Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket domene.no
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201807491
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 299139
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 38, 42, 45
Figurative elementer (Wien klasser) 26.02.12 26.02.16
Søker DOMENE AS (NO)
Innehaver(e) DOMENE AS (NO)
09
E-postsikkerhetsprogramvare; Dataprogramvare for telefaks, e-post, talepost, eller Internettmeldinger; Nedlastbar programvare for direktemeldinger og elektroniske e-posttjenester; E-handelprogramvare som lar brukere utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk
38
E-post- og meldingstjenester; E-post- og direktemeldingstjenester; Elektronisk overføring av post og meldinger; Tilgang til plattformer for e-handel på internett; Overføring av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og alle andre data
42
Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; Design og vedlikehold av hjemmesider på internett; Design og opprettelse av hjemmesider og internettsider; Design av hjemmesider og internettsider; Design og oppdatering av hjemmesider og nettsider; Design og bygging av hjemmesider og nettsteder; Design og opprettelse av hjemmesider og nettsider; Design og opprettelse av hjemmesider og nettsteder; Design og utvikling av hjemmesider og nettsteder; Design av hjemmesider og nettsider; Hosting av nettsteder for andre; Hosting av multimedia og interaktive applikasjoner; Hosting av plattformer på internett; Hosting av et nettsted for opprettelse og hosting av mikronettsteder for virksomheter; Hosting av nettsteder; Hosting av databaser; Hosting av nettportaler; Hosting av nettblogger [blogger]; Hosting av dataprogramvare for andre; Nettstedbaserte designtjenester; Oppdatering av nettsteder; Design og vedlikehold av nettsteder for andre; Opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; Tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et nettsted; Nettstedutvikling; Hosting av e-handelsplattformer på internett; Programmering av programvare for e-handelsplattformer; Rådgivning i forbindelse med opprettelse og design av nettsteder for e-handel; Design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; Hosting av nettsteder på internett; Hosting og utleie av minneplass for nettsteder; Hosting av brukertilpassede nettsider; Hosting av minneplass på internett; Hosting av multimediaunderholdning og undervisningsinnhold for andre; Hosting av nettbaserte fasiliteter for andre; Hosting av elektronisk minneplass på internett for annonsering av varer og tjenester; Hosting av nettbaserte fasiliteter for å gjennomføre interaktive diskusjoner; Hosting av datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; Hosting av minneplass på internett for lagring av digitale fotografier; Design og hosting for nettportaler; Opprettelse, vedlikehold og hosting av nettsteder for andre; Utleie av minneplass på servere for hosting av elektroniske oppslagstavler; Utvikling av dataprogramvare; Utvikling av datalagringssystemer; Utvikling av dataprogrammer; Utvikling av dataprogramvareløsninger; Utvikling av systemer for databehandling; Utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; Utvikling og oppdatering av dataprogramvare; Design og utvikling av programvare for utvikling av nettsider; Databasedesign og -utvikling; Opprettelse og utvikling av dataprogrammer for databehandling; Utleie av programvare for utvikling av nettsteder; Design og utvikling av elektroniske databaser; Design og utvikling av internettsikkerhetsprogrammer; Design, utvikling og programmering av dataprogramvare; Programmering av programvare for utvikling av nettsteder; Design og utvikling av ny teknologi for andre; Design og utvikling av nettsider; Design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for databehandling; Design av nettsider; Design, opprettelse og programmering av nettsider; Opprettelse og design av nettsider for andre; Programmering av nettsider; Kompilering av nettsider for internett; Opprette og vedlikeholde brukertilpassede nettsider; Rådgivning i forbindelse med design av nettsider; Programmering av brukertilpassede nettsider; Design og grafisk kunstdesign for opprettelse av nettsider på internett; Bestilt skriving av dataprogrammer, programvare og kode for opprettelse av nettsider på internett; Opprette og designe nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [IT-tjenester]; Programmering av brukertilpassede nettsider med brukerdefinert informasjon, personlige profiler og informasjon; Design av internettsider; Oppdatering av internettsider; Rådgivning i forbindelse med opprettelse av hjemmesider og internettsider; Rådgivning i forbindelse med design av hjemmesider og internettsider
45
Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]; Registrering av domenenavn for identifikasjon av brukere på et globalt datanettverk [juridiske tjenester]; Leasing av domenenavn; Rådgivning i forbindelse med registrering av domener

DOMENE AS
c/o Spaces Fjordalléen 16 0250 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 880478982
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
DOMENE AS
c/o Spaces Fjordalléen 16 0250 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 880478982
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR263521944 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Varemerkebilde Varemerkebilde

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31809510 expand_more 2018.06.08 3650 DOMENE AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 25.05.2024 03:28:48