Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket ARENDALSUKA
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201806828
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 306392
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41
Figurative elementer (Wien klasser) 18.03.02 26.03.01
Bruk/innarbeidelse Ja Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket. info
Søker Arendal Kommune (NO)
Innehaver(e) Arendal Kommune (NO)
41
Arrangering og ledelse av politisk møteplass.

Arendal Kommune
Postboks 503 4898 GRIMSTAD NO ( GRIMSTAD kommune, AUST-AGDER fylke )

Org.nummer: 940493021
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Arendal Kommune
Postboks 503 4898 GRIMSTAD NO ( GRIMSTAD kommune, AUST-AGDER fylke )

Org.nummer: 940493021
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201806828)
09-01 Brev UT Oversendelse reg. brev (VM201806828)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Annet dokument Arendalsundersøkelsen 2018 endelig rapport.PDF
08-03 Annet dokument Inviterer fylkestoppene til Arendalsuka - iTromsø - Nyhetsklipp 13.07.2019 - Retriever.PDF
08-04 Annet dokument Programavis 2016.PDF
08-05 Annet dokument Arendalsuka utvikling 2012 - 2019.PDF
08-06 Annet dokument Lägg ned Almedalsveckan _ Dagens Samhälle.PDF
08-07 Annet dokument Arendaluka rekkevidde og nedslagsfelt.PDF
08-08 Annet dokument Programavis 2017.PDF
08-09 Hovedbrev Hovedbrev
08-10 Annet dokument OVERSIKT OVER PRESSEAKREDITERINGER ARENDALSUKA.PDF
08-11 Annet dokument Programavis 2018.PDF
Utgående Realitetsbrev i søknad
07-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Annet dokument Vedlegg
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Annet dokument Innarbeidelsesdokumentasjon Arendalsuka
05-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
03-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Utgående Varemerke Generelt Brev
02-01 Brev UT Varemerke Generelt Brev
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Figurmerker og bilder Figurmerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31808933 expand_more 2018.07.02 2900 Arendal Kommune Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 25.05.2024 04:50:27