Hosting av multimediaunderholdning og undervisningsinnhold for andre; Hosting av nettbaserte fasiliteter for andre; Hosting av elektronisk minneplass på internett for annonsering av varer og tjenester; Hosting av nettbaserte fasiliteter for å gjennomføre interaktive diskusjoner; Hosting av datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; Hosting av minneplass på internett for lagring av digitale fotografier; Design og hosting for nettportaler; Opprettelse, vedlikehold og hosting av nettsteder for andre; Utleie av minneplass på servere for hosting av elektroniske oppslagstavler; Utvikling av dataprogramvare; Utvikling av datalagringssystemer; Utvikling av dataprogrammer; Utvikling av dataprogramvareløsninger; Utvikling av systemer for databehandling; Utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; Utvikling og oppdatering av dataprogramvare; Design og utvikling av programvare for utvikling av nettsider; Databasedesign og -utvikling; Opprettelse og utvikling av dataprogrammer for databehandling; Utleie av programvare for utvikling av nettsteder; Design og utvikling av elektroniske databaser; Design og utvikling av internettsikkerhetsprogrammer; Design, utvikling og programmering av dataprogramvare; Programmering av programvare for utvikling av nettsteder; Design og utvikling av ny teknologi for andre; Design og utvikling av nettsider; Design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for databehandling; Design av nettsider; Design, opprettelse og programmering av nettsider; Opprettelse og design av nettsider for andre; Programmering av nettsider; Kompilering av nettsider for internett; Opprette og vedlikeholde brukertilpassede nettsider; Rådgivning i forbindelse med design av nettsider; Programmering av brukertilpassede nettsider; Design og grafisk kunstdesign for opprettelse av nettsider på internett; Bestilt skriving av dataprogrammer, programvare og kode for opprettelse av nettsider på internett; Opprette og designe nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [IT-tjenester]; Programmering av brukertilpassede nettsider med brukerdefinert informasjon, personlige profiler og informasjon; Design av internettsider; Oppdatering av internettsider; Rådgivning i forbindelse med opprettelse av hjemmesider og internettsider; Rådgivning i forbindelse med design av hjemmesider og internettsider
45
Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]; Registrering av domenenavn for identifikasjon av brukere på et globalt datanettverk [juridiske tjenester]; Leasing av domenenavn; Rådgivning i forbindelse med registrering av domener

DOMENE AS
Smidsrødveien 4C 3120 NØTTERØY NO ( NØTTERØY Municipality, VESTFOLD county )

Org. number: 880478982
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
DOMENE AS
Smidsrødveien 4C 3120 NØTTERØY NO ( NØTTERØY Municipality, VESTFOLD county )

Org. number: 880478982
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming, AR263521944 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Trademark picture Varemerkebilde

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31809510 2018.06.08 3650 DOMENE AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 05:30:15